Medine Savunmasında Müzeyne

Konusu 'Dini sohbetler' forumundadır ve Lasey tarafından 10 Ekim 2018 başlatılmıştır.

 1. Lasey

  Lasey Admin


  Medine Savunmasında Müzeyne

  Müzeyne kabilesinin Medine’ye yakın bir yerde yaşaması kabileyi siyasi anlamda önemli bir noktaya getirmiştir. Zira Medine’nin dışarıdan gelebilecek düşman saldırılarından korunması oldukça önemliydi. Bu sebepten olsa gerek kabile Müslüman olduğunda Hz. Peygamber başka kabilelere söylemediği şu sözü Müzeyne kabilesine söylemiştir: “Siz bulunduğunuz yer de muhacir siniz. Mallarınızın yanına dönün." (İbn Sa'd Kitabü't-Tabakatü'l-Kubra, I, s.222) l Oysaki Hz. Peygamber Medine dışındaki kabilelerden İslâm'a giren fertlerin veya toplulukların kendi yerleşim yerlerini terk edip Medine'ye hicret etmeleri mecburiyetini koşmuş ve bu mecburiyeti Mekke'nin fethedilmesine müteakip hicri sekizinci yılda kaldırmıştı. Ancak bu tarih öncesi zaman zaman bu mecburiyeti yumuşak tutmuştur. Müzeyne kabilesi bağlamında bunun sebepleri Muhammed Hamidullah tarafından şöyle açıklanmıştır:

  “Böyle bir engel tamamen oluşma yolundaki İslâm camiasının iyilik ve hayrına matuftur. Mesela hicretin 5. yılında Rasülullah (sav) Müzeynelilerin kendi topraklarında kalmalarına müsaade etti. Gerçekte bunlar Medine'nin 35 km uzağındaki bir bölgede yaşıyorlardı ve bunlaryüzlerce muharib elemana sahipti. Bunların, üzerinde bulundukları topraklarda bırakılması, İslam devletinin ülkesinin hudutlarını genişletme maksadını taşıyordu. Bunların İslâm ülkesine hicret etmeleri birçok zor iktisadi şart ve durumların dolmasına amil olacak (yani bunların yaşama çare ve vasıtalarının bulunması meselesini ortaya çıkaracaktı) ve terkedilmiş olan mümbit topraklar ve sular, yabancılar ve belki de İslâm düşmanları tarafından işgal edilmiş olacaktı. Bundan başka, Medine ile Müzeynelilerin ülkesi arasında oturan gayrimüslim kabileler varsa, bunlar her iki taraftan da İslâm arazisiyle çevrilmiş olacak ve bunları süratle İslamlaşmaya sevk eden dinî ve siyasî bir amil rolünü oynayacaktı."

  Müzeyne kabilesinin yaşadığı yer stratejik bir yer olması nedeniyle. Hz. Peygamber (sav), Müzeyne kabilesinden Ebü Haydem el-Müzenî'yi Medine'ye yakın bir vadi üzerinde görevlendirip bu noktadan gelebilecek düşmanları engellemesini istemiştir. Hz. Peygamber'in vefatından sonra da bu görevi devam etmiştir.” Cahiliye döneminde de bu görevi ifa ettiklerini Ké‘b b. Züheyr'in şiirlerinden anlamak mümkündür. Kâ'b, kabilesi Müzeyne’den bahsederken İslam öncesinde onların Hicaz’ı düşmandan koruduklarını. haksızlığa karşı nasıl çıktıklarını ve onların cesaretlerinden bahsederek şöyle demiştir: Siz hakka karşı çıktığınızda, doğru yoldan ayrıldığınızda. doğru yola sizi döndürene dek kılıçları ile sizinle savaşanlar onlardır. Geçmişte Hicaz’ın dağlarını ve ovalarını düşmandan alıkoyan onlardır. Mekke ve Medine’nin topraklarından babalarını uzaklaştıran onlardır. Savaşta ve topluluk arasında olan onlardır. Söz verdiklerinde sözünü yerine getiren de onlardır.