Muazzam bir Salavat İsmi Azamdan olduğuda söyleniyor.Kayıp kişiyi bulduran!

Konusu 'Hz.Muhammed (sav)' forumundadır ve vertyucek tarafından 27 Şubat 2022 başlatılmıştır.

 1. vertyucek

  vertyucek Kayıtlı Üye

  Salavatı Mürselin

  BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

  Allâhümme salli vesellim alâ seyyidinâ MUHAMMEDin seyyidil mürselin

  Allâhümme salli vesellim alâ seyyidinâ MUHAMMEDin seyyidil mücahidin

  Allâhümme salli vesellim alâ seyyidinâ MUHAMMEDin seyyidil sâhidin

  Allâhümme salli vesellim alâ seyyidinâ MUHAMMEDin seyyidil hâifin

  Allâhümme salli vesellim alâ seyyidinâ MUHAMMEDin seyyidil hâsiin

  Allâhümme salli vesellim alâ seyyidinâ MUHAMMEDin seyyidit tâiin

  Allâhümme salli vesellim alâ seyyidinâ MUHAMMEDin seyyidit tâibin

  Allâhümme salli vesellim alâ seyyidinâ MUHAMMEDin seyyidil âbidin

  Allâhümme salli vesellim alâ seyyidinâ MUHAMMEDin seyyidil hâmidin

  Allâhümme salli vesellim alâ seyyidinâ MUHAMMEDin seyyidis sâlihin

  Allâhümme salli vesellim alâ seyyidinâ MUHAMMEDin seyyidir râikin

  Allâhümme salli vesellim alâ seyyidinâ MUHAMMEDin seyyidis sâcidin

  Allâhümme salli vesellim alâ seyyidinâ MUHAMMEDin seyyidil kâimin

  Allâhümme salli vesellim alâ seyyidinâ MUHAMMEDin seyyidil kâidin

  Allâhümme salli vesellim alâ seyyidinâ MUHAMMEDin seyyidil müttakin

  Allâhümme salli vesellim alâ seyyidinâ MUHAMMEDin seyyidil müstagfirin

  Allâhümme salli vesellim alâ seyyidinâ MUHAMMEDin seyyidin nâdimin

  Allâhümme salli vesellim alâ seyyidinâ MUHAMMEDin seyyidis sâkirin

  Allâhümme salli vesellim alâ seyyidinâ MUHAMMEDin seyyidil hâfizin

  Allâhümme salli vesellim alâ seyyidinâ MUHAMMEDin seyyidiz zâkirin

  Allâhümme salli vesellim alâ seyyidinâ MUHAMMEDin seyyidil âkilin

  Allâhümme salli vesellim alâ seyyidinâ MUHAMMEDin seyyidil muhsinin

  Allâhümme salli vesellim alâ seyyidinâ MUHAMMEDin seyyidil ekremin

  Allâhümme salli vesellim alâ seyyidinâ MUHAMMEDin seyyidil münzirin

  Allâhümme salli vesellim alâ seyyidinâ MUHAMMEDin seyyidil mübessirin

  Allâhümme salli vesellim alâ seyyidinâ MUHAMMEDin seyyidit tayyibin

  Allâhümme salli vesellim alâ seyyidinâ MUHAMMEDin seyyidin nebiyyin

  Allâhümme salli vesellim alâ seyyidinâ MUHAMMEDin seyyidil âlimin

  Allâhümme salli vesellim alâ seyyidinâ MUHAMMEDinin nebiyyiz zekiyyin nakiyyi

  Allâhümme salli vesellim alâ seyyidinâ MUHAMMEDinil kureysiyyin hasimiyyi

  Allâhümme salli vesellim alâ seyyidina MUHAMMEDinil medeniyyil arabiyyil mükerremi yevmelkiyâmeti

  Allâhümme salli vesellim alâ seyyidina MUHAMMEDin seyyidi enlil cenneti

  Allâhümme salli vesellim alâ seyyidinâ MUHAMMEDin sâhibilmakâmil mahmûdi

  Allâhümme salli vesellim alâ seyyidinâ MUHAMMEDin sâhibissirâtilmüstekimi

  Allâhümme salli vesellim alâ seyyidinâ MUHAMMEDin efzalil evveline velâhirin

  Allâhümme salli vesellim alâ seyyidinâ MUHAMMEDin ve alâ cemiilenbiyâi velmürseline ve alâ cemiilmelâiketil mukarrebine ve alâ ibâdillâhissâlihine min ehlissemâvâti ve ehlilardeyn ve aleynâ maaküm cemaine bi rahmetike ya erhamerrâhimine ve sallallâhu alâ seyyidinâ MUHAMMEDin ve alâ âlihi ve sahbihi vesellim.


  Azami derecede faziletlere ulaşacak kadar olsun amin.

  Fazileti :

  1-) Bu salavatı Şerifeyi hayati boyunca bir kere bir saatte veya bir Cuma gününde veya bir ayda bir defa okursa Allah-u Teala o kimseyi sorgusuz sualsiz cennete gönderir.

  2-) Her kim ki bu salavatı Şerifeyi yazıp üzerinde taşırsa bütün korktuğu şeylerden emin olur. Cebrail (aleyhisselam) Peygamber Efendimize (s.a.v.) müjdeleyerek bu salavatı Şerifeyi hayatta bir defa okuyan kimse kıyamet günü yüzü ay gibi parlak olarak mahşere çıkar ve insanlar hayrette kalıp”bu bir peygamber midir yoksa melek mi?” diye sorarlar.

  3-) Ayrıca bu salavatı Şerifeyi ismi azam olduğunu Cebrail aleyhisselamdan rivayet ederler. Bu salavatı Şerifenin hasenatı saymakla bitmez. Bir de ölenleri kabir azabından korur.

  4-) Bu salavatı Şerifeyi okuyan kimseye Resûl-i Ekrem (s.a.v.) kıyamet günü şefaatçi olurken bu salavatı Şerifeyi bilip de ve yanında olup da başka Mümin kardeşlerine vermeyen kimseyi şefaatinden mahrum bırakacağını bildiriyor.

  Borçlu olan kimse bu salavatı Şerifeyi Cuma günleri 12 kez okumaya devam ederse Allah ona borçlarını kolayca ödeme imkanı sağlar.

  5-) Her kim gündüz ve geceleyin 3’er kez okumaya devam ederse insanlar arasında sevilen ve sayılan biri olur.

  6-) Allah ona bol rızık,bereket ve hayırlı uzun ömür verir.

  7-) Allah-u Teala bu salavatı zikreden kişiyi,onun malını,evladını her türlü kötülükten koruyan melekler gönderir.

  8- ) Allah o kişiyi sevdiği gibi onun düşmanlarını da kahru perişan eder.

  9-) Bu salavatı çeken kişinin kalbini nurlandıracağı gibi o kişi ölünce de onun kalbini nurlandırır.

  10-) Her kim bu salavatı,kaybolan bir kişinin bulunması ve geri gelmesi niyeti ile pazartesinden perşembeye kadar, her gün 12 kez okur ise kaybolan veya nerede olduğu belli olmayan kişi bulunur ve döner gerisin geri gelir.Yahut da bu salavata devam eden kişi bu müddet zarfında kaybı rüyasında görür.

  11-) Haksız yere hapse düşen kişi her gece 3 kez okumaya devam ederse en kısa zamanda hapisten çıkar.

  12-) Çaresiz bir hastalığa yakalanan kişi her gün 3 kez okuyup kendisine nefes ederse muzdarip olduğu hastalıktan tez vakitte kurtulur.

  13-) Zor bir müşkülü olan kimse 12 kez okuyup da bu salavat hürmetine Cenabı Hak’tan yardım isterse zor olan müşkülü kolayca hallolur.

  14-) Her türlü gam sıkıntı ve kederin giderilmesi niyeti ile 12 kez okuyan kimse her türlü gam ve kasvetten kurtulur.

  15-) Bu salavatı her zaman her yerde abdestli ve abdestsiz okumaya devam eden kişiyi Allah-u Teala her türlü kötülükten koruduğu gibi,o kişinin her dileğini de kolaylıkla yerine getirir.Bu salavatı şerifenin fazileti oldukça yüksek olup, kelimelerle ifade edilmesi mümkün değildir.