Namazda Okunan Dualar Ve Sureler Sırasıyla

Konusu 'Namaz kılmak' forumundadır ve Beyza tarafından 12 Kasım 2013 başlatılmıştır.

 1. Beyza

  Beyza Moderatör

  Namazda Okunan Dualar Ve Sureler

  Sübhaneke duası
  Subhaneke'l-lahumme ve bi-hamdike. Ve tebara ke'smuke ve teala cedduke (ve celle senauke) ve lailahe ğayruk.

  fatiha duası

  Elhamdü lillahi rabbil'alemin. Errahmanir'rahim. Maliki yevmiddin. İyyake na'budü ve iyyake neste'in, İhdinessıratel müstakim. Sıratellezine en'amte aleyhim ğayrilmağdubi aleyhim ve leddallin.

  Fil Suresi

  Bismillahirrahmanirrahim
  Elem tera keyfe fe´ale Rabbüke biashabilfil. Elem yec´al keydehüm fitadlil. Ve ersele aleyhim tayran ebabil. Termihim bihicaratin min siccil. Fece´alehüm ke´asfin me´kul..

  Kureyş Suresi

  Bismillahirrahmanirrahim
  Li´ilafi Kurayş´in. İlafihim rihleteşşitai vessayf. Felya´büdu rabbe hazelbeyt. Elleziet´amehüm min cu´in ve amenehüm min havf.

  Maun Suresi

  Bismillahirrahmanirrahim
  Era´eytelleziyükezzibü biddin. Fezalikellezi, yedu´ulyetim. Ve la yehüddü ala ta´amilmiskin. Feveylün lilmüsallin. Ellezine hüm an salatihim sahun. Ellezine hüm yüraune. Ve yemne´unelma´un..

  Kevser Suresi
  Bismillahirrahmanirrahim
  İnna a´taynakelkevser. Fesalli lirabbike venhar. İnne şanieke hüvel´ebter.

  Kafirun Suresi

  Bismillahirrahmanirrahim
  Kul ya eyyühel kafirun. La a´büdü ma ta´büdun. Ve la entüm abidune ma a´büd. Ve la ene abidün ma abedtüm. Ve la entüm abidune ma a´büd. Leküm dinüküm veliye din..

  Nasr Suresi

  Bismillahirrahmanirrahim
  İza cae nasrullahi velfeth. Ve raeytennase yedhulune fidinillahi efvaca. Fesebbih bihamdi rabbike vestağfirh. İnnehu kane tevvaba..

  Leheb Suresi
  Bismillahirrahmanirrahim
  Tebbet yeda ebilehebin ve tebb. Ma eğna anhü malühu ve ma keseb. Seyesla naren zate leheb. Vemraetühu hammaletelhatab. Ficidiha hablün min mesed..

  İhlas Suresi
  Bismillahirrahmanirrahim Kul hüvellahü ehad. Allahüssamed. Lem yelid ve lem yuled. Ve lem yekün lehu küfüven ehad. .

  Felak Suresi
  Bismillahirrahmanirrahim
  Kul e´uzü birabbilfelak. Min şerri ma halak. Ve min şerri ğasikın iza vekab. Ve min şerrinneffasati fil´ukad. Ve min şerri hasidin iza hased.

  Nas Suresi
  Bismillahirrahmanirrahim
  Kul e´uzü birabbinnasi. Melikinnasi. İlahinnas. Min şerrilvesvasilhannas. Elleziyüvesvisü fisudurinnasi. Minelcinneti vennas.

  Ettehiyyatü duası
  Ettehiyyatu lillahi ves-salevatu vet-tayyibatu, esselamu aleyke eyyühen-nebiyyu ve rahmetullahi ve berekatuh, es-selamu aleyna ve ala ibadillahis-salihiyn. eşhedu enla ilahe illallah, ve eşhedu enne muhammeden abduhu ve rasuluh.

  Allahümme Salli duası
  Allahumme salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammed. Kema salleyte ala ibrahime ve ala ali ibrahime inneke hamidun mecid

  Allahümme Barik duası
  Allahumme barik ala Muhammedin ve ala ali Muhammed. Kema barakte ala ibrahime ve ala ali ibrahime inneke hamidun mecid

  Rabbena atina duası
  Rabbena atina fid-dünya haseneten ve fil-ahirati haseneten ve kına azaben-nar

  Rabbenağfirli duası

  Rabbenağfir li ve livalideyye ve lil-müminine yevme yekumul-hisab

  Allahumme İyyake ne'budu duası
  Allahumme iyyake nebudu ve leke nusalli ve nescudu ve ileyke nesa ve nahfidu nercu rahmeteke ve nahşa azabek. İnne azabeke bil-kuffari mülhık