Namazda Okunan Sırasıyla Ayetler

Konusu 'Namaz kılmak' forumundadır ve Beyza tarafından 15 Kasım 2013 başlatılmıştır.

 1. Beyza

  Beyza Moderatör


  Namazda Sırasıyla Okunan Dualar  Ettehiyyatü duası okunuşu:
  Ettehiyyâtü lillâhi vessalevâtü vettayibât. Esselâmü aleyke eyyühen-Nebiyyü ve rahmetüllahi ve berakâtühüh. Esselâmü aleynâ ve alâ ibâdillâhis-Sâlihîn. Eşhedü en lâ ilâhe illallâh ve eşhedü enne Muhammeden abdühû ve Rasülüh.


  Allahümme Sali okunuşu:
  Allahümme salli alâa Muhammediv ve alâa âali Muhammedin kemâa salleyte alâa ibraahiyme ve alâa âali ibrahiyme inneke hamiydüm meciyd.  Allâhümme barik okunuşu:
  Allâhümme barik alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammed. Kemâ barekte alâ İbrahîme ve alâ âli İbrahim. İnneke hamidün mecîd.

  Rabbena atina okunuşu:
  Rabbenâ âtina fid’dünyâ haseneten ve fil’âhirati haseneten ve kınâ azâbennâr. Birahmetike yâ Erhamerrahimîn  Rabbenağfirli okunuşu:
  Rabbenâğfirlî ve li-vâlideyye ve lil-Mü’minine yevme yekûmü’l hisâb.
  Subhanneke Suresi:

  Subhanneke Suresi:
  Sübhânekellâhümme ve bi hamdik ve tebârekesmük ve teâlâ ceddük (ve celle senâük *) ve lâ ilâhe ğayrük.

  Fatiha Suresi:


  Bismil -lâ-hir- Rahmân-ir'Rahıym 2El-hamdü lillahi Rabbil-âlemiyn 3Er'Rahmânir-Rahiym 4Mâliki Yevmiddiyn 5Iyyâake-nâbüdü ve iyyâakenesteiyn 6İhdinassırâtal-müstekıym 7Sıraatalleziyne-en'amte aleyhim, gayril mağdubi aleyhim ve leddâlliyn Amin  Fil Suresi:
  Elem tera keyfe feale rabbüke bi eshaabil fiyl 2Elem yec'al keydehüm fii tadliyl 3Ve ersele aley him tayran ebâabiyl 4Termiyhim bi hıcâaratim min sicciyl 5Fecealehüm Ke asfim me'küül


  Kureyş Suresi:
  Li iylâafi kurayşin 2İlâafihim rihleteş şitâaaai vessayf 3Fel ya'büdüü rabbehâazel beyt 4Ellezii et 'amehüm min cuuın ve âmene hüm min havf  Ma'un Suresi:
  Eraeytellezi yükezzibü biddiyn 2Fezâalikellezii yedü'ul yetiym 3Velâa yehuddu alâa ta'aamil miskiyn 4Feveylül lil musalliyn 5Elleziyne hüm an salâatihim sâahüün 6Elleziyne hüm yüraaaa üüne 7Ve yemneuunel mâauun  Kevser Suresi:
  İnnâa e'taynâakel kevser 2Fesalli li rabbike ven har 3İnne şâanieke hüvel ebter  Kafirun Suresi:
  Kul yâa eyyühel kâafiruun 2Lâa e'büdü mâa tebüdüün 3Velâa entüm aabidüüne mâa a'büd 4Velâa ene aabidüm mâa abed-tüm 5Velâa entüm aabidüüne mâa e'büd 6Leküm diynüküm veliye diyn


  Nars Suresi:
  İzâa câaaae nasrullaahi vel fethu 2Ve raeytennâase yedhu-lüüne fii diynillahi efvâacâa 3Fesebbih bihamdi rabbike vesteğfirhü innehüü kâane tevvaâbâa  Tebbet Sûresi :
  Tebbet yedâaa ebiylehebivve tebbe 2Mâa ağnâa anhü mâalü-hüü ve mâa keseb 3Se yaslâa nâaran zâate leheb 4Vemraetühüü hammâaletel hatab 5Fii ciydihâa hablüm mim mesed


  ihlas suresi Okunuşu
  1.Kul hüvellâahü ehad 2.Ellâahüs samed 3.Lem yelid ve lem yüüled 4.Velem yekünlehu küfüven ehad


  Felak Suresi:
  Kul euuzü birabbil felak 2Min şerri maa halak 3Ve min şerri ğaasikın izâa vekab 4Ve min şerrin neffâasati fil 'ukad 5Ve min şerri haasidin izâa hased  Nars Suresi:
  Kul euuzü birabbinâas 2Melikinnâas 3İlâahinnâas 4Min şerril vesvâasil hannâas 5Ellezii yüvesvisü fii sudüürinnâas 6Minel cinneti vennâas
   
  Son düzenleyen: Moderatör: 18 Nisan 2019