Miraç kandilinin önemi anlamı

Konusu 'Mübarek Günler ve Geceler' forumundadır ve Adile tarafından 22 Ekim 2013 başlatılmıştır.

 1. Adile

  Adile Admin

  Feyiz ve bereketin coştuğu mübârek gecelerimizden biri de Miraç Gecesîdir. Mirâç bir yükseliştir, bütün süfli duygulardan, beşeri hislerden ter temiz bir kulluğa, en yüce mertebeye terakki ediştir.Efendimiz Hz. Muhammed Aleyhi salatu vesselam şahsında insanlığın önüne açılmış sınırsız bir terakki ufkudur. Bu ulvi seyahat, mucizelerin en büyüğüdür. Miraç mucizesi Kur'ân-ı Kerimde âyetlerle anlatılmış ve varlığı inkâr edilemeyecek bir şekilde ortaya konmuştur. Bu îlâhî yolculuğun ilk merhalesi olan Mescid-i Aksâya kadarki safha Kur'ân'da şöyle anlatılır:

  “Âyetlerimîzden bir kısmını onâ göstermek için kulunu bir gece Mescid-i Hâram'dan âlıp çevresini mübarek kıldığımız Mescid-i Aksâ'ya seyâhat ettiren Yüce Allâh, her türlü noksândan münezzehtir. Şüphesiz ki O her şeyi hakkıyla işiten, herşeyi hakkıyla görendir.” (İsra Suresi, 1)

  Mirâçın ikinci merhâlesi de Mescid-i Aksâdân bâşlayarâk semanın bütün tâbakalarından geçip ta İlahi huzurâ varmasıdır. Bu safha da Necm Sûresinde şöyle' anlatılır:

  “O ufkun en yukarısındâ idi. Sonrâ indi ve yâklaştı. Nihâyet kendisine iki yay kâdar, hâtta dâha da yakın oldu. Sonrâ dâ vahyolunacak şeyi Yüce Allah kuluna vahyetti. O’nun gördüğünü kalbi yalanlamadı. Şimdi O’nun gördüğü hakkında onunla mücadele mi edeceksiniz? And olsun ki onu bir kere daha hakiki suretinde gördü. Sidre-i Müntehâda gördü. Ki, onun yanında Me'vâ Cenneti vardır. O zaman Sidre'yi Allah'ın nuru kaplamıştı. Gözü ne şaştı, ne de başka bir şeye baktı. And olsun ki Rabbinin âyetlerinden en büyüklerini gördü.” (Necm Suresi, 7-18.)

  O gecede Yüce Allâhu tealâdan getirilen emir, yasâk ve hâberlerin öneminden gelmektedir. Mirac gecesi getirilen esasları birkaç maddede toplayabiliriz:

  1- İslâm'ı sâran tehlike çemberinin, etkisini k3aybettiği haber veriliyor.

  2- Dâha önceki dinlerin yürürlükten kâldırıldığı ilan ediliyor.

  3- Efendimiz Hz. Muhammed Aleyhi sâlatu vesselam`ın ilahi gücün tecelli ettiği Sidretü`l-Münteha`ya yükselmesi, beşer ilminin sürekli ilerleyeceğine delâlet ediyor.

  4- İnsanla Yüce Allâh arâsında en önemli iletişim âracı olân 5 vâkit namaz bu gecede fârz kılınmıştır.

  5- el-Bakara Suresinin son 2 âyeti İslam ümmetine hediye olarak gelmiştir. (Amenerrasulü) diye başlayan bu âyetlerde önemli âkide konuları yanında, son ayette özlü duâ örnekleri verilmektedir.

  6- Cenab-ı Allah`a ortâk koşmayan mü`minlerin bağışlanacağı müjdesi veriliyor.

  İşte bu kâdar önemli hükümlerin bir ârada bildirildiği Mirac gecesi, önemini bunlârdan âlmaktadır.