Namazı terk etmek ile ilgili hadisler

Konusu 'Hz.Muhammed'in hadisleri' forumundadır ve Lasey tarafından 12 Nisan 2016 başlatılmıştır.

 1. Lasey

  Lasey Admin

  Namaz kılmamanın cezası ile ilgili hadisler

  "Allah Azze ve celle'e dönücüler olarak (O'na yönelin) ve O'ndan korkun. Namazı da dosdoğru kılın da müşriklerden olmayın." (Rum: 32)Allah (cc) bu ayette müşriklerden olmamayı 'namaz kılma'ya bağlamaktadır.

  Ebu Süfyan'dan rivayet edilmiştir. Dedi ki: Cabir şöyle diyordu: Ben Resul-i Ekrem Efendimiz (sav)'den işittim, şöyle buyuruyordu: "Şüphe yok ki kişi ile şirk ve küfür arasındaki şey sadece 'namaz'dır." (Müslim:82, Ebu Davud:4678, Tirmizi:26l9, Nesei:465 ve İbn-i Mace: 1078 rivayet ettiler)

  Cabir (radıyallahu anh)'den rivayet edilmiştir: Resul-i Ekrem Efendimiz (sav)' buyurdu ki:"Namaz'ı kılmamak şirktir."(Musannaf: 5009, Şeria: 133, Usulü's-Sünne-. 1513 sahih bir senedle rivayet ettiler.)

  Enes (radıyallahu anh)'den rivayet edilmiştir: Resul-i Ekrem Efendimiz (sav)' buyurdu ki: "Kişi ile şirk arasında 'namazı terletmekten başka bir şey yoktur. Namazı terk ettiği zaman şirk koşmuştur."(İbn Mace: 1080, Muhammed İbn-i Nasr/Kitabu's salat :897 rivayet etmişlerdir.)

  Hz. Muhammed (s.a.v)'in azadlısı Sevban (radıyallahu anh)'dan rivayet edilmiştir: Ben Resul-i Ekrem Efendimiz (sav)''den işittim. Buyurdu ki: "Kul ve küfür ve iman arasında 'namaz' vardır. 'Namazı terk ettiği zaman muhakkak şirk koşmuş olur."

  Hz. Muhammed (s.a.v)'den rivayet edilen sahih hadisler açıktır ve yoruma gerek yoktur.

  Cabir ibn Abdullah (radıyallahu anh)'den rivayet edilmiştir. Resul-i Ekrem Efendimiz (s.a.v) buyurmuştur ki: "İman'la küfür arasındaki şey namazı terk etmektir." (Tirmizi: 2618, Kitabu's-Salat: 887 ve İbni Ebi Şeybe İman: 44 sahih olarak rivayet etmişlerdir.)

  Bureyde (radıyallahu anh)'den rivayet edilmiştir. Hz. Muhammed (s.a.v) buyurdu ki: "Bizlerle münafıkların arasındaki (savaşmaya engel) sözleşme 'namaz'dır. Kim bu namazı terk ederse kafir olur." (İbn Mace: 1079, Müsned: 5/346)

  Enes ibn-i Malik (radıyallahu anh)'dan rivayet edilmiştir: Resul-i Ekrem Efendimiz (s.a.v) şöyle buyurdu: "Her kim ki kasden namazı terk ederse açıkça küfre düşmüştür." (Taberani/Evsat, Mecmeu'z-Zevaid: 1/295)

  Enes (radıyallahu anh)'dan rivayet edilmiştir: Enes (radıyallahu anh) Hz. Muhammed (s.a.v)'i şöyle derken işittim: "Kişi ile küfür veya şirk arasındaki şey 'namaz'dır. 'Namaz'ı terk ettiği zaman kafir olur." (Muhammed ibn Nasr/Kitabu's-Salat: 889)

  Ebu'd-Derda (radıyallahu anh)'den: "Dostum Muhammed (sav) bana şöyle tavsiyede bulundu: Parça parça kesilsen de, yakılsan da Allah (cc)'a ortak koşma ve farz olan namazı bilerek terk etme. Kim ki farz olan namazı bilerek terk ederse o kimseden Allah (cc)'ın koruması kalkmıştır." (Taberani, Mucemu'l-Kebir'de rivayet etti.)

  İbn-i Mes'ud(radıyallahu anh) dedi ki:"Kim namazı terk ederse kafir olur." (Acurri Şeria: 133 rivayet sahih'dir.)

  "Muhammed (sav)'in ashabı namazdan başka hiçbir amelin terk edilmesini küfür saymazlardı." (Tirmizi, Kitabu'l İman: 2757)