Osmanlı döneminde medrese eğitimi nasıl veriliyordu

Konusu 'Osmanlı Tarihi' forumundadır ve saadet tarafından 17 Mart 2019 başlatılmıştır.

 1. saadet

  saadet Moderatör

  Osmanlı döneminde medrese eğitimi nasıl veriliyordu.


  Osmanlı döneminde medrese eğitimi nasıl veriliyordu


  Osmanlılarda Medrese Eğitimi

  Osmanlı dönemini medreselerini araştırdığımız zaman hem kurumsal hem de mimari alanda büyük bir yenilik ve ilerleme kaydettiği görülmektedir. Osmanlı sultanları, ilime ve mensuplarına verdikleri önemin bir sonucu olarak, fethettikleri her şehirde ibadet ihtiyacına cevap verecek camiler kadar eğitim işlemini sürdürecek medreselerin de inşa edilmesini sağlamıştır. Öte yandan medreselerde dini ve tabi ilimleri hassas bir denge içerisinde Öğrencilerine kazandırarak devletin temelini oluşturan din ve devlet adamlarını en mükemmel şekilde yetiştirmiştir.


  Tarihimize baktığımız zaman şerefli bir yer tutan devlet adamları, hattatlar, mimarlar yetiştiren Osmanlı medresesi, modern pedagojinin kabul ettiği ve uygulamaya koyduğu kişisel kabiliyete göre öğretim yapmayı hedef alan planları ve programları benimseyen bir metod uygulanmış ve tüm medreselerde böyle uygulama yapılmıştır. Uygulanan bu metoda göre medreseler, günümüzde çağdaş pedagojinin de tavsiye etmiş olduğu bir tarzda; sınıf geçme yerine dersten geçme yolunu seçmiş, mezuniyeti yıllara değil, yetenek ve başarıya bağlamıştı. Şunu söyleyelim 17. yüzyıl başlarından itibaren müderrislik kanununa aykırı davranışlar yüzünden medreseler yozlaşmaya ve bunun sonucunda da zayıflamaya başlamıştır.

  Osmanlılarda medreselerin, kurumsal ve mimari alanda büyük yenilikler ve ilerlemeler gösterdiği bilmekteyiz. Osmanlı imparatorluğu döneminde sultanlar ilime çok önem verirlerdi, Fethettikleri şehirlerde ibadet ihtiyacını görmek için camiler kadar eğitim işlemini sürdürecek medreseleri de inşa etmişlerdir. Bunun yanında medreselerde dini ve diğer ilimleri de hassas bir denge içinde öğrencilere kazandırmışlar ve devletin temelini oluşturan din ve devlet adamlarını da döneme uygun en mükemmel şekilde yetiştirmişlerdir.