Muhsi nedir?

Konusu 'İslami sözlük' forumundadır ve Eylül tarafından 28 Haziran 2013 başlatılmıştır.

  1. Eylül

    Eylül Moderatör

    Muhsi ne demektir?

    Bir şeyde iz bırakmak, menetmek, çakıl taşı çok olmak anlamındaki "h-s-v" kökünden türeyen muhsî bir şeyin miktarını bilen, sayan, ezberleyen, anlayan demektir. Allah'ın sıfatlarından biridir. Tirmizî'nin el-esmâü'l-hüsnâ ile ilgili rivâyetinde geçmiştir (Deavat, 83). Allah'ın sıfatı olarak muhsî, insanların, inanç, söz, fiil, amel ve davranışlarını, olup biten her şeyin miktarını bilen ve bunları koruyan demektir. Kur'ân'da Allah'ın bu vasfı "ahsâ" fiili ile ifade edilmiştir: "Göklerde ve yerde bulunan herkes (kıyamette) Rahmana kul olarak gelecektir. Gerçekten Allah onları bilmiş, korumuş ve saymıştır." (Meryem, 19/93-94); "(Kıyamet) günü Allah onların hepsini diriltir ve onlara yaptıklarını haber verir. Allah onların yaptıklarını sayıp zapdetmiştir. Onlar ise unutmuşlardır. Allah her şeye şahittir." (Mücadele, 58/6); "Biz ölüleri diriltiriz, yaptıklarını ve bıraktıkları eserleri yazarız. Biz her şeyi apaçık bir kitapta (levh-i mahfuzda) sayıp kaydetmişizdir." (Yâsîn, 36/12); "Biz her şeyi bir kitapta yazıp saymışızdır." (Nebe', 78/29). Âyet meallerinden de anlaşılacağı üzere muhsî vasfı; Allah'ın bütün yaratıklarını, onların yaptıklarını, eserlerini ve sözlerini bildiğini, gördüğünü ve onları bir kitaba kaydedip sakladığını, kıyamette bunları ortaya çıkaracağını ifade eder. İnsanlar, kıyamette küçük-büyük her amelinin bir kitapta tek tek yazılıp sayılmış olduğunu göreceklerdir (Kehf, 18/49).