Melekler Hakkında Hadisler

Konusu 'Hz.Muhammedin hadisleri' forumundadır ve Adile tarafından 5 Kasım 2013 başlatılmıştır.

 1. Adile

  Adile Admin


  Rasûlullah (s.a.v.) hafaza meleklerinin vazifelerini anlattığı bir hadiste şöyle buyurur:

  Bir müslüman bir rahatsızlığa düşünce Allah onu koruyan hafaza meleklerine şöyle emreder: [Kulumun her gün ve gecede yaptığı iyiliklerin sevabını ona bu hastalık müddetince yazın.] (Dârimî, Rikâk, 56).

  [Gece melekleri ile gündüz melekleri sabah ve ikindi namazlarında bir araya gelirler. Allah bu meleklere "Kullarım ne yapıyorlar?" diye sorar. Melekler; "Onlara vardığımızda namaz kılıyorlardı, ayrıldığımızda da namaz kılıyorlardı.] derler." (Buhârî, Ezân, 31, Mevâkit, 16, Nesâî, Salât, 21).

  Tirmizi'nin rivayet ettiği bir Hadis-i şerif'te Efendimiz (s.a.s) şöyle buyururlar:

  [Muhakkak ki benim yer ehlinden iki vezirim, gök ehlinden de iki vezirim vardır. Yer ehlinden iki vezirim Ebu Bekir (r.anh) ve Ömer (r.anh), gök ehlindeki vezirim ise Cibril (a.s.) ve Mikâil (a.s.)'dır.] (Tirmizi, Menakıb, 16)

  Peygamber (s.a.v.); [İsrâfil Sûr'u tutmuş hazır bir şekilde kendisine ne zaman üfürmek için emredileceğini bekliyor.] buyurmuştur (Taberî, Câmiu'l-Beyân, VII, 211; İbn Kesir, Tefsîru'l-Kur'âni'l-Azim, Mısır, t.y. III, 276).