Dua Önemli Salavat 4444 Arapça, Türkçe, Fazileti, Bu Salavatın okuma şekli

Konusu 'Dini Konular' forumundadır ve saadet tarafından 28 Mart 2019 başlatılmıştır.

 1. saadet

  saadet Moderatör Admin

  Önemli Salavat 4444 Arapça, Türkçe, Fazileti, Bu Salavatın okuma şekli


  Bu önemli salavat-ı 4444 nasıl okunmalıdır

  Önemli Salavat-ı 4444 Arapça, Türkçe, Fazileti, Bu Salavatın okuma şekli.


  Salavatın Türkçe okunuşu şöyledir: *Allâhümme salli salâten kâmileten ve sellim . selâmen tâmmen alâ seyyidinâ muhammedinillezî tenhallü bihil ukadü ve tenfericü bihil kürabü ve tukdâ bihil havâicü ve tünâlü bihir reğâibü ve husnül havâtimi ve yüsteskal ğamâmü bi vechihil keriymi ve alâ âlihî ve sahbihî fî külli lemhatin ve nefesin bi adedi külli ma’lümin lek*


  Salatı şerife nasıl okunmalıdır?
  Salavatı şerife ye başlamadan önce, tam bir iman ve ihlasla, 21 defa “Estağfirullâhel aziyme ve etübü ileyh” ” diye istiğfar getiriniz. Daha sonra, ne için okunuyorsa kalben ona niyet ediniz. Mesela, “Borcumdan, fakirlikten, şu muradıma erdir gibi.. .”

  Salavat-ı şerifeye başlamadan önce, bir defa “Eüzü besmeleyi” okuyup, ondan sonra salavatı şerifeyi okumaya başlayınız ve Resulü Ekrem’in firâkı ile yanan bir kalp ile, aşk ve şevkle okumayı sürdürünüz. Yorulduğunuzda bırakınız. Sonra devam ediniz.

  Şunu belirtelim ki en önemli hususlardan biri de; 4444 adedin ne bir fazla, ne de eksik olmamasına çok dikkat adınız. “ İbni Hacer Askalânî Hazretlerı bu adet iksir-i a’zamdır” buyurmuştur. Kilidin anahtarı gibidir. Anahtarın dişlerinden bir tanesi fazla veya noksan olsa kapıyı açamazsınız. Bunun için adet çok önemlidir. * Kendisi okuyamayan, kendi haceti için başkalarına okutabilir. " Nebi (s.a.v) bir hadis-i şerifte: “Kim altından kalkamayacağı güç bir işle karşı karşıya gelirse üzerime çok çok salavat şerife getirsin. çünkü Allah Teala, üzerime getirilen salavat-ı şerife sebebi ile onun sıkıntılarını, keder erini giderir, rızkını çoğaltır, Allah Celle celaluhu yardımı ile muradına nail olur” buyurmuşlardır.


  Salavatın Fazileti Sırları
  Bu salavatı şerifeyi, İmam Kurtubi Hazretleri “Salatı Tefriciye”, diğer alimler ve meşayıhlar bu salavatı şerife hürmetine muradlarının (isteklerini ) acilen meydana geldiğini gördüklerinden“salatü nâriyye”, sır ehli de kalp gözünün açılmasına vesile olduğu için“miftâhu kenzil mühıyt” kainatı kuşatan hazinelerin anahtarı diye isimlendirmiştir.

  İmam Kurtubi Hazretleri şöyle buyurmuşlardır:

  Bir mümin, çok mühim bir işinin yapılmasını veya bir belanın ortadan kalkmasına vesile olması için salatı tefriciyyeyi 4444 defa okumalıdır. Hiç şüphesiz Allah Celle celaluhu niyet ettiği şeyi ona muvaffak kılar, matlubuna ulaştırır. Her gün 41 kere okuyan kimsenin kalbinden Allah Celle celaluhu sıkıntısını giderir, bağlı iş erini açar ve gelecek zararları ondan uzaştırır. Bütün işlerini kolaylaştırır. Rızkına bolluk verir.”

  Şeyh Muhammed Tunusî:

  “Kim salat-ı tefriciyyeyi her gün 21 kere okursa, sanki rızkı semadan yağmur gibi yağar, yerden de nebatat gibi biter” buyurmuşlardır.

  İmam Deynuri Hazretleri ise şöyle buyururlar: “Bir mümin beş vakit namazdan sonra bu salavatı şerifeyi 11 kere okumayı kendine vird edinirse, rızkı kesilmez, maddi ve manevi yüce mertebelere ulaşır” buyurmuştur.

  Haziynetü’l-Esrar sahibi de şöyle diyor: “Bir mümin, günde 100 kere bu salavât-ı şerifeyi okumayı adet haline getirirse, maksadına ulaşır, arzu ettiği şeye nail olur. Günde 1000 kere okuyan kimseye, hatır ve hayaline gelmeyen, gözle görünmeyen şeyler münkeşif olur” demiştir.

  Yine Haziynetü’l-Esrar sahibi hayaline gelmeyen, gözle görünmeyen şeyler münkeşif olur” demiştir. Yine Haziynetü’l-Esrar sahibı, Hızbül Ebrar şerhinde Salavatı tefriciyyenin sırları hakkında der ki: Hocam Muhammed Tunusî’den işittim. Fransızlar Cezayir'i istila ettikleri zaman, müslümanlardan biri, halkı Fransızlara karşı cihad etmeye çağırmıştı. Fransızlar, bu mücahidi esir alarak hapsetmiş er ve topun ağzına bağlamak sureti ile idamına karar vermişlerdi. Alimlerden büyük bir zat, bu mücahidin idama l mahkum olduğunu işitince, doğruca hapishaneye gelerek mücahide, “Seni idama mahkum ettiler, filan günde de bu karar infaz edilecektir. O gün gelmeden önce, kurtulabilmene sebep olacak yanında bir şey var mıdır?” deyince, mücahid, “Kendimi buradan kurtaracak bir şeyim 0 tur. Ancak kalbimde imanım vardır, buradan kurtulmama ne sebep olabilir?” dedi.

  Bunun üzerine alim zat: “Eğer bu salat-ı tefriciyyeyi infaz günü gelmeden önce 4444 defa okursan, ilahî nice sırlar ve hikmetler ile karşılaşırsın” dedi. Mezkur adedi okuyan mahkum, Allah (c.c.) yardımı ile idamdan kurtuldu ve dünyalığa da Kavuştu.”

  Hizbül Ebrar Sahibi Diyor ki: Bu Salâvat-ı Şerife’nin faydasını, erkek, kadın, büyük, küçük kime haber verdimse, okuyanların hepsinin maksatlarına kavuştuğunu gördüm.

  İmâm-ı Kurtubi şöyle diyor ki: Bu salâvat-ı şerife’yi Her Gün 41, 100 veya daha çok okuyan kimsenin Allah (c.c.) gam ve kederini, sıkıntı ve üzüntülerini giderir, işlerini kolaylaştırır, iç alemini de nurlandırır.