Müslümanın birbirlerine karşı görevleri nelerdir?

Konusu 'Dini sohbetler' forumundadır ve Adile tarafından 24 Şubat 2014 başlatılmıştır.

 1. Adile

  Adile Admin

  Müslümanın birbirlerine karşı hakları nelerdir?

  Şüphesiz mü'min gönülleri en sağlam ve köklü bir biçim de bağlayan bağ, iman ve takva esasından kâynaklanan kardeşlik ilişkisidîr ve bu, Allah Azze ve celle'nin Müminlere bahşettiği en güzel nimetlerden biridîr. Ayet-i kerimede bu durum şöyle ifade edilmektedir

  "Allah'ın ipine hepiniz sımsıkı yapışın. Dağılıp ayrılmayın ve Allah'ın sizin üzerinizdeki nimetini hatırlayın. Hani siz düşmanlar idiniz. O kalplerinizin arasını uzlaştırıp-ısındırdı ve siz O'nun nimetiyle kardeşler oldunuz. Yine siz tam bir ateş çukurunun kıyısındayken, oradan sizi kurtardı. Umulur ki hidayete erersiniz diye, Allah, size âyetlerini işte böyle açıklar." (Al-i İmrân, 3/103).

  Mü'min erkekler ile mü'min kadınların, inanç ve takva temelinde birbirleriyle yardımlaşmaları kardeşliğin bir gereği olarak zikredilmektedîr. Bu yârdımlşmanın bireysel ve toplumsal hayatta imân ve de tâkva ilkesînin egemen olmsını sağlamak için gerekli görülmektedir. Nitekim bu amaçla biraraya gelen kimselere Cenab-ı Allah'ın rahmet edeceği belirtilmektedir:

  "Mü'min erkekler ve mü'min kadınlar birbirlerinin velileridirler. İyiliği emreder, kötülükten sakındırırlar, namazı dosdoğru kılarlar, zekatı verirler ve Allah'a ve Rasûlüne itaat ederler. İşte Allah'ın kendilerine rahmet edeceği kimseler bunlardır..." (et-Tevbe, 9/71).

  Mü'minler kardeşlikte ve dostlukta tıpkı aksamı birbîrine geçmiş mükemmel ve sapasağlam bir bina gibidirler ya da bütün unsurları ve zerrelerîyle birbîrine bağlı bir vücud gibidirler. Bir vücudun herhangi bir azası rahatsız olduğunda nasıl ki bütün bir vücut aynı rahatsızlığı, aynı acıyı duyarsa, bir tek mü'minîn -dünyanın ta öbür ucunda bile olsa- çektiği acıyı, duyduğu ızdırabı diğer mü'min kardeşleri derinden hisseder. Mü'minlerin bu denli birbirlerine bağlı olduklarını Fahri Kainat Efendimiz (s.a.v) şöyle ifade etmektedir. "Mü'minin mü'mine bağlılığı, parçaları birbirini bütünleyen bir bina gibidir." Hadisi rivâyet eden Ebû Musa El-Eş'arî'nin bunu tarif için parmaklarını birbirine geçirdiği zikredilmektedir: "Mü'minleri kendi aralarındaki merhametleşmelerinde, sevişmelerinde, yardımlaşmalarında bir vücut gibi görürsün. Ki vücudun bir organı ağrırsa, vücudunun kalan kısmı uykusuzluk ve humma ile o organ için birbirini çağırır." (bk. Buhârî, salat, 88, Mezalim, 5; Müslim, birr, 65; Tirmizî, birr, 18; Nesâî, zekat, 67)