Osmanlı İmparatorluğu Askerleri

Konusu 'Osmanlı Tarihi' forumundadır ve Adile tarafından 21 Ekim 2013 başlatılmıştır.

 1. Adile

  Adile Admin

  Osmanlı İmparatorluğu Askerleri

  1)KAPIKULU OCAKLARI:
  Padişah I.Murad zamanında oluşturuldu. O zaman İslam hukukuna göre savaş esirlerinin beşte biri
  hükümdara ayrılırdı. Padişah da bunları özel hizmetlerinde kullanırdı. Bir bölümü de saray
  hizmetlileri arasına alınırdı. I. Murad zamanında PENÇİK OĞLANI denilen bu savaş esirlerinin sayısı
  arttı.Bunun üzerine bu esirlerden düzenli bir ordu kurularak yararlanılmak istendi.Bu sisteme "Pencik
  Usulü" denildi.Böylelikle Kapıkulu ocakları oluşturuldu.
  Devşirme Usulü:Kapıkulu ocakları kurulduktan sonra bu ocaklara sürekli bir kaynak bulmak amacıyla
  DEVŞİRME USULÜ oluşturuldu. Buna göre özellikle Balkanlar'da yaşayan Hıristiyan
  ailelerin çocukları ailelerinden alınarak İslam dinini,Türkceyi ve Türk gelenek ve
  göreneklerini öğrenmek üzere Türk ailelerinin yanına gönderilirdi. Tek çocuklu
  ailelerin çocukları alınmazdı.Daha sonra bu çocuklar Acemi Oğlanlar ocağına
  gönderilirlerdi.
  KAPIKULU YAYALARI(PİYADELERİ
  1)- ACEMİ OĞLANLAR OCAĞI: Yeniçeri ve diğer Kapıkulu ocaklarına asker yetiştirmek için kurulmuştur.
  Türk ailelerinin yanından gelen devşirme çocukları burada yapılan askeri eğitimden sonra
  sınavdan geçirilir, başarılı olanlar Enderûn'a alınırdı. Diğerleri Kapıkulu ocaklarına
  dağıtılırlardı.
  2)- YENİÇERİ OCAĞI: Kapıkulu ocaklarının en önemlisidir. Savaş zamanında merkezde bulunur ve
  padişahı korurlardı. Barışta ise Divân muhafızlığı yapmak, İstanbul'un güvenliğini sağlamak,
  sınırlardaki kalelerde muhafızlık yapmak gibi görevleri vardı.
  Yeniçerilere üç ayda bir "ULUFE" denilen maaş, padişah tahta çıktığında "CULÜS BAHŞİŞİ", ilk
  sefere çıktığında da "SEFER BAHŞİŞİ" verilirdi. Yeniçerilerin komutanına "YENİÇERİ AĞASI"
  denilirdi.
  3)- CEBECİLER: Komutanlarına "CEBECİBAŞI" denilirdi. Yeniçerilerin silahlarını ve zırhlarını yapar,
  onarır ve silah ambarlarında muhafaza ederlerdi.
  4)- TOPÇU OCAĞI: Bu ocağın görevi top dökmek, ve topları kullanmaktı. Osmanlılar topu ilk defa
  I.Kosova Savaşında kullandılar.
  5)- TOP ARABACILARI OCAĞI: Top arabalarını yapan ve topları taşıyan ocaktı. Komutanlarına
  "ARABACIBAŞI" denirdi.
  6)- HUMBARACILAR OCAĞI: Havan denilen toplarla, humbara denilen gülleleri hazırlayan ve kullanan
  ocaktı.Komutanına "HUMBARACIBAŞI" denirdi.
  7)- LAĞIMCILAR OCAĞI: Kale kuşatmalarında,hendek kazarak veya fitil döşeyerek surları yıkan teknik
  bir sınıftı. Komutanına "LAĞIMCIBAŞI" denirdi.
  8)- SAKALAR: Kapıkulu askerlerinin sularını taşırdı.Komutanına "SAKABAŞI" denirdi.

  KAPIKULU SÜVARİLERİ(ATLILARI

  Altı Bölük halkı da denirdi.Derece ve maaş yönünden yeniçerilerden üstündüler.
  Sipah ve silahtar; savaş sırasında padişah çadırını,
  Sağ ve Sol ulufeciler; Saltanat sancaklarını
  Sağ ve sol garipler; ordunun ağırlıklarını ve hazineyi korurlardı.
  Ocağın adı Mevcudu Günlük Ulûfesi
  Acemiler 7.745 1-2,5 akçe
  Yeniçeriler 12.000 2-5 akçe
  Cebeciler 500-800 8 akçe
  Topçular 1000-1200 6-8 akçe
  Top Arabacıları 400 4-6 akçe
  Kapıkulu Süvarileri 8000 14-90 akçe
  2)EYALET ASKERLERİ:

  1)- TIMARLI SİPAHİLER: Tımar sistemi daha önceki Müslüman Türk devletlerinde gördüğümüz ıkta
  sisteminin Osmanlılar tarafından geliştirilmiş şekliydi. Tımarlı Sipahiler kendilerine DİRLİK
  verilen kişilerin beslemek zorunda oldukları tamamı Türklerden meydana gelen atlı
  askerlerdi.Savaş sırasında ordunun sağ ve sol kanatlarında durarak,ordu merkezini yanlardan
  gelecek saldırılara karşı korurlardı.Kanuni Sultan Süleyman'ın son zamanlarına kadar devletin en
  önemli ve en büyük askeri gücüydü.
  2)- AKINCILAR: Sınır boylarında oturan Türklerden meydana gelen hafif süvari kuvvetleriydi. Başlıca
  görevleri; ordunun keşif hizmetlerini görmek, kaçan düşmanı kovalamak, düşmanı oyalamaktı.
  3)- AZAPLAR: Kelime anlamı bekâr demektir. Masrafları kendi şehir ve kasaba halkı tarafından
  karşılanan gönüllü kuvvetlerdi.
  4)- DELİLER: Düşmana korkusuzca saldırmaları nedeniyle "deli" olarak adlandırılmışlardır.
  5)- GÖNÜLLÜLER: Sınırdaki kasaba ve şehirleri korumakla görevliydiler.
  6)- BEŞLİLER: Her beş haneden bir kişi alınarak oluşturulan bu birlikler sınırdaki kalelerin
  korunmasında görevlendirilirdi.
  7)- YAYA VE MÜSELLEMLER: Ordunun önünde giderek yolları ve köprüleri onarırlardı.

  3) YARDIMCI KUVVETLER:
  Bir savaş zamanında bağlı hükümetlerin(Kırım,Eflak-Boğdan) askerleri de Osmanlı ordusuna yardım
  ederlerdi. Bunlar içinde en önemlisi Kırım kuvvetleriydi.

  DENİZ ORDUSU(DONANMA
  Osmanlılar Orhan Bey zamanında Karesi Beyliğini ele geçirince bu beyliğin donanmasına da
  Sahip olmuşlardır. Yıldırım Bayezıt tarafından Gelibolu'da bir tersane yapılmıştır. Fatih zamanında
  gelişmeye başlayan donanma, II.Beyazıt zamanında Kemal Reis'in, Kanunî zamanında da Barbaros
  Hayrettin Paşa'nın Osmanlı hizmetine girmesiyle Akdeniz'de en üstün güç haline gelmiştir.
  Donanma komutanına Kaptan-ı Derya veya Kaptan Paşa, deniz askerlerine ise LEVENT denirdi.
  Barbaros Hayrettin Paşa, Turgut Reis, Salih Reis, Pirî Reis, Murat Reis, Seydi Ali Reis, Kılıç Ali
  Reis meşhur Türk denizcileridir.