Namazda Sırasıyla Okunan Sureler

Konusu 'Namaz kılmak' forumundadır ve Beyza tarafından 20 Ekim 2013 başlatılmıştır.

 1. Beyza

  Beyza Moderatör


  Namazda Sırasıyla Okunan Dualar

  Namazda okunacak zammı surelerin sırasıyla şöyledir
  [​IMG]

  Subhanneke Suresi:
  Sübhânekellâhümme ve bi hamdik ve tebârekesmük ve teâlâ ceddük (ve celle senâük *) ve lâ ilâhe ğayrük.

  [​IMG]

  Fatiha Suresi:
  Bismil -lâ-hir- Rahmân-ir'Rahıym 2El-hamdü lillahi Rabbil-âlemiyn 3Er'Rahmânir-Rahiym 4Mâliki Yevmiddiyn 5Iyyâake-nâbüdü ve iyyâakenesteiyn 6İhdinassırâtal-müstekıym 7Sıraatalleziyne-en'amte aleyhim, gayril mağdubi aleyhim ve leddâlliyn Amin

  [​IMG]

  Fil Suresi:
  Elem tera keyfe feale rabbüke bi eshaabil fiyl 2Elem yec'al keydehüm fii tadliyl 3Ve ersele aley him tayran ebâabiyl 4Termiyhim bi hıcâaratim min sicciyl 5Fecealehüm Ke asfim me'küül

  [​IMG]

  Kureyş Suresi:

  Li iylâafi kurayşin 2İlâafihim rihleteş şitâaaai vessayf 3Fel ya'büdüü rabbehâazel beyt 4Ellezii et 'amehüm min cuuın ve âmene hüm min havf

  [​IMG]

  Ma'un Suresi:
  Eraeytellezi yükezzibü biddiyn 2Fezâalikellezii yedü'ul yetiym 3Velâa yehuddu alâa ta'aamil miskiyn 4Feveylül lil musalliyn 5Elleziyne hüm an salâatihim sâahüün 6Elleziyne hüm yüraaaa üüne 7Ve yemneuunel mâauun

  [​IMG]


  Kevser Suresi:
  İnnâa e'taynâakel kevser 2Fesalli li rabbike ven har 3İnne şâanieke hüvel ebter

  [​IMG]

  Kafirun Suresi:
  Kul yâa eyyühel kâafiruun 2Lâa e'büdü mâa tebüdüün 3Velâa entüm aabidüüne mâa a'büd 4Velâa ene aabidüm mâa abed-tüm 5Velâa entüm aabidüüne mâa e'büd 6Leküm diynüküm veliye diyn

  [​IMG]

  Nars Suresi:

  İzâa câaaae nasrullaahi vel fethu 2Ve raeytennâase yedhu-lüüne fii diynillahi efvâacâa 3Fesebbih bihamdi rabbike vesteğfirhü innehüü kâane tevvaâbâa

  [​IMG]

  Tebbet Sûresi :
  Tebbet yedâaa ebiylehebivve tebbe 2Mâa ağnâa anhü mâalü-hüü ve mâa keseb 3Se yaslâa nâaran zâate leheb 4Vemraetühüü hammâaletel hatab 5Fii ciydihâa hablüm mim mesed

  [​IMG]
   
 2. Beyza

  Beyza Moderatör


  Cevap: Namazda Sırasıyla Okunan Sureler
  [​IMG]

  Felak Suresi:
  Kul euuzü birabbil felak 2Min şerri maa halak 3Ve min şerri ğaasikın izâa vekab 4Ve min şerrin neffâasati fil 'ukad 5Ve min şerri haasidin izâa hased

  [​IMG]

  Nars Suresi:
  Kul euuzü birabbinâas 2Melikinnâas 3İlâahinnâas 4Min şerril vesvâasil hannâas 5Ellezii yüvesvisü fii sudüürinnâas 6Minel cinneti vennâas

  [​IMG]

  Ettehiyyatü duası okunuşu:
  Ettehiyyâtü lillâhi vessalevâtü vettayibât. Esselâmü aleyke eyyühen-Nebiyyü ve rahmetüllahi ve berakâtühüh. Esselâmü aleynâ ve alâ ibâdillâhis-Sâlihîn. Eşhedü en lâ ilâhe illallâh ve eşhedü enne Muhammeden abdühû ve Rasülüh.

  [​IMG]

  Allahümme Sali okunuşu:
  Allahümme salli alâa Muhammediv ve alâa âali Muhammedin kemâa salleyte alâa ibraahiyme ve alâa âali ibrahiyme inneke hamiydüm meciyd.

  [​IMG]

  Allâhümme barik okunuşu:
  Allâhümme barik alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammed. Kemâ barekte alâ İbrahîme ve alâ âli İbrahim. İnneke hamidün mecîd.

  [​IMG]

  Rabbena atina okunuşu:

  Rabbenâ âtina fid’dünyâ haseneten ve fil’âhirati haseneten ve kınâ azâbennâr. Birahmetike yâ Erhamerrahimîn

  [​IMG]

  Rabbenağfirli okunuşu:
  Rabbenâğfirlî ve li-vâlideyye ve lil-Mü’minine yevme yekûmü’l hisâb.
   
  Son düzenleme: 15 Kasım 2013