Dua Panik atak için okunan dua

Konusu 'Dua hazinesi' forumundadır ve saadet tarafından 9 Şubat 2019 başlatılmıştır.

 1. saadet

  saadet Moderatör

  Panik atak için okunan dua

  Panik atak için her gün birer kere Fatiha süresi, Felak, Nasr süresi ve Ayetel kürsi okuyup hastaya üflenir. Eğer kendi için okuyacaksa duaları okuyup avuçlarına üfleyip, başından topuklarına kadar mes edilir.

  Fatiha Süresi
  panik atak için okunan dua.


  Okunuşu: Elhamdu l illâhi rabbil alemin. Errahmânirrahim. Måliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nestain, ihdinas sıratel mustakim. Sıratellezine enamte aleyhim ğayril mağdübi aleyhim ve leddällin.

  Anlamı: Hamd, Alemlerin Rabbi, Rahman, Rahim, hesap ve ceza gününün (ahiret gününün) maliki Allah'a mahsustur. (Allahım!) Yalnız sana ibadet ederiz ve yalnız senden yardım dileriz. Bizi doğru yola, kendilerine nimet verdiklerinin yoluna ilet; gazaba uğrayanlarınkine ve sapıklarınkine değil.

  Felak Süresi
  panik atak için okunan dua.

  Nasr Süresi


  panik atak için okunan dua.

  Ayetel Kürsi
  panik atak için okunan dua.

  Okunuşu: Allahulailahe illa huvel hayyul kayyum, late'huzuhu sinetun vela nevmun, lehu mafissemavati ve mafil ardı, men zelleziy yeşfe-u indehu illa biiznih yağlemu mabeyne eydiyhim vema halfehum vela yuhitune bişey'in min ilmihi illa bimasae, vesia kursiyyuhussemavati vel'arda vela yeuduhu hifzuhuma vehuvel aliyyul azim.

  Anlamı: O'ndan başka ilah olmayan Allah, hay ve kayyumdur (ezel ve ebedidir). O'nu uyuklama ve uyku tutmaz. Göklerde ve yerlerde olan şeyler O'nundur. İzni olmaksızın O'nun yanında şefaat eden yoktur. Halkın önünde ve arkasında olani (istikbal ve maziyi) bilir. İnsanlar O'nun ilminden, O'nun isteğinden başkasını ihata edemezler. Kürsisi semaları ve yeri içine alır. Onların hıfzı O'nu (Cenab-ı Ecelli Ala'yı) yormaz. O, pek yüksek ve büyüktür.