Osmanlı Devleti Kuruluş Dönemi Kısaca Özeti

Konusu 'Osmanlı Tarihi' forumundadır ve Lasey tarafından 18 Ekim 2018 başlatılmıştır.

 1. Lasey

  Lasey Admin


  OSMANLININ BÜYÜMESİNİ KOLAYLAŞTIRAN FAKTÖRLER:

  1299 Söğüt’te küçük bir aşiretten önce beyliğe sonra daha sonra üç kıtaya hakim olan Osmanlı Devleti’nin kuruluşu sırasında bazı avantajları vardı.

  Ayrıca bölgenin durumu da bu devletin kuruluşunda avantajlar sağlamıştır.

  COĞRAFİ KONUMU

  - Osmanlının bir uç beyliği olması, onda gaza ve cihat ruhunu geliştirmiş ve kolaylaştırmıştır.

  - Batıya ilerlemesi halinde Bursa, İznik, İzmit gibi ekonomik değeri olan şehirleri alacaktı.  DOĞUDAN GELEN YOĞUN TÜRKMEN GÖÇLERİ

  - Anadolu′ya gelen yoğun Oğuz göçlerini hiçbir beylik topraklarında istemiyordu.

  - Osmanlı ise bu gelenleri alıp Bizans’tan aldığı topraklara yerleştiriyordu.

  - Böylece hem bölgeyi Türkleştiriyor hem de nüfusunu ve asker sayısını artırıyordu.  DİĞER BEYLİKLERİN RAHATSIZ ETMEMESİ

  - Anadolu beylikleri birbirleri ile mücadele ederken Osmanlı buna karışmamıştır.

  - Diğer beylikler Osmanlıyı fiziki olarak küçük görmüşlerdir.

  - Osmanlının Bizans’la yaptığı mücadelede ona destek vermişlerdir.

  - Bu iki durum da Osmanlının halk gözünde büyümesini sağlamıştır.  MERKEZİ OTORİTEYİ GÜÇLÜ TUTMASI

  - Osmanlı devleti diğer Türk devletlerinde olduğu gibi ülke ve taht hanedanın ortak malıdır düşüncesinden yola çıkarak ülkenin bölünmesine müsaade etmemiştir.

  - I. Murat taht babadan oğla geçer ve ülke hanedan mensupları arasında pay edilemez kuralını yürürlüğe koymuştur.

  - Sancaklara gönderilen şehzadelere bir vali kadar yetki verilmiştir.Böylece merkeziyetçi bir devlet oluşturulmuştur.

  - Fatih ise kanunnamesi ile bu kuralı daha da sağlamlaştırmıştır.  TAKİP EDİLEN İYİ POLİTİKA HALKA İYİ DAVRANILMASI

  - Osmanlı yaptığı fetihlerde hiçbir zaman istila emeli gütmemiştir.

  - Alınan topraklara yurt gözü ile bakılmış ve her türlü yatırımı yapmışlardır.

  - Tımar, iskân ve tahrir sistemi ile devlet varlığını buralarda hissettirmiştir.

  - Aldığı topraklardaki insanların dinlerine dillerine örflerine asla karışmamış tam bir özgürlük sağlamıştır.

  - Bu da Osmanlının aldığı topraklarda kalıcılığını sağlamıştır.  YÜZYIL SAVAŞLARININ ETKİSİ

  - Fransa ve İngiltere arasında 1337-1453 yılları arasında devam eden bu savaş Osmanlının balkanlarda kolay yayılmasına neden olmuştur.  AHİLERİN, ŞEYHLERİN, DERVİŞLERİN DESTEĞİ

  -Osman Gazi Ahi tarikatı lideri Şeyh Edebali’nin kızı ile evlenmesi onun taraftarlarının desteğini almasına neden oldu.

  - Osmanlının cihat ve gaza anlayışı içinde olması diğer din ulularının da bu beyliğe yöneltmiş ve desteklerini vermişlerdir.  İLK ON PADİŞAHIN ŞAHSİ GAYRETLERİ

  - Osman Gazi’den Kanuni’ye kadar bütün padişahlar ordunun başında sefere çıkmışlardı.

  - Devlet işleri ile bizzat ilgilenmişlerdir.

  - Bu padişahlar gayeleri olan cihan hâkimiyeti için ne lazımsa yapmışlardır.