Namazdaki Kıraat Hatalarımız

Konusu 'Namaz kılmak' forumundadır ve Abdullah tarafından 25 Haziran 2012 başlatılmıştır.

 1. Abdullah

  Abdullah Kayıtlı Üye

  Namazdaki Kıraat Hatalarımız Nelerdir
  Namazdaki kuran-ı kerim okuma hataları


  Kur'an okuma alışkanlığımızın zayıflamasının bir tezahürü olacak ki, namazda kıyam esnasında, yapmış olduğumuz kıraat noktasında eksiklerimiz vardır

  Semerkand Aile Dergisi / Hüseyin Okur / Kasım 2011 / 74.sayı

  Kur'an okuma alışkanlığımızın zayıflamasının bir tezahürü olacak ki, namazda kıyam esnasında, ayakta iken yapmış olduğumuz kıraat noktasında eksiklerimizin olduğu aşikardır.

  İmandan sonra Allah Teala'ya karşı en önemli vazifemiz namazdır. Namaz, sayısız lütuflarından dolayı Allah Teala'ya şükran ve tazimlerimizi sunmak, kusurlarımızı affettirmek için kalbimiz, dilimiz ve bedenimizle birlikte yaptığımız bir ibadettir. Rasulullah'ın (s.a.v) ifadesiyle dinin direği olan namaz, sıkıntılı zamanlarda sığınak, sevinçli zamanlarda şükür makamıdır.

  Namaz bu denli önemli bir konumda olduğundan fıkıh kitaplarında namaz konusunun üzerinde çok fazla durulmuş ve namazın ön şartı olan temizlik bahislerinden hemen sonra bu konuya geçilmiştir. Bunun sebebi, namazın müminin ve sahip olduğu imanın bir şiarı, sembolü oluşundandır. Kur'an-ı Kerim'de müminlerin özelliklerinin bahsedildiği ayetlerde, onların namazlarını huşu içerisinde ve tastamam kılmaları bildirilmiştir. Namazı tastamam kılmak, kıyam, kıraat, rükü, secde gibi rükünlerini, Rasulullah Efendimiz'in (s.a.v) tarif ettiği üzere yani sünnet üzere eda etmek keyfiyetinde olur.


  KIRAATİMİZ DOĞRU OLMALI

  Rükü, secde ve oturuş gibi rükünleri eda noktasında çok fazla sıkıntı yaşanmaz. Çünkü bu yerlerde okunan tespihler hem kısadır hem de buralarda riayet edilmesi gereken duruş şekilleri hemen hemen herkes tarafından üç aşağı beş yukarı doğru yapılmaktadır. Ancak Kur'an okuma alışkanlığımızın zayıflamasının bir tezahürü olacak ki, namazda kıyam esnasında yani ayakta iken yapmış olduğumuz kıraat yani Kur'an okuma noktasında eksiklerimizin olduğu aşikardır.

  Hatalı Kur'an okunmanın ilk ortaya çıkışı Rasulullah Efendimiz (s.a.v) zamanında görülmüştür. Adamın biri Hz. Peygamber'in huzurunda bir dil hatası yapmış ve bunun üzerine Efendimiz (s.a.v) "Kardeşiniz hata yaptı, onun yanlışını düzeltiniz buyurmuştur." (İbn Cinni, el-Hasais, 1/108)


  AYETİ YANLIŞ OKUYUCUNCA

  Hz. Ömer (r.a) döneminde bedevinin biri sahabilerin yanına gelip, "Bana, Hz. Muhammed'e (s.a.v) indirilenden bir parça okuyacak olan var mı?" deyince oradakilerden biri, Berae suresinin ilk ayetlerinden okumaya başlamış ancak daha ilk ayette "Rasulehu" diyecekken bu kelimeyi "Rasulihi" diye esreli okumuştur. Bunun üzerine Arapçayı fasih bilen ve konuşan bu bedevi, kelimeyi bu şekilde okumadan kaynaklanan mana kaymasını anlayarak, "Allah Teala Peygamberinden de mi uzak?! Eğer Allah Peygamberinden beri ise ben de beriyim!" demiştir.

  Bu haber Hz. Ömer'e (r.a) ulaşınca bedeviyi yanına çağırtmış ve ona, "Ey bedevi! Sen Allah'ın peygamberinden uzak mı olduğunu söylüyorsun?" demiş bunun üzerine bedevi ona şöyle cevap vermiştir: "Ey müminlerin emiri! Kur'an-ı Kerim'den ezberimde de bir şey yoktu, yani bilmiyordum. Kur'an'dan bir parça bir şey okuyabilecek olan var mı?" diye sordum, adamın biri bana Berae suresinden okumaya başladı ve ilk ayette "Rasul" kelimesini esreli olarak "ve Rasulihi" şeklinde okudu. Ben de, ortaya çıkan manadan ötürü "Eğer Allah, rasulünden uzaksa ben de uzağım" dedim. Bunun üzerine Hz. Ömer (r.a), "Ey bedevi, bu senin zannettiğin gibi değil!" dedi. Bedevi, "Peki ya nasıl?" diye sorunca Hz. Ömer (r.a) ayet-i kerimeyi doğru şekliyle okudu. Bedevi de, "Vallahi ben de Allah ve Rasulü'nün uzak olduklarından (müşriklerden) uzağım" diye karşılık verdi. Bu hadiseden sonra Hz. Ömer (r.a) Kur'an-ı Kerim'i ancak lügati yani dili iyi bilen kişilerin okumasını istemiş ve ayrıca Ebu'l-Esved ed-Düeli'ye de (r.a) kelimelerin cümle içindeki konumlarını belirleyecek olan ilmi yani nahiv ilmini oluşturmasını emretmiştir.
   
  Son düzenleyen: Moderatör: 5 Ekim 2018