Soru Maturidiyye Mezhebi Nedir

Konusu 'Dini Sorular Ve Cevapları' forumundadır ve Adile tarafından 19 Ekim 2013 başlatılmıştır.

 1. Adile

  Adile Admin

  Maturidi Mezhebi hakkında bilgi

  İslam akaidinde imam Ebu Mansur Muhammed b. Muhammed b. Mahmud el-Matüridiyye nisbet edilen mezhep. İmam Ebu Mansur el-Maturidinin akaiddeki mezhebine mensub olanların meydana getirdiği topluluğa Matüridiyye denilir. Alemü'l-Huda, İmamü'l-Huda ve el-Mütekellim lakablarıyla da anılan Matüridi takriben 238/852'de Maveraünnehir'de bulunan Semerkand'ın Matürid köyünde doğmuştur. 333/944'te Semerkand'da vefat etmiştir. O, İslama çok değerli hizmetler vermiş öncü İslam alimlerinin başında gelir.

  Mezhebin kurucusu, İmam Matüridi’dir. Kendisi Türkistan’ın Semerkant şehrinin Matürid köyündendir.
  Matüridilik, imanla ilgili mevzularda ayet ve hadisleri temel almakla birlikte dinin anlaşılması konusunda aklı temel kabul etmiş bir mezheptir.

  Matüridi akaidinin temelini İmam-ı Azam Ebu Hanife’nin [rh. 80/699 - 150/767] içtihatları-görüşleri, bilhassa onun Fıkhu’l-ekber isimli eseri teşkil eder.

  Matüridiler fıkıhta İmam-ı Azam Ebû Hanife’nin [rh.] yolunu takip etmiştir. Hanefilerin büyük çoğunluğu Matüridi mezhebine bağlıdır.

  Mezhep, Türkiye, Balkanlar, Orta Asya, Hindistan, Pakistan’da yaygındır.

  Çoğunlukla Türkler fıkıhta Hanefi, itikatta ise Matüridi mezhebindendir.