Muharrem Ayı Orucu Sevabı

Konusu 'Mübarek Günler ve Geceler' forumundadır ve Beyza tarafından 15 Ekim 2013 başlatılmıştır.

 1. Beyza

  Beyza Moderatör

  Muharrem Ayında Oruç Tutmanın Sevabı
  Muharrem Ayında Oruç Tutmanın Önemi
  Aşure günü oruç tutmanın fazileti

  Ramazan orucundan sonra en kıymetli oruç Muharrem ayında tutulandır

  "Ramazan ayından sonra en kıymetli oruç Cenab-ı Allah’ın ayı olan Muharrem ayında tutulan oruçtur." [Müslim, Ebu Davud]

  Ebu Hureyre (ra)'dan:

  Allah Resulu (sav) buyurdu ki:

  "Ramazan'dan sonra en üstün oruç, Allah'ın ayı olan Muharrem ayında tutulan oruçtur. Farz namazlarından sonra en değerli ve üstün namaz gece yarısında kılınan [teheccüd] namazıdır." [Müslim]

  "Ramazan ayından sonra [başka bir ayda] oruç tutacaksan, Muharrem’i tut. Çünkü o Cenab- ı Allah’ın ayıdır." [Tergib ve Terhib]

  Ali Bin Ebî Tâlib'den (ra) rivayet edilmiştir:

  Bir adam kendisine:

  "Ramazan ayından sonra hangi ayda oruç tutmamı emredersin? diye sordu.

  Ali (ra) ona dedi ki:

  Ben, Resulullah Efendimiz (sav) yanında otururken bir adamdan başka hiç kimsenin bu konuda sorduğunu işitmedim.

  Adam:

  "Ey Allah'ın elçisi! 'Ramazan ayından sonra hangi ayda oruç tutmamı emredersin?"diye sordu.
  Resulullah Efendimiz (sav) buyurdu ki:

  "Ramazan’dan sonra oruç tutacaksan Muharrem ayında tut. Çünkü o Cenab-ı Allah’ın aylarından ilk ayıdır. O ayda bir gün vardır ki o günde Allah bir toplumun tövbesini kabul edip bağışlamıştır. Başka bir toplumu da affedip bağışlayabilir." [Tirmizi]

  Muharrem ayının ilk gününü oruçlu geçiren kişiye elli senelik kefaret yazılır

  "Zilhiccenin sonuncu günü ile Muharremin ilk gününü oruçlu geçiren kişi geçen seneyi oruçla bitirmiş, gelecek seneyi de oruçla karşılamış olduğundan Allahu Teala ona elli senelik kefaret yazar." [Gunyet’üt Talibin]

  Muharrem ayında üç gün oruç tutana her gün için 900 yıllık sevap yazılır

  Enes (ra)’ dan rivayet edildiğine göre Resulullah (sav) buyurdu ki:

  "Kim haram aylardan olan Zilkade, Zilhicce, Muharrem ve Receb’de 3 gün oruç tutarsa, o kişi için 900 yıllık ibadet sevabı verilir."Resulullah Efendimiz buyurdu ki her kim herhangi bir haram aydan Perşembe, Cuma ve Cumartesi olmak üzere üç günü oruçlu geçirirse, kendisine (her güne karşılık) 900 sene ibadet sevabı yazılır." [Taberani]

  Muharremden bir gün oruca, 30 gün oruç tutmuş sevabı verilir.

  ''Her kim Muharremden bir gün oruç tutarsa ona her güne karşılık 30 gün (oruç sevabı) vardır." [Gunyet’üt Talibin]

  Resulullah (sav) buyuruyor ki:

  "Kim, muharrem ayından bir gün oruç tutarsa, o ayda tuttuğu her gününe karşılık o kimse için otuz sevap vardır." [Abbas, İmam Suyuti]

  Haram aylarda bir gün oruç tutmak, diğer ayların tamamının oruçlu geçirmekten üstündür

  Bilindiği gibi Muharrem haram aylardan biridir. Hadis-i Şerif’de şöyle buyrulmuştur:

  "Haram aylardan herhangi birisinin bir gününü oruçlu geçirmek, başka bir ayın 30 gününü oruçla geçirmekten daha efdal ve üstündür. Ramazan ayının bir gününün orucu, haram ayların otuz gününün orucundan daha efdaldir." [İhya-ı Ulum’id-Din]