Namazda mekruh olan şeyler

Konusu 'Namaz kılmak' forumundadır ve Beyza tarafından 26 Ekim 2013 başlatılmıştır.

 1. Beyza

  Beyza Moderatör


  Namazda mekruh olan şeyler nelerdir
  Namazda mekruh olanlar

  1. Namaz kılarken bedeni yada elbisesi ile oynamak.

  Bunlar namazda huşu'a aykırı hareketlerdir.
  Alnındaki tozu toprağı ve teri silmek de mekruhtur.
  Fakat kendisine rahatsızlık veriyorsa bunları silmek mekruh olmaz.

  2.Namaz kılarken Esnemek, gerinmek.

  3. Namaz kılarken Parmak çıtlatmak, parmaklarını birbirine geçirmek, ellerini böğrüne koymak.

  4. Namaz kılarken kırda önündeki küçük taşları çevirip düzeltmek. Üzerinde secde etmek mümkün olmayan yeri bir defa düzeltebilir.

  5. Namaz kılarken göz ucu ile değil de boynunu çevirerek bakmak. Namazda bakmak 3 çeşittir:

  • Mekruh olan bakış: Bu, boynunu çevirerek bakmaktır.
  • Mubah olan bakış: Bu, boynunu çevirmeden göz ucu ile sağa ve sola bakıştır.
  • Namazı iptal eden bakış; Bu, göğsünü kıbleden çevirerek bakmaktır


  6. Namaz kılarken yere tükürük bırakmak.

  Bu, tükürmek demek değildir. Çünkü tükürürken harf meydana gelirse namaz bozulur.
  Zorunlu hallerde tükürük yere bırakılmamalı bir mendile konmalıdır. Yere bırakılırsa mekruh olur.

  7. Namaz kılarken dizlerini dikerek oturmak.

  8.Namaz kılarken Erkekler secdede kollarını yere yaymak.

  9. Namaz kılarken kolları sıvamış halde namaz kılmak. Kısa kollu gömlek ile kılmak mekruh değildir.
  Kadınlar kollarını açık bulundurursa namaz bozulur.

  10.Namaz kılarken Gömlek giymek mümkün iken namazı sadece pantolonla kılmak, Bu erkeğe göredir, kadınlar böyle yaparsa namaz bozulur.

  11. Namaz kılarken işaretle selam almak.

  12. Namaz kılarken özürsüz olarak bağdaş kurmak.

  13. Namaz kılarken başına mendil veya sarık bağlayıp ortasını açık bırakmak.

  14. Namazda elbise ile bir veya iki defa serinlemek maksadıyla yellenmek.

  15.Namaz kılarken Kıyam halinden başka yerde Kur'an okumak (Kıraati rükûda tamamlamak gibi.)

  16.Namaz kılarken intikallerdeki zikirleri intikalden sonra yapmak.

  Mesela: rükûa eğildikten sonra "Allahü Ekber" demek, rükûdan tamamen doğrulduktan sonra "SemiAllahü limen hamideh" demek. Halbuki tekbir, rükûa eğilmeye başlarken alınır ve rükûa varınca tamamlanır. "SemiAllahü limen hamideh" 9 demeye rükûdan kalkarken başlanır ve doğrulunca bitirilir.
  17. Namazlarda 2. rekatı, 1. den 3 veya daha fazla ayet okuyarak uzatmak.

  18. Farz namazlarda bir rekatta aynı sureyi tekrar okumak, başka süre ezberinde varken birinci rekatta okuduğu süreyi ikinci rekatta bilerek tekrarlamak. Nafile namazlarda aynı sureyi tekrar okumak mekruh değildir.

  19. 2. rekatta, 1 rekatta okuduğu sure veya sureden önceki süre veya ayeti okumak.

  Namazda süre okunurken baştan sona, yani, yukardan aşağıya doğru gidilir. Mesela; birinci rekatta Fatihadan sonra 'Elemtere'yi okumuş ise, ikinci rekatta "Liîlafîyi" okuması gerekir, doğru olan budur. Birinci rekatta "Uîlafı"yı okuyup ikinci rekatla "Elemtere"yi okumak tersine okuyuştur ve mekruhtur. Birinci rekatta bilmeyerek fatihadan sonra "Kul eüzübi rabbinnas "ı okusa, ikinci rekatta da onu tekrar eder. Eğer kasıtlı olarak okursa mekruhtur. Ancak yine aynı sureyi okur.

  20. 1. rekatta bir sureyi okuyup 2. rekatta arada bir sure atlayarak öbür süreyi okumak.

  Şöyle ki:
  Birinci rekatta "Elemtere"yi okusa, ikinci rekatta "Liîlafi"yı okuması gerekirken bunu atlayıp "Eraeytelleziy" okumak mekruhtur. Fakat iki veya daha fazla süre atlayarak okumak mekruh değildir.

  Aynı rekatta iki süre okuduğu takdirde iki sure arasını bir veya birkaç süre atlayarak okumak da mekruhtur, Aradaki sure uzun ise, onu geçerek sonra ki süreyi okumak mekruh olmaz, (îki süreyi bir rekatta ara vermeden peş peşe okumak mekruh değildir,) Bir surenin ayetinden bir veya birkaç ayet atlayarak başka ayete geçmek de mekruhtur.

  21. Bir rekatta, aralarını bir veya birkaç süre atlayarak iki sure okumak-- (iki süreyi bir rekatta ara vermeden peş peşe okumak mekruh değildir.)

  22. Namazda güzel kokulu bir şeyi koklamak. (Kendi isteği dışında burnuna koku gelmesi mekruh değildir.)

  23. Secdede el ve ayak parmaklarını kıbleden çevirmek-

  24. Ellerini rükûda dizlerine, oturuşlarda uylukları üzerine ve ayakta iken sağ eli sol el üzerine koymamak.

  25. Gözlerini yummak. (Ancak namazda huşu ve huzuru ihlal eden şeyleri görmemek için gözleri! yumması mekruh olmaz.)

  26. Gözlerini yukarıya dikmek.

  27. Gerinmek,

  28. Namaza aykırı "amel-İ kalil=az i"" de bulunmak. Üzerinden bir kıl koparmak gibi

  29. Ağzını ve burnunu örtülü bulundurmak.

  30. Ağzında erimeyen bir şey bulundurmak. Ağzına çeker gibi bir şey koyup tadı boğazına giderse namaz bozulur.

  31. Sıcak, soğuk veya yerin sertliği gibi bir zorunluluk olmadığı halde secdeyi sarığın dolamı üzerine yapmak.

  32. Burnunda bir özür yokken sadece alın üzerine secde etmek.

  Çünkü secdede alnı yere koymak farz, burnu yere koymak vaciptir. Özürsüz olarak vacibin terk edilmesi mekruhtur Ancak burnu yere koyup, özürsüz olarak alın yere konulmadığı takdirde namaz sahih olmaz.

  33. Yol üzerinde, hamam içinde, yıkanılan yerde, mezarlıkta, (namaz için ayrılan yer hariç) çöplükte, hayvan kesilen yerde, pisliğe yakın yerde, sahibinin rızası olmayan yerde namaz kılmak.

  34. Tuvalete çıkmak için sıkıştığı sırada namaz kılmak.

  (Bu durumda olan, eğer vaktin çıkmasından korkmuyorsa tuvalete çıkıp rahatladıktan sonra abdest alıp namazı yeniden kılar. Vaktin çıkmasından korkarsa öylece namazım tamamlar.)

  35. Düzgün olmayan ve başkasının yanına çıkamayacağı bir elbise ile namaz kılmak. Nitekim Hz. Ömer bir adamın, düzgün olmayan bir kıyafette namaz kıldığını görünce, ona:

  - Seni bu kıyafetle bu insanlara göndersem gider misin" diye sordu, Adam:

  Hayır diye cevap verdi. Bunun üzerine Hz. Ömer:

  - Allah Teala, huzuruyla düzgün kıyafetle çıkılmaya daha layıktır, dedi.

  36. Arzu ettiği bir yemek hazır iken namaza durmak.

  37. Ayetleri, rükû ve secdelerdeki teşbihleri el ile saymak. (Kalben saymak mekruh değildir, dil ile saymak namazı bozar.)

  38. Önündeki safta açık yer varken arkada namaza durmak.

  39.imam, bir zir'S miktarı (yaklaşık 22 cm.) yüksek veya aynı miktar alçak yerde tek basma bulunmak.


  40. Bir canlının resmi üzerine secde etmek. Canlı resmi bulunan elbise ile namaz kılmak. Namaz kılanın, önünde, sağında, solunda, başı üstünde ve arkasında canlı resmi bulunmak

  Ayakta duran kişi, yerdeki resmi dikkat etmedikçe göremeyecek derecede küçük olursa veya büyük olup bağı bulunmazsa yahut da cansız bir varlığa ait resim ise namaz mekruh olmaz. Cepte veya cüzdandaki resimli para ve kimliklerle de namaz kılmak mekruh değildir.

  41. Önünden insan geçebileceği zannedilen yerde namaz kılarken önüne "sütre " koymamak.

  "Sütre" bir arşın (yaklaşık 68 cm.) veya daha fazla uzunlukta bir ağaç veya başka bir şeydir. Önünden insan geçebileceğini tahmin eden kimsenin, namaza başlamadan sütreyi secde edeceği yerin biraz ilerisine dikmesi müstehap, dikmemesi mekruhtur. Böyle bir yerde cemaatle namaz kılmıyorsa imamın önüne sütre dikilmesi yeterlidir.

  Namaz kılınan yer sert olup sütre dikilecek durumda olmaz veya sandalye gibi ayakta durabilecek bir şey bulunmazsa sütreyi uzunlamasına Önüne koyar, sütre yoksa bir çizgi çizer.

  Namaz kılan kimse, önünde sütre olsun veya olmasın, önünden geçeni uzaklaştırmaya çalışmamalıdır.

  Ancak, baş. göz veya el işareti ile yahut "Sübhanellah" diyerek önünden geçmeyi önleyebilir. Erkekler önünden geçmeyi önlemek için okuyuşu yüksek sesle yapabilir. Kadınlar sağ elini sol eli üzerine vurabilir. Kabe'yi tavaf edenler orada namaz kılanların önünden geçebilir.

  42. Kor halinde olan ateşe karşı namaz kılmak. (Önünde bulunan mum, kandil ve lambaya karşı namaz kılmak mekruh değildir.)

  43. Farz olan namazda özürsüz olarak bir şeye dayanmak.

  44. Namazda insan yüzüne karşı durmak.

  45. Secdeye varırken ellerini dizlerinden önce yere koymak, secdeden kalkarken dizlerini ellerinden önce kaldırmak. (Bir özürden dolayı böyle yaparsa mekruh değildir.).

  46. Namazda palto veya ceketi giymeyerek omuza almak.

  47. Önünde uyuyan kimse bulunmak.

  48. Rükûda başını yukarı dikmek veya aşağı eğmek.

  49. Eüzü-Besmele, Sübhaneke ve amini açıktan okumak,

  50. Camide kendisi için bir yer belirleyerek namazı devamlı olarak orada kılmak,

  51.Namaz kılarken Rükû ve secde teşbihlerini terk etmek veya üçer defadan az söylemek.