Kutlu Doğum Haftasında Edilecek Dualar

Konusu 'Dua hazinesi' forumundadır ve Adile tarafından 4 Kasım 2013 başlatılmıştır.

 1. Adile

  Adile Admin

  EÛZÜ BİLLAHİ MİNE’Ş-ŞEYTANİ’R-RACÎM BİSMİLLAHİRRAHMANİRRRAHİM

  Ya ilahel alemin
  İlk evvel yarattığın nur efendimizin nuruydu.Sen onu var etmeden evvel gündüzün geceden baharın da kıştan farkı yoktu.İyilikler kötülüklerle iç içe;akıl nefse yenikruh da bedenin esiri idi.
  O güzeller güzeliVarlığın sırrını keşfedip akla yüksek hedefler gösterdidüşünceye kapılar açıp
  insanın ebedlere namzet olduğunu âlemşümul bir dille haykırdı.Böyle bir elçiyi insanlığa bahşetmenden
  Ve sayısız nice nimetlerinden ötürüsana sonsuz hamd ü senalar olsun ya rabbi!
  Güç ve kuvvet ancak kendisine has olan yüce ve büyük Allâh’ım!Mahlûkatın adedinceZatının rızası
  Arşının ağırlığı ve kelimelerinin toplamıncaEfendimiz Hz. Muhammed Aleyhi salatu vesselam ve O’nun ehli ve ashabı üzerine salât ü selam la bir kere daha yâdederek huzûr-u İlahi’de el açıp yakarıyoruzEy her şeye hayat bahşeden Allah’ım
  bütün insanlık hatta bütün bir varlık âleminin bayramı sayılanmübarek günleri vardır.
  Bir gün daha vardır kio da Allah Rasûlü’nün dünyayı teşrif buyuraraktenezzülen aramıza girip bizi şereflendirdiği kutlu zamandır.Bizler şimdi o anı yaşıyoruz.Rahmet-i Rahman’ın galeyana geldiğine inandığımızbu kutlu zaman diliminde
  Mevlid Kandili’nin bizim için hakiki bayram olması ümidiyleümmet-i Muhammed’in hal-i pürmelali açısından
  bayram hediyesine en muhtaç birer yetim olduğumuz mülahazasıyla Şefkat Peygamberi’nin ruhaniyetine sığınarak
  sen den yeniden bir kere daha diriliş istiyoruz Ya RabbiEy her şeye gücü yeten Allah’ım
  Efendimizi düşünmeklehayatın hiç kimseye nasip olmayan tadınıve varlığın bitmeyen zevkli maceralarını duyarız.
  Duyarız imanın yenilmez gücünü duyarız Müslümanlığın kahramanlık olduğunu
  duyarız doğruluğun paha biçilmez kıymetler ihtiva ettiğini
  duyarız iffet ve ismetin meleklerinkine denk insan tabiatının bir buudu haline geldiğini.N’olur bu ve benzeri nice güzellikleri daha derince ve engincebütün insanların ruhlarına duyur Ya Rabbi!Ya Rabbel alemin
  Onun terbiyesi onun üslûbu ve onun sistemiyle yetişmiş olan nesillerinimanları iz’ân ufkuna erişiyor
  muhabbetleri çağlayanlara dönüşüyor.Efendimiz Hz. Muhammed Aleyhi salatu vesselam bu ölçüde duyup sevmeleri münasebetiyleher an daha da şahlanıyorve o kutlunun arkasında bulunma sevinciyle adeta yeni bir asr-ı saadet yaşanıyor.
  Sen dünyamıza yeniden bir huzur çağıve gül devri yaşat ya Rabbi!
  Ey yüceler yücesi Allah’ımYüzümüz yok hicap içindeyiz;Efendimizin senin katındaki nazının geçerliliğine de ümitlerimiz tam.Keşke ne seviyede olursa olsunEfendimizden hiç uzaklaşmasaydık;
  ondan gelen ışıklardanve ruhlarımıza boşalan manalardanhiç mahrum kalmasaydık..
  ve onu o inandırıcı çehresiyleiçlerimizde hep taptaze ve dipdiri duyabilseydik!..
  sen bizleri kendi uzaklıklarını aşabilenhak ve hakikatleri de bütün derinlikleriyle duyabilenlerden eyle ya rabbi!
  Ya ilahel aleminO güzeller güzeli Sevgiliyi bir kere daha misafirimiz eyle..
  Tahtını sinelerimize kurgönüllerimizdeki karanlıkları kovbütün benliğimize ruhunun ilhamlarını duyur
  ve bize yeniden diriliş yollarını göster Ya Rabbi
  inananları karanlıklardan aydınlığa çıkaran Allah’ımher gün biraz daha azgınlaşan şu zulmetleri o kutlunun ışığıyla dağıtıverherkesi inleten zulüm ve adaletsizlik ateşini söndürüver.
  Her şekliyle kine nefrete düşmanlığa kilitlenmiş şu zavallı ruhların boyunlarındaki zincirleri çözüver
  sevgiye merhamete şefkate hasret giden sinelerimizi muhabbetle hoşgörüyle coşturuver
  ruhlarımızı aklın aydınlığı gönüllerimizi de mantık ve muhakeme enginliğiyle buluşturuver
  ve bizi kendi içimizdeki hicran ve hasretlerimizden kurtarıver ya Rabbi!Ey merhameti bol olan Allah’ım!
  şefkati adaletini aşkın gönüller sultanını unuttuğumuzunve saygısızlıkta bulunduğumuzun farkındayız.
  Biliyoruz ki o rahmet nebisiincinse de küsmediVefasızlık görsede alakayı kesmedi
  Başını yaranlar dişini kıranlar karşısında bile ellerini açıp dua dua yalvardı. Katiyen lanette bulunmadı. Lanet ve bedduaya “âmin” de demedi.Sinesini Ebû Cehil’leri bile ümitlendirecek ölçüde açabildiği kadar açtı
  ve her sözünü her davranışını senin rahmetinin enginliğine bağladı.Sen bizleri onun o engin merhametinden istifade edenve şefaatine de nâil olanlardan eyle ey Rabbi!Ey ihsanları sonsuz olan Allah’ım
  düşe-kalka olsa da hep Efendimizin izinde yürüme gayretindeyiz.
  N’olur bizi bir kere daha sevindir.Sevindir ki; bağının taptaze fidanlarıyla
  adını âleme tam duyuracak demdeyiz.Bu dünya ışığa hasret gidiyor.
  Bizler o kırık azimlerimiz ve o çatlamış ümitlerimizleyolların hakkını veremesek de hep yollardayız.
  Sadece hislerimizle de olsa aradığımız hep senin habibin;N’olur gönüllerimiz bir kere daha onunla dolsun
  ufuklarımızı saran şu upuzun geceler yerlerini gündüzlere bıraksınve viladeti bizim hakiki bayramımız olsun..
  Ey yapılan dualara cevap veren Allâh’ımSana itaat edilir Sen karşılığını veririsin;
  Sana isyan edilir sen bağışlar ve affedersin darda kalanlara icabet edersin
  zararı sıkıntıyı ortadan kaldırırsınhastalara şifa dertlilere deva verirsin
  günahları bağışlar tövbeleri kabul edersinSen bizlerin dualarını kabul buyur ya Rabbi!
  Allâh’ımacizlikten üzüntüden tasadan kederden
  korkaklıktan kabir azâbından cehennem ateşinden sana sığınırız.
  Bizleri kötülükten ve kötülerin şerrinden emin eyle ya Rabbi!Ey Yüceler Yücesi!
  bize karşı düşmanlık duygularıyla oturup kalkanların kalblerini yumuşatmak murad ediyorsan
  bize ve gönüllüler hareketine karşı onların kalblerini yumuşatve sinelerini daimî bir sevgiyle doldur! Ya Rabbi!
  Ey kalbleri evirip çeviren Sultanlar Sultanı!Bizim kalblerimizi de onların kalblerini de sevdiğin ve hoşnut olduğun güzelliklere çevir! Ya Rabbi!Allahım
  Sen bizlere bizi aşan istidat ve kabiliyetler verve lutfedeceğin bu kabiliyetleri
  senin rızan yolunda kullanmayıbizlere nasip eyle ya Rabbi!
  Allahımsen bizlere peygamberleri donattığın sıfatları lutfet lakin biz lütfedeceğin bu sıfatları tefahür vesilesi yapmayalım ve hep kendimizi sıfır görelim ya Rabbi!Allahım
  Cümlemize vicdan genişliği lütfetKalplerimize inşirah bahşetbizleri kollektif şuura sahip kullarından kıl
  Ve bizleri müttakilere rehber eyle ya Rabbi!Ey yüceler yücesi olan Allahım
  Biz ümmeti Muhammedin dağınıklığını giderbize ve ülkemize birlik ve dirlik verbütün dünyaya da huzur ve barış nasibeyle..
  Kalplerimizi birbirene ısındır vebizleri birbirimize sevdirdünyanın dört bir tarafında hizmet eden kardeşlerimizi
  Bizlerle beraber ihlas-ı etemme muvaffak kıl ya Rabbi!Allâh’ım!
  Efendimiz Hz. Muhammed (sav)’in Sen’den istediğiher türlü hayrı Sen’den istiyoryine Peygamber Efendimizin sana sığındığıher türlü şerden desana sığınıyoruz.Yâ Erhamerrâhimîn ve Yâ Ekremelekremîn!
  Bizim anne-baba ve ecdadımızınbize rehberlik ve kılavuzluk yapan büyüklerimizin
  bir harf bile olsa kendilerinden istifade ettiğimiz hocalarımızın sevdiklerimizin sevenlerimizin
  Içinde neş’et ettiğimiz beldedeki insanlarınMilletimiz fertlerininkadın-erkek inanan bütün arkadaşlarımızın
  dostlarımızın kardeşlerimizinbize karşı hep civanmertçe davrananlarınhayır dualarında unutmayıp
  her zaman bizi de yâd edenlerinüzerimizde hakkı bulunan kimselerinkıymetli nasihatleriyle
  bize bekâ desenli sâlihatın yollarını gösterenlerin ve bütün ümmet-i Muhammed’in
  günahlarını bağışla! Ya Rabbi!Allahım!
  duamızın sonunda Sana olan minnet ve şükran hislerimizibir kere daha tekrarlıyor
  Resûl-ü zîşânı âlini ashabınıbir kez daha salavâtlarla anıyorve dualarımızı kabul buyurmanı istirham ediyoruz.
  Ne olur bizlerin dualarına icabet buyur ya Rabbi!amin ve selamün alel murselin
  vel hamdü lillahi Rabbi’l-alemin. El Fatiha.

  ÖMER FARUK ŞENTÜRK