Münafık Kime Denir?

Konusu 'Dini Sorular Ve Cevapları' forumundadır ve Adile tarafından 8 Kasım 2013 başlatılmıştır.

 1. Adile

  Adile Admin


  Münafık Ne Anlama gelir

  Müslüman olmadığı halde, müslümanları aldatmak için müslüman görünen kimselere münafık denir. Münafıklığın bazı alametleri vardır.
  Bu alametlerin biri bir kimsede bulunsa, o kimseye münafık denmez, onda münafıklık alametleri var denir. Mesela yalan söylemek münafıklık alametidir.
  Bir kimse, yalan söylese münafık olmaz.
  Münafıkların işlediği bir işi işlemiş olur.
  Hadis-i şerifte buyuruldu ki:

  Allah-u Teâlâ Âyet-i kerime’sinde, mahşer günü münafıkların yalan yere yemin ederek kafir olmadıklarını iddia edeceklerini haber vermektedir:
  Dinde Hükmü Nedir ?

  Şeytan onları sarıp-kuşatmıştır; böylelikle onlara Allah'ın zikrini unutturmuştur.

  Yeryüzünde iki topluluk vardır: Allah'ın fırkası ve şeytanın fırkası.
  Şeytanın fırkası, kendilerini yaratan Allah'ı unutan ve yoldan saparak şeytanın 'adımlarını izleyen' bir topluluktur. Bu topluluğu kendi içinde müşrikler, kafirler, münafıklar diye çeşitli gruplara ayırabiliriz..
  Ancak bu gruplar içinde, Allah'ın ahirette en aşağılık azap ile cezalandırılacaklarını haber verdiği, Münafıklardır.. Münafıklar, şeytana ait tüm özellikleri üzerlerinde barındıran bir topluluktur.
  Bunu incelemeden önce, şeytanın bu garip mantıklarına göz atmakta fayda vardır:
  İlk olarak şeytanın en anlaşılmaz tavrı, yani 'esrarengiz isyanı' üzerinde durmak gerekir.
  [Araf Suresi]'nde şöyle haber verilmektedir:
  Dedi ki: Madem öyle, beni azdırdığından dolayı onlar "insanları saptırmak" için mutlaka senin dosdoğru yolunda pusu kurup oturacağım.
  Sonra muhakkak önlerinden, arkalarından, sağlarından ve sollarından sokulacağım..
  Onların çoğunu şükredici bulmayacaksın. [Araf Suresi, 16-17]
  Şeytanın en büyük amacı, ayetlerde görüldüğü gibi insanların Allah'a karşı isyan etmelerini sağlamaktır. Bu amacına ulaşmak için elinden gelen herşeyi yapar, sürekli bir çaba harcar.
  Fakat bu yoğun çabasının yanında anlaşılmaz bir mantığı daha vardır.
  Bu mantığı haber veren ayet şöyledir:

  Yukarıdaki ayette görüldüğü gibi şeytan, insanlara isyan etmelerini emrettiği halde, kendisi Allah'tan korktuğunu söyler.
  Bu ifadeleri, taşıdığı 'çarpık mantığı' gözler önüne serer.
  Hem Allah'a karşı isyan etmekte ve insanları da isyana teşvik etmekte, hem de Allah'tan korktuğunu iddia etmektedir.
  Elbette bu ifadeler şeytanın akli yönden dengesiz bir varlık olduğunu göstermektedir.
  İşte münafıkların da şeytan ile benzerlik gösteren en belirgin vasıfları bu 'esrarengiz isyan'dır.
  Münafıklar, bir yandan Allah'a karşı büyüklenmekte ve fitne çıkarmakta çaba harcarken, bir yandan da Allah'a, ahirete iman ettiklerini, Allah'ın dinine ve elçisine itaat gösterdiklerini iddia ederler..
  Nitekim Allah münafıkların bu tavırları hakkında müminleri çeşitli ayetlerle uyarmıştır..
  Bir ayette şöyle buyrulmaktadır:
  Sana indirilene ve senden önce indirilene gerçekten inandıklarını öne sürenleri görmedin mi? Bunlar, tağut'un önünde muhakeme olmayı istemektedirler; oysa onlar onu reddetmekle emrolunmuşlardı..