Mübarek gün ve gecelerde neler yapılır

Konusu 'Mübarek Günler ve Geceler' forumundadır ve Beyza tarafından 19 Ekim 2013 başlatılmıştır.

 1. Beyza

  Beyza Moderatör

  Mübarek gün ve gecelerde

  Muharrem

  Muharrem ayı, hicrî senenin birinci ayıdır. Bu ayın birinci gecesi, akşam ile yatsı arasında (yâni Zilhicce’nin son gününü, Muharrem’in birinci gününe bağlayan gece) Allah rızası için 2 rek’at namaz kılınır.

  Namaza şu niyetle başlanır:

  “Yâ Rabbî, bizi yetiştirmiş olduğun bu seneyi, hakkımızda mübârek kılman; afv-ı ilâhîne, feyz-i ilâhîne mazhar kılman, dünyevî ve uhrevî saadetlere nâil eylemen için; Allâhü Ekber”

  Her iki rek’atte:


  7 Fâtiha-i şerîfe,
  7 Âyetü’l-Kürsî,
  7 İhlâs-ı şerîf

  okunur. Namazdan sonra:


  11 defa:

  وَيُمِيتُلاَ اِلهَ اِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِى
  وَهُوَ حَىٌّ لاَ يَمُوتُ بِيَدِهِ الْخَيْرُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَىْءٍ قَدِير
  “Lâ ilâhe illallâhü vahdehû lâ şerîke leh. Lehül-mülkü ve lehül-hamdü yuhyî ve yümît. Ve hüve hayyün lâ yemûtü biyedihil-hayr. Ve hüve alâ külli şey’in kadîr”
  11 İstiğfâr-ı şerîf,
  11 Salevât-ı şerîfe

  okunup duâsı yapılır. Duâda, geçmiş senenin günahlarının afvı ve yeni seneye günahsız girmek için ilticâ edilir.

  Muharrem’in birinci gecesi ayrıca şu şekilde niyet ederek bir tesbih namazı kılınır:

  “Yâ Rabbî, bu yeni senede beni mağfiret-i ilâhîne, rızâ-i ilâhîne ve hidâyet-i ilâhîne mazhar eyle. Yeni açılan amel defterimi rızâ-i ilâhîne muvâfık amel ile doldurmayı bana nasip eyle. Beni gadab-ı ilâhîne dûçâr olacak amellerden muhâfaza buyur. Allâhü Ekber”

  Tesbih namazında şunlar okunur:

  Bir′inci rek’atte: 1 Fâtiha-i şerîfe, 1 Âyetü’l-Kürsî,
  İki′nci rek’atte: 1 Fâtiha-i şerîfe, 1 “Âmener-resûlü…” (Sûre-i Bakara’nın son iki âyeti, Sûre-i Âli İmrân’ın ilk iki âyeti de ilâve edilerek),
  Üç′üncü rek’atte: 1 Fâtiha-i şerîfe, 1 “Hüvallâhüllezî…” (Sûre-i Haşr’ın son üç âyeti),
  Dört′üncü rek’atte: 1 Fâtiha-i şerîfe, 1 İhlâs-ı şerîf.

  Namazdan sonra istiğfar edilir, Salevât-ı şerîfe getirilir ve arkasından duâ edilir.

  Muharrem’in birinci gününde her birinde besmele çekerek, bir defada 1000 İhlâs-ı şerîf okuyanları, Cenâb-ı Hakk lutfuyla, keremiyle huzûruna bu âlemden kul borcu ile götürmeyecektir.

  Bu ay içinde; perşembe, cuma, cumartesi günleri peşpeşe oruç tutulursa 900 senelik nâfile oruç sevâbı verilir.

  Muharrem ayının biri ile onu arasında bir defa olmak üzere, 2 rek’atte bir selam vererek 6 rek’at namaz kılınır.

  Bu namaz akşamla yatsı arasında kılınır. Bu vakitte kılınamadığı takdirde yatsıdan sonra da kılınabilir.

  Namaza şöyle niyet edilir:

  “Niyet eyledim yâ Rabbî senin rızâ-i şerîfin için namaza. Her hangi bir komşumun ve din kardeşimin veya her hangi bir kimsenin bana hakkı geçmiş ise, bu hakkın ödenmesi için; Allâhü Ekber”

  Bir′inci rek’atte: 1 Fâtiha-i şerîfe, 1 Âyetü’l-Kürsî, 11 İhlâs-ı şerîf,
  İkinci′nci rek’atte: 1 Fâtiha-i şerîfe, 10 İhlâs-ı şerîf,
  Üç′üncü rek’atte: 1 Fâtiha-i şerîfe, 1 “El-hâkümüt-tekâsür…”, 11 İhlâs-ı şerîf,
  Dört′üncü rek’atte: 1 Fâtiha-i şerîfe, 10 İhlâs-ı şerîf,
  Beş′inci rek’atte: 1 Fâtiha-i şerîfe, 1 “Kul yâ eyyühel-kâfirûn…”, 11 İhlâs-ı şerîf,
  Altın′ncı rek’atte: 1 Fâtiha-i şerîfe, 10 İhlâs-ı şerîf

  okunur. Namazdan sonra dua edilir.

  Muharrem ayının birinden onuna kadar 10 gün oruç tutmak ve 10′uncu gün aşûre pişirmek fazîletli ibâdetlerdendir. Bunu yerine getirenlerin Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin (radıy’allâhu anhümâ) Efendilerimiz’le cennete girecekleri ümit edilir.

  Bu 10 günlük orucu tutamayanlar, mümkünse 8, 9 ve 10′uncu günleri oruç tutmalıdırlar.

  Resûlullah (s.a.v) Efendimiz 9. günü seferde bulunuyorlardı. O bakımdan yalnız 10′uncu günü oruç tutmuşlar ve “sağ olursak gelecek sene 9′uncu günü de tutarız” buyurmuşlardır.

  Muharrem’in 9 ve 10′uncu geceleri birer tesbih namazı kılmalıdır. Yine 9 ve 10′uncu geceleri teheccüd vaktinde rızâ-i ilâhî için 4 rek’at namaz kılınır. Her rek’atte 50′şer İhlâs-ı şerîf okunur.

  Teheccüd vakti: Öğle vakti gündüzün hangi saatinde giriyorsa, gecenin o saatinde de teheccüd vakti girmiş olur.

  Bu günlerde Hatm-i Enbiyâ‘ya devam etmeli. Bilhassa 9′uncu günü akşamı, yâni 10′uncu gecesi muhakkak Hatm-i Enbiyâ yapılmalıdır.

  Muharrem ayı içerisinde mümkün olduğu kadar fazla istiğfar etmelidir.
   
 2. Beyza

  Beyza Moderatör

  Aşûre Günü

  Muharrem’in 10. günü Aşûre günüdür. Aşûre gününde çok büyük ve mühim hâdiseler meydana gelmiştir.

  Fakîh Ebu’l-Leys Semerkandî Hazretleri’nin beyânına göre Aşûre günü meydana gelen hâdiselerden bazıları şunlardır:

  Yerlerin ve göklerin yaratılması,
  Hz. Âdem (a.s.)’in tevbesinin kabul edilmesi,
  Hz. Musa (a.s.)’nın Firavn’ın şerrinden kurtulması ve Firavn’ın helak olması,
  Hz. İbrahim (a.s.)’in dünyaya gelmesi ve ateşten kurtulması,
  Hz. Eyyûb (a.s.)’un hastalıktan şifâ bulması,
  Hz. Yûnus (a.s.)’un balığın karnından kurtulması,
  Hz. Süleyman (a.s.)’a saltanat verilmesi,
  Hz. Nuh (a.s.)’un gemisinin karaya oturması,
  Hz. Hüseyin (r.a.)’in şehid edilmesi ve
  Kıyâmetin kopması da Aşûre günü olacaktır.

  Aşûre Günü ne yapılır?

  1- O gün, eve ufak-tefek erzak alınırsa, bir sene boyunca evde bereket olur.
  2-En az 10 müslümana birer selâm veya bir müslümana 10 selâm verilir. Fakir-fukarâ sevindirilir.
  3-O gün gusledenler, bir sene ufak-tefek hastalık görmezler.
  4-10 defa şu duâ okunur:

  سُبْحَانَ اللهِ مِلاْءَ الْمِيزَانِ وَمُنْتَهَى الْعِلْمِ وَمَبْلَغَ الرِّضَى وَزِنَةَ الْعَرْشِ

  “Sübhânallâhi mil’el mîzân. Ve müntehel-ılmi ve mebleğar-rızâ ve zinetel-arş”
  Yine Aşûre gününe mahsus olmak üzere kuşluk vaktinde 2 rek’at namaz kılınır. Her rek’atte 1 Fâtiha-i şerîfe, 50 İhlâs-ı şerîf okunur.
  Namazdan sonra 100 defa:

  اللهِاَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآدَمَ وَنُوحٍ وَاِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى وَمَا بَيْنَهُمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالْمُرْسَلِينَ صَلَوَاتُ وَسَلاَمُهُ عَلَيْهِمْ اَجْمَعِينَ

  “Allâhümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âli seyyidinâ Muhammedin ve Âdeme ve Nûhın ve İbrâhîme ve Mûsâ ve Îsâ ve mâ beynehüm minen-nebiyyîne vel-mürselîn. Salevâtullâhi ve selâmühû aleyhim ecmaîn”


  Öğle ile ikindi arasında 4 rek’at namaz kılınır. Beher rek’atte 1 Fâtiha-i şerîfe, 50 İhlâs-ı şerîf okunur.
  Namazdan sonra:
  70 İstiğfâr-ı şerîf,
  70 Salevât-ı şerîfe,
  70 defa:

  لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ اِلاَّ بِاللهِ الْعَلِىِّ الْعَظِيمِ

  “Lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil-aliyyil-azıym” okunur.
  Ümmet-i Muhammed (s.a.v)’in hidâyeti ve halâsı için duâ edilir.
   
 3. Beyza

  Beyza Moderatör

  Aşûre Günü

  Muharrem’in 10. günü Aşûre günüdür. Aşûre gününde çok büyük ve mühim hâdiseler meydana gelmiştir.

  Fakîh Ebu’l-Leys Semerkandî Hazretleri’nin beyânına göre Aşûre günü meydana gelen hâdiselerden bazıları şunlardır:

  Yerlerin ve göklerin yaratılması,
  Hz. Âdem (a.s.)’in tevbesinin kabul edilmesi,
  Hz. Musa (a.s.)’nın Firavn’ın şerrinden kurtulması ve Firavn’ın helak olması,
  Hz. İbrahim (a.s.)’in dünyaya gelmesi ve ateşten kurtulması,
  Hz. Eyyûb (a.s.)’un hastalıktan şifâ bulması,
  Hz. Yûnus (a.s.)’un balığın karnından kurtulması,
  Hz. Süleyman (a.s.)’a saltanat verilmesi,
  Hz. Nuh (a.s.)’un gemisinin karaya oturması,
  Hz. Hüseyin (r.a.)’in şehid edilmesi ve
  Kıyâmetin kopması da Aşûre günü olacaktır.

  Aşûre Günü ne yapılır?

  1- O gün, eve ufak-tefek erzak alınırsa, bir sene boyunca evde bereket olur.
  2-En az 10 müslümana birer selâm veya bir müslümana 10 selâm verilir. Fakir-fukarâ sevindirilir.
  3-O gün gusledenler, bir sene ufak-tefek hastalık görmezler.
  4-10 defa şu duâ okunur:

  سُبْحَانَ اللهِ مِلاْءَ الْمِيزَانِ وَمُنْتَهَى الْعِلْمِ وَمَبْلَغَ الرِّضَى وَزِنَةَ الْعَرْشِ

  “Sübhânallâhi mil’el mîzân. Ve müntehel-ılmi ve mebleğar-rızâ ve zinetel-arş”
  Yine Aşûre gününe mahsus olmak üzere kuşluk vaktinde 2 rek’at namaz kılınır. Her rek’atte 1 Fâtiha-i şerîfe, 50 İhlâs-ı şerîf okunur.
  Namazdan sonra 100 defa:

  اللهِاَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآدَمَ وَنُوحٍ وَاِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى وَمَا بَيْنَهُمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالْمُرْسَلِينَ صَلَوَاتُ وَسَلاَمُهُ عَلَيْهِمْ اَجْمَعِينَ

  “Allâhümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âli seyyidinâ Muhammedin ve Âdeme ve Nûhın ve İbrâhîme ve Mûsâ ve Îsâ ve mâ beynehüm minen-nebiyyîne vel-mürselîn. Salevâtullâhi ve selâmühû aleyhim ecmaîn”


  Öğle ile ikindi arasında 4 rek’at namaz kılınır. Beher rek’atte 1 Fâtiha-i şerîfe, 50 İhlâs-ı şerîf okunur.
  Namazdan sonra:
  70 İstiğfâr-ı şerîf,
  70 Salevât-ı şerîfe,
  70 defa:

  لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ اِلاَّ بِاللهِ الْعَلِىِّ الْعَظِيمِ

  “Lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil-aliyyil-azıym” okunur.
  Ümmet-i Muhammed (s.a.v)’in hidâyeti ve halâsı için duâ edilir.
   
 4. Beyza

  Beyza Moderatör

  Bu hayırlı ayın son çarşamba gecesi veya günü, âfât-ı semâviye ve âfât-ı arâziyeden muhâfaza olmak için 2 rek’at namaz kılınır.

  Her rek’atte 1 Fâtiha-i şerîfe, 11 İhlâs-ı şerîf okunur.

  Namazdan sonra en az 11 İstiğfâr-ı şerîf ve 11 Salât-ı Münciye okunur.
  Rebîu’l-Evvel

  Resûlullah (s.a.v) Efendimiz bu ayın 12′sinde dünyayı şereflendirmişlerdir. Bu itibarla, senenin ilk kandili olan Velâdet kandili (Mevlid gecesi) bu ayın 12. gecesidir.

  Bu ay içinde mümküm olduğu kadar salât-ü selâmı (Salât-ı Nâriye, Salât-ı Münciye ve Salât-ı Fethiye) çok okumalıdır.
  Mevlid Gecesi

  Bu gecenin manevî zenginliğinden istifâde etmek için bir tesbih namazı kılmalı, bir de Hatm-i Enbiyâ yapmalıdır.

  Tesbih namazına niyet:

  “Yâ Rabbî, niyet eyledim rızâ-i şerîfin için tesbih namazına. Yâ Rabbî, bu gece teşrifleriyle âlemleri nûra garkettiğin sevgili habîbin, başımızın tâcı Resûl-i Zîşân Efendimiz’in hürmetine ve bu geceki esrârın hürmetine ben âciz kulunu da afv-ı ilâhîne, feyz-i ilâhîne mazhar eyle. Allâhü Ekber”
  Rebîu’l-Âhir

  Hayırlı ömür, düşmana galebe ve kötü ölümden muhâfaza için sabah-akşam üçer kere şu duâyı okumalıdır:


  سُبْحَانَ اللهِ مِلاْءَ الْمِيزَانِ وَمُنْتَهَى الْعِلْمِ وَمَبْلَغَ الرِّضَى وَزِنَةَ الْعَرْشِ

  “Sübhânallâhi mil’el mîzân. Ve müntehel-ılmi ve mebleğar-rızâ ve zinetel-arş”

  Cemâziye’l-Evvel

  Bu ayda normal evrâd-u ezkâra devam etmelidir.
  Cemâziye’l-Âhir

  Bu ayda normal evrâd-u ezkâra devam etmelidir.

  Receb-i Şerîf

  Receb ayı “Eşhur-u hurum”dan olup ŞEHRULLAH yâni Allah’ın ayıdır. Bu aya oruçlu olarak girilmeli ve bu ayda Allah’a çok ilticâ etmelidir.

  Recebin 1. günü oruç tutanlara 3 senelik, 2. günü oruç tutanlara 2 senelik, 3. günü oruç tutanlara ise 1 senelik nâfile oruç sevâbı verilir. Bu, hadîs-i şerîf ile sâbittir.

  3 günden sonra her gününe birer ay oruç sevâbı verilir.

  Receb-i şerîf Cenâb-ı Hakk’a mahsus bir ay olduğu için yalnız Zât-ı İlâhî’yi bildiren İhlâs-ı şerîf sûresini çok okumalı; tevhîd, istiğfar ve salevât-ı şerîfeleri ihmal etmemelidir.

  Bu ayda 2 kandil vardır:

  İlk Cuma gecesi Regaib Kandili,
  27. gecesi Mi’rac Kandili.

  1. gecesi bir tesbih namazı veya Receb-i şerîfin ilk onu zarfında bir defaya mahsus olmak üzere kılınan 10 rek’at namaz kılınabilir. Bu namazda, her rek’atte Fâtiha-i şerîfeden sonra 3 “Kul yâ eyyühel-kâfirûn…”, 3 İhlâs-ı şerîf okunur. Nitekim ileride kılınış şekli anlatılacaktır.

  Receb ayında her gün başında ve sonunda 7′şer Fâtiha-i şerîfe okumak sûretiyle 100 İhlâs-ı şerîf okumak da çok sevaptır.

  Bu ayda, mümkün olduğu kadar Hatm-i Enbiyâ yapmalı ve oruç tutmalıdır. 13, 14 vede 15. günlerinde oruç tutanlar, bu sünnet-i şerîfeyi yerine getirdiklerinden, nice hastalıklardan şifâ bulur.
   
 5. Beyza

  Beyza Moderatör

  Receb Ayında Kılınacak Namaz

  Receb’in bir ve on'u arasında, onbir ve yirmi arasında ve yimibir vede otuz arasında sadece birer defa olmak üzere kılınacak on'ar rek’at Hacet namazı vardır. Hepsinin de kılınış şekli aynıdır. Bu namazlar, akşamdan sonra da, yatsıdan sonra da kılınabilir. Fakat Cuma ve Pazartesi gecelerinde ve bilhassa teheccüd vaktinde kılınması efdâldir.
  Bu namaz, mü’min ile münâfığı ayırır. Bu 30 rek’at namazı kılanlar hidâyete ererler. Münâfıklar bu namazı kılamazlar. Bu namazı kılanın kalbi ölmez.

  Bu 30 rek’at namaz, Resûlullah (s.a.v) Efendimiz’in berberi Selmân-ı Pâk (r.anh) Hazretleri tarafından rivâyet edilmiştir.
  Kılınış şekli
  Hacet namazına şu niyetle başlanır:

  “Yâ Rabbî, beni dünyayi teşrifleri ile nûra gark ettiğin Efendimiz hürmetine, sevgili ayın Receb-i şerîf hürmetine, feyz-i ilâhîne, rızâ-i ilâhîne nâil eyle. Âbid, zâhid kulların arasına kaydeyle. Dünya ve âhiret sıkıntılarından halâs eyle.

  Her rek’atte 1 Fâtiha-i şerîfe, 3 “Kul yâ eyyühel-kâfirûn…”, 3 İhlâs-ı şerîf okuyup, 2 rek’atte bir selâm verilir. Böylece 10 rek’at tamamlanır.

  Namazdan sonra 11 defa:

  وَيُمِيتُلاَ اِلهَ اِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِى وَهُوَ حَىٌّ لاَ يَمُوتُ بِيَدِهِ الْخَيْرُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَىْءٍ قَدِير

  “Lâ ilâhe illallâhü vahdehû lâ şerîke leh. Lehül-mülkü ve lehül-hamdü yuhyî ve yümît. Ve hüve hayyün lâ yemûtü biyedihil-hayr. Ve hüve alâ külli şey’in kadîr”
  Receb’in 11′i ile 20′si arasında kılınan 10 rek’attan sonra 11 defa şu duâ edilir:

  اِلهًا وَاحِدًا اَحَدًا صَمَدًا فَرْدًا وِتْرًا حَيًّا قَيُّومًا دَائِمًا اَبَدًا

  “İlâhen vâhiden ehaden sameden ferden vitran hayyen kayyûmen dâimen ebedâ”

  Receb’in 21′i ile 30′u arasında kılınan 10 rek’atten sonra da, şu duâ 11 kere okunur:

  الْعَلِىِّ رَبِّىَاَللَّهُمَّ لاَ مَانِعَ لِمَا اَعْطَيْتَ وَلاَ مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ وَلاَ رَادَّ لِمَا قَضَيْتَ وَلاَ مُبَدِّلَ لِمَا حَكَمْتَ وَلاَ يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ سُبْحَانَ رَبِّىَ اْلاَعْلَى الوَهَّابِ سُبْحَانَ رَبِّىَ الْعَلِىِّ اْلاَعْلَى الوَهَّابِ سُبْحَانَ الْعَلِىِّ اْلاَعْلَى الْكَرِيمِ الوَهَّابِ يَا وَهَّابُ يَا وَهَّابُ يَا وَهَّاب

  “Allâhümme lâ mânia limâ a’tayte ve lâ mu’tıye limâ mena’te ve lâ râdde limâ kazayte ve lâ mübeddile limâ hakemte ve lâ yenfeu zel-ceddi minkel-ceddü. Sübhâne rabbiyel-aliyyil-a’lel-vehhâb. Sübhâne rabbiyel-aliyyil-a’lel-vehhâb. Sübhâne rabbiyel-aliyyil-a’lel-kerîmil-vehhâb. Yâ vehhâbü yâ vehhâbü ya vehhâb”
   
 6. Beyza

  Beyza Moderatör

  Mi’rac Gecesi

  Receb-i şerîfin 27. gecesi “Mi’rac gecesi”dir. Yatsı namazından sonra 12 rek’at “Hacet namazı” kılınır. Beher rek’atte Fâtiha-i şerîfeden sonra 10 İhlâs-ı şerîf okunur.

  Namaza niyet: “Yâ Rabbî, rızâ-i şerîfin için niyet eyledim namaza. Bu gece yedi kat gökleri ve bütün esrârını göstererek muhabbetin ile müşerref kıldığın sevgili habîbin Resûl-i Zîşan Efendimiz hürmetine ben âciz kulunu afv-ı ilâhîne, feyz-i ilâhîne ve rızâ-i ilâhîne mazhar eyle, Allâhü Ekber.”

  Namazdan sonra:

  4 Fâtiha-i şerîfe,
  100 defa:

  سُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ ِللهِ وَلاَ اِلهَ اِلاَّ اللهُ وَاللهُ اَكْبَرُ وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ اِلاَّ بِاللهِ الْعَلِىِّ الْعَظِيمِ

  “Sübhânallâhi vel-hamdü lillâhi ve lâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber. Ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil-aliyyil-azıym”

  100 İstiğfâr-ı şerîf,
  100 Salevât- şerîfe

  okunup duâ yapılır.

  Bu namazda, İhlâs-ı şerîfeler 100′er adet okunursa veya bu namaz 100 rek’at olarak kılınırsa; bunu yerine getiren mü’min huzûr-i ilâhîye namaz borçlusu olarak çıkmaz.

  Mi’rac gecesinden sonraki gün, mutlaka oruçlu olmalıdır. O gün öğle ile ikindi arasında 4 rek’at namaz kılınır. Her rek’atte Fâtiha-i şerîfeden sonra

  5 Âyetü’l-Kürsî,
  5 “Kul yâ eyyühel-kâfirûn…”,
  5 İhlâs-ı şerîf,
  5 “Kul eûzu birabbil-felak…”,
  5 “Kul eûzu birabbin-nâs…”

  okunur.

  Şa’bân-ı Şerîf

  Şa’bân ayı Resûlullah (s.a.v) Efendimiz’in ayıdır. Bu itibarla bu ayda Salevât-ı şerîfeye çok devam etmek lâzımdır. Yine mümkün oldukça İstiğfâr-ı şerîf, Salevât-ı şerîfe, İhlâs-ı şerîf okumalı, teheccüd ve tesbih namazları kılmalı ve Hatm-i Enbiyâ yapmalıdır.

  “Şa’bân” kelimesinde 5 harf vardır. Bu harfler şu mânâlara gelmektedir:

  ش : Şerefli
  ع : Ulvî
  ب : Berâet
  Be harfi, kelimenin tam ortasında olup, bu ayın ortası, yani 15. gecesi Berâet gecesidir.

  ا : İhsan-ı ilâhî
  ن : Nûr-i ilâhîye nâiliyet. Bu nûr kâfirlere zulmet ve gadab-ı ilâhîdir.


  Bu ayın1. gecesinde, her rek’atte 1 Fâtiha-i şerîfe ve 3 Âyetü’l-Kürsî ile bir tesbih namazı kılınır.

  Şa’bân’ın 27.gecesi, akşam ile yatsı arasında 2 rek’at teşekkür namazı kılınacak. Zamm-ı sûre olarak ne istenirse o okunur. Namaza şöyle niyet edilir:

  “Yâ Rabbî, beni Resûl-i Zîşân Efendimiz’in ayının sonuna yaklaştırdın. Resûlullah Efendimiz’i ve mübârek ayını bana hem şefi’ ve hem de şâhid eyle, Allâhü Ekber”

  Namazdan sonra 70 defa İstiğfâr-ı şerîf:

  اَسْتَغْفِرُ اللهَ الْعَظِيمَ وَاَتُوبُ اِلَيْكَ

  “Estağfirullâhe’l-azıym. Ve etûbü ileyk”, 100 defa da şu Salevât-ı şerîfe okunacak:

  اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى رُوحِ مُحَمَّدٍ فِى اْلاَرْوَاحِ وَصَلِّ عَلَى جَسَدِ مُحَمَّدٍ فِى اْلاَجْسَادِ وَصَلِّ عَلَى قَبْرِ مُحَمَّدٍ فِى الْقُبُورِ
  “Allâhümme salli alâ rûhi Muhammedin fil-ervâh. Ve salli alâ cesedi Muhammedin fil-ecsâd. Ve salli alâ kabri Muhammedin fil-kubûr”.
  Namazdan sonra “Yâ Rabbî, senin huzûr-ı sırr-ı ehadiyyetine ilticâ ediyorum” denilir.
   
 7. Beyza

  Beyza Moderatör

  Berâet Gecesi

  Şa’bân-ı şerîfin 15. gecesi “Berâet gecesi”dir. Bu gecede hiç olmazsa bir tesbih namazı kılınır.

  Berâet gecesinde 100 rek’atlı hayır namazı vardır ki, kılan kimse o sene ölürse, şehitlik mertebesine nâil olur.

  Namaza şöyle niyet edilir:

  “Yâ Rabbî, niyet ettim senin rızâ-i şerîfin için namaza. Beni afv-ı ilâhîne, feyz-i ilâhîne mazhar eyle. Kasvet-i kalbden, dünya ve âhiret sıkıntılarından halâs eyleyip süedâ defterine kaydeyle,

  Her rek’atte Fâtiha-i şerîfeden sonra 10 İhlâs-ı şerîf okunur. 2 rek’atte bir selâm verilerek 100 rek’atte tamamlanır. Her rek’atte 100 İhlâs-ı şerîf okumak sûretiyle 10 rek’at olarak da kılınabilir.

  Namazdan sonra, (Hz. Allâh’ın HÛ ism-i şerîfinin ebced hesâbına göre adedi olan) 11 şey, (TÂHÂ’nın ebced hesâbıyla adedi olan) 14 kere okunur. (TÂHÂ Resûlullah (s.a.v.) Efendimiz’in ismidir.)

  Okunacak olanlar:

  İstiğfâr-ı şerîf: 14 kere
  Salevât-ı şerîfe: 14 kere
  Fâtiha-i şerîfe (besmeleyle): 14 kere
  Âyetü’l-Kürsî (besmeleyle): 14 kere
  “Lekad câeküm…” (besmeleyle): 14 kere [2]
  14 kere “Yâsîn” dedikten sonra 1 Yâsîn-i şerîf [3]
  İhlâs-ı şerîf (besmeleyle): 14 kere
  “Kul eûzu birabbil-felak…” (besmeleyle): 14 kere
  “Kul eûzu birabbin-nâs…” (besmeleyle): 14 kere
  14 kere:


  سُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ ِللهِ وَلاَ اِلهَ اِلاَّ اللهُ وَاللهُ اَكْبَرُ وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ اِلاَّ بِاللهِ الْعَلِىِّ الْعَظِيمِ

  “Sübhânallâhi vel-hamdü lillâhi ve lâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber. Ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil-aliyyil-azıym”
  Salevât-ı şerîfe (Salât-ı Münciye okumak efdaldir): 14 kere

  Bunlardan sonra duâ yapılır.

  Ramazân-ı Şerîf

  Ramazan ayı 11 ayın sultanıdır. Ümmet-i Muhammed’in ayıdır. Gündüzleri oruçla, geceleri teravih namazlarıyla ihya edilir. Ramazân-ı şerîf Kur’an ayıdır. Bu itibarla, Kur’an okumasını bilen herkes bu ayda bir hatim yapmalıdır. Ramazan ayının evveli rahmet, ortası mağfiret, sonu da cehennemden azaddır.

  Ramazân-ı şerîfin ilk akşamı, (Şa’ban’ın son gününü Ramazan’ın ilk gününe bağlayan gece) akşamla yatsı arasında 2 rek’at teşekkür namazı kılınır. “Yâ Rabbî, Ramazân-ı şerîf ile müşerref kıldığın için” denilir ve namaza durulur.

  Fâtiha-i şerîfeden sonra birinci rek’atte 1 “İnnâ a’taynâkel-kevser…”, ikinci rek’atte 1 İhlâs-ı şerîf okunur.

  Namazdan sonra; 70 İstiğfâr-ı şerîf, 70 Salevât-ı şerîfe (Salât-ı Münciye okumak efdaldir) okunup dua yapılır.

  Birinci 10 gün içinde mümkünse tesbih namazı kılınır ve Hatm-i Enbiyâ yapılır.

  İkinci 10 gün içinde mümkünse yine tesbih namazı kılınır ve Hatm-i Enbiyâ yapılır.

  3.10 gün içinde tevbe-istiğfar, Hatm-i Enbiyâ ve 7 salât-ü selâm’dan sonra mümkünse Hatm-i İstiğfâr yapılıp, yani 1001 defa:

  اَسْتَغْفِرُ اللهَ الْعَظِيمَ وَاَتُوبُ اِلَيْكَ

  “Estağfirullâhe’l-azıym. Ve etûbü ileyk” denilip, bittikten sonra 7 ilâ 70 salat-ü selâm okunur ve duâ yapılır.

  İftara yakın:

  اَللَّهُمَّ يَا وَاسِعَ الْمَغْفِرَةِ اغْفِرْ لِى

  “Allâhümme yâ vâsial-mağfiratiğfirlî”, iftar esnâsında da:

  اَللَّهُمَّ لَكَ صُمْتُ وَبِكَ آمَنْتُ وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ وَعَلَى رِزْقِكَ اَفْطَرْتُ وَصَوْمَ غَدٍ نَوَيْتُ

  “Allâhümme leke sumtü ve bike âmentü ve aleyke tevekkeltü ve alâ rızkıke eftartü ve savme ğadin neveytü” duâsı okunur.

  Ramazanda sadaka-i fıtır veremeyen müslümanlar, arefe günü 2 rek’at namaz kılarak, Allâh’a ilticâ ederler. Zamm-ı sûre olarak ne istenirse o okunur.

  Kadir Gecesi

  Kadir gecesinin, Ramazân-ı şerîfin 20′sinden sonraki tek gecelerinde aranmasına dâir müteaddit hadîs-i şerîfler vârid olmuştur. Birinden itibaren aranmasını tavsiye eden büyüklerimiz de vardır.

  İmâm-ı Şârânî Hazretleri, Kadir gecesinin kaçıncı gece olduğunu, Ramazân-ı şerîfin giriş günlerine göre şöyle tesbit etmiştir:
  Ramazân-ı şerîf çarşamba günü girerse Kadir gecesi 19. gecedir.
  Ramazân-ı şerîf cuma günü girerse Kadir gecesi 17. gecedir.
  Ramazân-ı şerîf pazartesi günü girerse Kadir gecesi 21. gecedir.
  Ramazân-ı şerîf perşembe günü girerse Kadir gecesi 25. gecedir.
  Ramazân-ı şerîf cumartesi günü girerse Kadir gecesi 23. gecedir.

  Ramazân-ı şerîf pazar günü girerse Kadir gecesi 29. gecedir.
  Ramazân-ı şerîf salı günü girerse Kadir gecesi 27. gecedir.
  İmâm-ı Şârânî Hazretleri 30 sene, Kadir gecesiyle bu tarife göre müşerref olmuşlardır.

  Birçok ehlullah da bu usulle Kadir gecesini bulmuşlardır.

  Kadir gecesinin bu ay içinde hangi gece olduğunun gizlenmesi, mü’minlerin her geceyi Kadir gecesi bilip, her gecede ibadeti çok etmeleri içindir.

  Kadir gecesinde hava berrak ve güzel olur. O gece herşey Allâh’a secde eder. Denizlerin suyu bir an için tatlılaşır. Mü’minler afv-ı ilâhî ve mağfiret-i sübhânîye mazhar olurlar.
  Kadir Gecesinde Ne Yapılır?

  Bu gece 4 rek’at Kadir gecesi namazı kılınır:

  1. rekatte: 1 Fâtiha-i şerîfe, 3 “İnnâ enzelnâhü fî leyletil-kadr…”
  2. rek’atte: 1 Fâtiha-i şerîfe, 3 İhlâs-ı şerîf,
  3. rekatte: 1 Fâtiha-i şerîfe, 3 “İnnâ enzelnâhü fî leyletil-kadr…”
  4.rek’atte: 1 Fâtiha-i şerîfe, 3 İhlâs-ı şerîf,
  okunur.

  Namazdan sonra:
  1 defa:

  اَللهُ اَكْبَرُ اَللهُ اَكْبَرُ لاَ اِلهَ اِلاَّ اللهُ واللهُ اَكْبَرُ اَللهُ اَكْبَرُ وَِللهِ الْحَمْدُ
  “Allâhü ekber. Allâhü ekber. Lâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber. Allâhü ekber. Ve lillâhil-hamd”
  100 “Elem neşrah leke sadrak…”
  100 “İnnâ enzelnâhü fî leyletil-kadr…”
  100 defa da Resûlullah (s.a.v.) Efendimiz’in Hazret-i Âişe (r.a.) Vâlidemiz’e öğrettiği şu duâ okunup, sonra duâ yapılır:
  اَللَّهُمَّ اِنَّكَ عَفُوٌّ كَرِيمٌ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّى
  “Allâhümme inneke afüvvün kerîmün tühibbül-afve fa’fü annî”

  Mümkünse kandil gecesi olması hasebiyle bir de tesbih namazı kılmalıdır.
   
 8. Beyza

  Beyza Moderatör

  Şevval

  Hac aylarının ilkidir. Bayram günlerinde salevât-ı şerifeler okumalıdır.

  Bu ay içinde 6 gün nâfile oruç tutulur. Şevval’in 12′si ile 17′si arasında tutulduğunda eyyâm-ı biyz de oruçlu geçirilmiş olacağından çok büyük sevabı vardır.

  Resûlullah (s.a.v) Efendimiz, Şevval ayından 6 gün oruç tutanların, senenin tamamını oruçlu geçirmiş olacağı müjdesini vermiştir.
  Zil-ka’de

  Bu ay da hac aylarından olması hasebiyle, geceleri zaman-zaman teheccüd namazına kalkmalı ve bilhassa cuma geceleri tesbih namazı kılmalıdır. Cemaatle kılınırsa İmam olacak kimse bu namazı kılmayı evvelâ nezreder ve namazı kıldırırken tesbihleri her yerde cehrî (sesli) okur. Cemaat ise sükût edip dinler.
  Zil-hicce

  Bu ay, İslâm’ın 5 esasından biri olan hac farîzasının ifâ edildiği umûmî afv ayıdır. Arafat’a çıkıldığı, Allah için milyonlarca kurbanın kesildiği ve bir senelik hesapların görülüp amel defterlerinin kapandığı mukaddes bir aydır.

  Zil-hicce’nin birinden onuna kadar, “leyâlii aşere” yani on mübârek gecedir.

  Bu ayda, noksanların tamamlanması için İstiğfâr-ı şerîf, Salevât-ı şerîfe, diğer duâlar ve tesbih namazına devamda hayır vardır.

  Hacca gidemeyen mü’minlerin bu günlerde oruç tutmaları çok büyük fazîlettir. O bakımdan Kurban bayramından evvel 9 gün oruç tutmalı, 10′uncu günü kurban kesilinceye kadar da birşey yemeyip, oruçlu bulunmalı ve orucunu kurban eti ile açmalıdır.

  Hiç olmazsa 8′inci gün ile beraber, 9′uncu günü ( Arefe günü) oruçlu olmak lâzımdır.

  Kurban bayramı arefe günü sabah namazından, bayramın 4′üncü günü ikindi namazına kadar, bütün farzların arkasından tekbir almak, kadın-erkek her mükellefe vâciptir.

  Hacca gidemeyen müslümanlar, Arefe günü günü öğle ile ikindi arası, kendini Arafat’ta kabul ederek Allah rızası için 2 rek’at namaz kılar.

  Her rek’atte 1 Fâtiha-i şerîfe, 3 “Kul yâ eyyühel-kâfirun…”, 10 İhlâs-ı şerîf okur.

  Namaza şu niyetle başlanır: “Yâ Rabbî, bugün şu saatlerde Arafat’ta binlerce müslümanın “Lebbeyk” diye ilticâ ettiği zamanda, âciz kulun orada bulunamadı. Bu kulunun rûhunu onlarla beraber kılıp, benim ilticâmı da onların ilticâsına ilhak buyur. Orada afv-ı umûmîye mazhar kıldığın kullarına beni de ilhak eyle, Allâhü Ekber.”

  Namazda sonra:

  70 İstiğfâr-ı şerîf,
  11 veya 70 tevhid:

  لاَ اِلهَ اِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِى وَيُمِيتُ وَهُوَ حَىٌّ لاَ يَمُوتُ بِيَدِهِ الْخَيْرُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ

  “Lâ ilâhe illallâhü vahdehû lâ şerîke leh. Lehül-mülkü ve lehül-hamdü yuhyî ve yümît. Ve hüve hayyün lâ yemûtü biyedihil-hayr. Ve hüve alâ külli şey’in kadîr”
  3 veya 11 veya 70 tekbir:

  اَللهُ اَكْبَرُ اَللهُ اَكْبَرُ لاَ اِلهَ اِلاَّ اللهُ واللهُ اَكْبَرُ اَللهُ اَكْبَرُ وَِللهِ الْحَمْدُ

  “Allâhü ekber. Allâhü ekber. Lâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber. Allâhü ekber. Ve lillâhil-hamd”
  100 defa:
  سُبْحَانَ الَّذِى فِى السَّمَاءِ عَرْشُهُ سُبْحَانَ الَّذِى فِى اْلاَرْضِ سُلْطَانُهُ سُبْحَانَ الَّذِى فِى اْلاَرْضِ حُكْمُهُ سُبْحَانَ الَّذِى فِى الْجَنَّةِ رَحْمَتُهُ سُبْحَانَ الَّذِى فِى الْقَبْرِ قَضَائُهُ سُبْحَانَ الَّذِى فِى الْقِيَامَةِ عَدْلُهُ سُبْحَانَ الَّذِى فِى الْبَحْرِ سَبِيلُهُ سُبْحَانَ الَّذِى رَفَعَ السَّمَاءَ سُبْحَانَ الَّذِى بَسَطَ اْلاَرْضَ سُبْحَانَ الَّذِى لاَ مَلْجَأَ وَلاَ مَنْجَأَ مِنْهُ اِلاَّ اِلَيْهِ
  “Sübhânellezî fis-semâi arşuhû,
  Sübhânellezî fil-ardı sultânühû,
  Sübhânellezî fil-ardı hukmühû,
  Sübhânellezî fil-cenneti rahmetühû,
  Sübhânellezî fil-kabri kazâühû,
  Sübhânellezî fil-kıyâmeti adlühû,
  Sübhânellezî fil-bahri sebîlühû,
  Sübhanellezî rafeas-semâe,
  Sübhânellezî besetal-arda,
  Sübhânellezî lâ melcee ve lâ mencee minhü illâ ileyh”


  Arefe günü öğleden sonra Hızır (a.s.) ile İlyas (a.s.)’ın buluştuklarında okudukları şu duâyı da mümkünse 100 defa okumalıdır:

  بِسْمِ اللهِ مَا شَاءَ اللهُ لاَ يَصْرِفُ الصُّوءَ اِلاَّ اللهُ بِسْمِ اللهِ مَا شَاءَ اللهُ لاَ يَسُوقُ الحَيْرَ اِلاَّ اللهُ بِسْمِ اللهِ مَا شَاءَ اللهُ لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ اِلاَّ بِاللهِ الْعَلِىِّ الْعَظِيمِ

  “Bismillâhi mâşâallâhü lâ yasrifüs-sûe illallâh. Bismillâhi mâşâallâhü lâ yesûkul-hayra illallâh. Bismillâhi mâşâallâhü lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil-aliyyil-azıym”
  Bundan sonra duâ yapılır.
   
 9. Beyza

  Beyza Moderatör

  Bundan sonra duâ yapılır.

  Arefe ve bayram geceleri mümkünse Hatm-i Enbiyâ, Hatm-i İstiğfâr yapmalı ve tesbih namazı kılmalıdır. (Hatm-i istiğfâr, 1001 defa

  اَسْتَغْفِرُ اللهَ الْعَظِيمَ وَاَتُوبُ اِلَيْكَ

  “Estağfirullâhel-azıym. Ve etûbü ileyk” şeklinde istiğfâr okumakla yapılır.)

  Kurban keserken şöyle niyet edilir:


  “Yâ Rabbî, niyet eyledim rızâ-i şerîfin için kurban kesmeye. Benim şu vücûdum çok kabahatlar, çok günahlar işledi. Bu vücûdu sana kurban etmem lâzım. Lâkin sen bunu haram kıldın. Bu günahkâr, bu âciz vücûduma bedel olmak üzere, senin rızâ-i şerîfin ve emr-i şerîfin mûcibince, lutfettiğin bu kurbanı kesiyorum”

  3 defa tekbir getirilip, “Bismillâhi Allâhü Ekber” denip kurban kesilir.

  Kurbanını kendisi kesemeyip başkasına kestirecek olanlar da yukarıdaki gibi niyet ederler.

  Kurban kesildikten sonra 2 rek’at teşekkür namazı kılınır.

  Zamm-ı sûre olarak birinci rek’atte 1 “İnnâ a’taynâkel-kevser…”, ikinci rek’atte 1 İhlâs-ı şerîf okunur.

  Kurban kesmeye mâlî vaziyeti müsâit olmayanlar, bayramın birinci günü öğleden sonra 6 rek’at namaz kılarlar.

  Namaza şöyle niyet edilir:

  “Yâ Rabbî, âciz kulun kurban kesemedi. Kurban yerine şu vücûdumu huzûrunda yere sererek kurban ediyorum. Beni de kurban kesenler meyânına kabûl eyle. Allâhü Ekber”

  1. rek’atte: 1 Fâtihâ-i şerîfe, 1 “İnnâ enzelnâhü fi leyletil-kadr…”
  2.rek’atte: 1 Fâtihâ-i şerîfe, 1 “İnnâ a’taynâkel-kevser…”
  3.rek’atte: 1 Fâtihâ-i şerîfe, 1 “Kul yâ eyyühel-kâfirûn…”
  4. rek’atte: 1 Fâtihâ-i şerîfe, 1 İhlâs-ı şerîf
  5. rek’atte: 1 Fâtihâ-i şerîfe, 1 “Kul eûzu birabbil-felak…”
  6. rek’atte: 1 Fâtihâ-i şerîfe, 1 “Kul eûzu birabbin-nâs…”
  okunur.

  Her 2 rek’atte bir selâm verilir.

  Zil-hicce’nin birinden onuna (yani Kurban bayramının ilk gününe) kadar, hergün sabah namazlarından sonra:

  10 Salevât-ı şerîfe:

  اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

  “Allâhümme salli ve sellim ve bârik alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âli seyyidinâ Muhammed”
  10 İstiğfâr-ı şerîf:

  اَسْتَغْفِرُ اللهَ الْعَظِيمَ الْكَرِيمَ الَّذِى لاَ اِلهَ اِلاَّ هُوَ الْحَىَّ الْقَيُّومَ وَاَتُوبُ اِلَيْكَ وَنَسْئَلُهُ التَّوْبَةَ وَالْمَغْفِرَةَ (وَالرَّحْمَةَ ) وَالْهِدَايَةَ لَنَا اِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ

  “Estağfirullâhel-azıym, el-kerîm, ellezî lâ ilâhe illâ hüvel-hayyel-kayyûme ve etûbü ileyke ve nes’elühüt-tevbete vel-mağfirate vel-hidâyete lenâ innehû hüvet-tevvâbür-rahîm”
  10 Tevhîd-i şerîf:

  لاَ اِلهَ اِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِى وَيُمِيتُ وَهُوَ حَىٌّ لاَ يَمُوتُ بِيَدِهِ الْخَيْرُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ

  “Lâ ilâhe illallâhü vahdehû lâ şerîke leh. Lehül-mülkü ve lehül-hamdü yuhyî ve yümît. Ve hüve hayyün lâ yemûtü biyedihil-hayr. Ve hüve alâ külli şey’in kadîr”
  okunur.

  Zil-hicce’nin 29. gününü ve 30′una bağlayan gece, mümkünse bir tesbih namazı kılmalı ve bir Hatm-i Enbiyâ yapmalıdır.

  Zil-hicce’nin son gecesi, akşam ile yatsı arası 10 rek’at namaz kılınır.

  Namaza şöyle niyet edilir:

  “Yâ Rabbî, geçen seneyi benden râzı olarak ayır. Sâdır olan isyânımı hasenâta tebdil eyle. Beni hidâyet-i ilâhîne ve rızâ-i ilâhîne mazhar eyle. Allâhü Ekber”

  Her rek’atte:

  7 Fâtiha-i şerîfe,
  7 Âyetü’l-Kürsî,
  7 İhlâs-ı şerîf,


  okunur. 2 rek’atte bir selâm verilir.

  Namazdan sonra mümkünse en az:

  11 Tevhîd-i şerîf,
  11 İstiğfâr-ı şerîf,
  11 Salevat-ı şerîfe,


  okunur ve duâ yapılır.

  Zil-hicce’nin son günü, aynı zamanda senenin son günüdür. Bu günde oruçlu bulunmak lazımd