Dua Müslümanların Bayramı Cuma Günü Okunacak Dua

Konusu 'Dua hazinesi' forumundadır ve saadet tarafından 28 Şubat 2019 başlatılmıştır.

 1. saadet

  saadet Moderatör

  Müslümanların Bayramı Cuma Günü Okunacak Dua.


  Cuma Günü Okunacak Dua

  İslam alemi için büyük önem olan Cuma günü, günlerin en hayırlısı ve faziletlidir. Cuma gününde yapılan dualar selavatlar ve kılınan namazların müminler için ayrı bir önem taşır. Ebü Hüreyre ( ra.anh) dan rivayet olunduğuna göre Hz. Muhammed (s.a.v) şöyle buyurmuşlar. “Cum’a gününde bir saat vardır. Allah’ın kullarından bir müslim namazda iken Allah Teâlâ’dan niyaz ile bir şey isteyip duâsı o saate tesadüf ederse Allah Teâlâ Hazretleri o kimsenin dileğini verir.” Böyle buyurduktan sonra mübarek küçük parmağının ucuna işaret buyurdu. (bk. Nevevi, el-Ezkâr, 80; Buhâri, Deavât, 61)

  Cuma Günü Okunacak Dua

  Müslümanların Bayramı Cuma Günü Okunacak Dua.
  Müslümanların Bayramı Cuma Günü Okunacak Dua.

  Ey Allah’ım! Kendisiyle sırların inşikak ettiği ve nurların aydınlandığı
  ve içinde hakikatlerin yüceldiği, her şeyin ilminin peyderpeyi inip
  yaratıkların kendisinden dolayı aciz kaldığı kimseye (Efendimize) salât
  eyle ki, O’nu anmakta fehimler aciz kaldı ve bizden evvel ve sonra gelip
  geçen hiç kimse onu hakkıyla idrâk edemedi. Melekût âleminin bahçeleri
  onun güzelliğinin ışıltısıyla daha bir güzel oldu. Kudret havuzları onun
  nurunun feyzi ile dolup taştı. Mevcut olan ne varsa O’nun la ilişkilidir.
  Çünkü eğer O vâsıta olmasaydı –denildiği gibi- mevsût olmazdı.
  O’na öyle bir salât eyle ki; Senin zatına yaraşır ve O’na lâyık bir
  salât olsun. Ey Allah’ım! Kuşkusuz O sana delâlet eden tüm sırların
  câmiidir. Senin önünde duran en büyük hicabındır. Ey Allah’ım! Beni
  onun nesebine kat. Beni onun hasebiyle doğrula. Beni onunla öyle bir
  marifet erdir ki; cehaletin kaynağından uzaklaşıp ona teslim olayım. Beni
  huzuruna, o marifetle fazilet kaynağına dalayım. Beni huzuruna, onun
  yolunda ve yardımınla tam bir muhafaza ile taşı. Beni batılın üzerine at
  ve onu mahvet. Beni teklik denizine bırak. Beni tevhidin çamurundan
  çıkar ve beni vahdet denizinin sularında gark eyle. Ta ki; görmem,
  işitmem, bulmam ve hissetmem O’nun la olsun.
  En büyük hicabı ruhuma hayat kıl. Đlk hakikatin Hakk olması ile,
  O’nun ruhunu sırrımın hakikati ve O’nun hakikatini de benim âlemlerime
  şâmil kıl. Ey Evvel, Ey âhir, Ey Zâhir, Ey Bâtîn! Kulun Zekeriyya’nın
  nidâsını işittiğin gibi benimde nidâ mı işit. Senin ve senin rızan için, bana
  yardım et. Senin ve senin rızan için beni destekle. Benimle senin aranı
  birleştir. Benimle senden başkasının arasını da çöz. Ya Allah, Ya Allah,
  Ya Allah. ‘’(Rasulum) Kur’an’ı (okumayı tebliğ etmeyi ve ona uymayı)
  sana farz kılan Allah, elbette seni (yine) dönülecek yere
  kavuşturacaktır.’’
  ‘’Rabbimiz! Bize tarafından rahmet ver ve bize, işlerimizde bir
  kurtuluş yolu hazırla.’’
  ‘’Rabbimiz! Bize dünyada iyilik (hasene) ver. Bize ahirette de iyilik ver.
  Bizleri ateşin azabından koru’’ Muhakkak ki Allah ve Melekler Nebi’ye
  salât ve selâm ederler. Ey iman edenler! sizde O’na çokça salât ve
  selâm ediniz.’’