Soru Müezzinlik Nasıl Yapılır?

Konusu 'Dini bilgiler' forumundadır ve Beyza tarafından 22 Ekim 2013 başlatılmıştır.

 1. Beyza

  Beyza Moderatör

  MÜEZZİNİN GÖREVİ
  Müezzin namaz cemaatle namaz kılarken imama yardım eder.Şöyleki;İlk sünnet kılındıktan sonra gamet getirir:
  Allah’u ekber (4 defa)
  Eşhedüenla ilahe illallah (2 defa)
  Eşhedüenne Muhammeden rasullullah (2 defa)
  Hayye alessalah (2 defa)
  Hayye alelfelah (2 defa)
  Gadgametissalah (2 defa)
  Allah’u ekber ( 2 defa)
  La ilahe illallah (1 defa)
  Farz namazı kılındıktan sonra imam selam verince;
  Allahümme entesselâmü vemin kesselâm tebârekte yâzel celâli vel ikram…
  Anlamı: “Allah’ım sen selamet ve esenlik kaynağısın. Bütün selamet, hoşnutluk ve her türlü memnuniyet sendedir. Ey Celâl ve izzet sahibi Allah’ım sen bütün hayır ve bereketlerin kaynağısın)
  Son sünnet varsa kılınır, sonra :
  Alã Rasülüne salavat. (denir herkes içinden Salãvat getirir) Sonra
  Subhanallahi velhamdülillahi ve lailahe İllahlahu vallahuekber velahavle velekuvvete illabillahil aliyyülazim ( denir )
  Anlamı: “Yüce Allah'ı tesbih ederim. Hamdü senâ Allahü Teâlâ'ya mahsustur. Allah'tan başka ilâh yoktur. Allahu Teâlâ en yüce en büyüktür. Güç ve kuvvet ancak ve ancak Allah'ındır.

  4- Ayetel kürsi okunur ( herkes içinden okunur)
  Enes (r.a) dan Efendimiz (s.a.v) in şöyle buyurduğu rivayet edildi; “Her kim., her farz namazı arkasından Ayetel Kürsi’yi okursa öteki namaza kadar maddi ve manevi belalardan korunur.
  Zülcelali subhanallah (33 defa suphanallah tesbihat yapılır)
  Zülkemali elhamdülilah (33 defa elhamdülillah tesbihat yapılır)
  Rabbilalemine teala şanuhu Allahuekber (33 defa Allahuekber tesbihat yapılır)
  Tesbihat bitince
  Lailahe illallahuvahdehüla şerikeleh lehülmülkü velehülhamdü vehüvealã külli şeyin gadir. Subhanerabbiyelaliyyül ağlel vehheb (denir)
  Anlamı: Allah'tan başka ilah yoktur. O birdir; eşi ortağı yoktur. O her şeye kâdirdir. Gücü herşeye yeter. Ulu yüce ve çok lutfeden Rabbim mükemmeldir.

  Müezzinlik biter dua edilir. İmam FATİHA der namaz biter.
  EZAN DUASI: Sallallahü teala aleyhi vessellem ,
  Allahümme Rabbena Rabbe hezihiddavetit tãmme vessalatil gaimeh E’ti seyyidine Muhammedinil vesılete Vel fazilete Vedderecati rafia İlahi ve ba’sü makamen mahmudillezi ve addeh (İnneke lã tuhlifül miad ) Bi rahmetike ya erhamerrahimin.
  Manası: Allah'ım! Ey bu davetin ve kılınmak üzere bulunan namazın Rabbi oları Allah'ım! , Peygamberimiz Hazreti Muhammed'e (s.a.v.) vesileyi ve fazileti ver. Onu kendisine vaad buyurmuş olduğun "Makam-ı Mahmud’a eriştir. (Şüphe yok ki Sen vaadinden dönmezsin,"

  Müezzinin vasıfları nelerdir? Kimlerin ezan ve ikamet okuması caiz değildir? Abdestsiz ezan okunur mu?
  Cevabımız Değerli Kardeşimiz;
  Müezzinin vasıfları nelerdir? Kimlerin ezan ve ikamet okuması caiz değildir?
  İslâm'da şerefli hizmetlerden biri de şüphesiz ki müezzinliktir İnsanları Allah'a ibâdete çağıran kimsenin sözünden daha güzel söz mü vardır? Günde beş vakit minareye ya da yüksekçe bir yere çıkıp Allah'tan başka ilâh olmadığını, Hazreti Muhammed'in Allah'ın kulu ve resulü bulunduğunu ilân edip mü'minleri namaza ve kurtuluşa dâvet etmek kadar güzel amel ne olabilir? Cenâb-ı Hak bu bahtiyarlığı dilediği kullarına ihsan eder
  Ancak ne var ki bu şerefli görevi yürüten kimsede bir takım vasıfların olması, hizmetin şeref ve yüceliğiyle uyum sağlaması sünnettir :
  1 — Kıbleyi iyice belirleyen ve namaz vakitlerini her gün ayarlayabilen bir kimse olması,
  2 — Aklı başında olması,
  3 — İyi bir insan, günahlardan kendisini korumasını bilmesi ve tatbik etmesi,
  4 — Resûlullah (AS) Efendimizin sünnetini bilmesi (Fetavâ-yi Kaadıhan - En Nihâye)
  5 — Ağırbaşlı, nezih ve nezaketli bulunması,
  6 — Cemaatini iyi tanıması, cemaate gelemeyenleri tespit edip kırıcı ve üzücü bir söz ve davranış ortaya koymaksızın onları cemaate katılmaya teşvik etmesi, (El-Kınye)
  7 — Vakitleri iyi kollaması ve devamlılık göstermesi, meşru' bir mazereti olmadığında bu şerefli göreve herkesten önce koşması,
  8 — Görevi -mümkünse- Allah rızası için yapması, buna karşılık bir ücret talep etmemesi,
  «Sırf Allah rızasını isteyerek ücretsiz müezzinlik yapan kimse, kanına bulanmış şehîd gibidir, kabrinde kurtlanıp çürümez» Buyuran Resûlullah (AS) Efendimiz, müezzini bu sıfatıyla şehitler mertebesine yükseltmiş, yani büyük sevap ve üstün mazhariyetler vadetmiştir
  9 — Güç getirebiliyorsa hem imamlık hem müezzinlik görevini beraber yürütmesi, (Mi'racü'd-Dirayye)
  10 — Mümkünse eğleşik bulunması, (yolculuk halinde bulunan kimsenin de ezan okuması caizdir, ancak eğleşik olması daha uygundur)
  11— Ezan ve ikameti aynı şahsın yerine getirmesi, Müezzin ezan okuduktan sonra bir tarafa ayrılıp cami'de hazır olmazsa, o takdirde başka birinin ikamet getirmesi caiz olur Ama kendisi hazır olur da müsaade etmeden başkası ikamet getirirse, bu hususta kerahet olduğu görüşü ağırlık kazanmıştır O halde müezzinden müsaade almadan rasgele kimselerin kalkıp ikamet getirmesi mekruhtur (El-Muhit : Badiyüddin Sarahsı)
  12 — Ergen olması, Henüz ergen olmamış ama aklı başında bulunan ve temyiz çağına giren çocuğun okuduğu ezan sahihtir, bunda kerahet görülmemiştir Mezhebin zahir rivayeti bu anlamdadır Ama ergen kimsenin okuması eftaldır
  Aklı tam olmayan çocuğun ezanı sahih değildir, iadesi gerekir Delinin okuduğu ezan da böyledir (En-Nihâye)
  Sarhoşun ezan okuması mekruhtur Okuyacak olursa iadesi müstehabdır
  Kadının da okuması böyledir Ancak onun iadesi mendûp sayılmıştır Çünkü bunlar ezana ehil değildir
  Açıktan günah işleyen, şunun bunun alay konusu olan davranışlarda bulunan, sokak ve caddelerde, mahalle içinde dolaşırken kapı ve pencerelere bakan ahlâken düşük kimselerin de ezan okuması mekruhtur Çünkü başkasını ibâdete ve kurtuluşa davet eden kimsenin buna ehil ve lâyık olması gerekir Ne var ki böylesinin okuduğu ezanın iadesi gerekmez (Et-Tebyin - El Kâfi - Fetâvâ-yi Hindiyye)
  Abdestsiz kimsenin ezan okuması mekruh sayılmamışsa da taharet üzere okuması saygıya daha yakın görülmüştür Abdestsizin okuduğu ezan, zahir rivayete göre iade olunmaz Ancak EI-Hasen'in Ebû Hanîfe (RA)'den yaptığı rivayete göre, iade edilir İmam Ebû Yusuf ise, abdestsizin ikamet getirmesini mekruh saymıştır (Bedâyiu's-Sanayi' / Kâsâni)
  Cünüp kimsenin ezan ve ikameti mekruhtur; bu hususta rivayetlerin ittifakı vardır
  Genel kaideye daha çok benzer olan hüküm şudur :
  Cünübün okuduğu ezan iade edilir, ikameti iade edilmez (Fetavâ-yi Hindiyye : 1/54)
  Müezzin ezan okuduktan sonra mürted olursa (dinden çıkarsa) ezan iade olunmaz Ancak iade edilmesi aftaldir Çünkü bu durumda ehil olmaktan çıkmıştır Her ne kadar okuduğu zaman buna ehilse de bu ehliyetini namaz ile bağlayamamıştır (Siracü'l-Vehhac : Şerhu Fethi'l-Kadir)
  Köle, köylü çölde ve dağda yaşayan kimse ile veled-i zina ve a'manın (iki gözden mahrum) ezan okuması caizdir Ancak daha ehil kişilerin okuması eftaldir Bazı namazlar için ezan okuyup bazıları için okumayan, şöyle ki gündüzleri çarşı camiinde bu görevi yerine getiren, geceleri ise mahalle camiinde ezan okuyan kimsenin de okuduğu ezan kerahetsiz caizdir Ancak beş vakit aynı camide hizmet yapanın okuması daha uygundur (El-Muhit / Radiyüddin Sarahsî - Fetâvâ-yi Hindiyye)
  A'mayı beş vakit yedeyecek kimse bulunursa, onunla gözü sağlam kimsenin ezan okuması arasında fark kalmaz Nitekim Resûlullah (AS) Efendimiz devrinde a'ma olan İbn Ümmü Mektum bu şerefli hizmeti yıllarca sürdürmüştür
  (Celal Yıldırım, Kaynaklarıyla İslam Fıkhı, 1/152-154)
   
  Son düzenleyen: Moderatör: 11 Nisan 2016