Kurtuluşa eren fırka (Fırka-i Naciye) hangisidir ? – Nitelikleri ve özellikleri nelerdir ?

Konusu 'Dini Sorular Ve Cevapları' forumundadır ve Lasey tarafından 18 Eylül 2019 başlatılmıştır.

 1. Lasey

  Lasey Admin

  Kurtuluşa eren fırka (Fırka-i Naciye) hangisidir ? – Nitelikleri ve özellikleri nelerdir ?

  Kurtuluşa eren fırka, peygamber efendimizin, hakkında “Bugün benim ve ashabımın gittiği yoldan gidenlerdir” dediği fırkadır.
  Bu hırka ehli sünnet ve cemaat fırkasıdır. Kendilerinin sünnete nispet edilmesinin nedeni sünnete ve sünnetin ifade ettiği olgulara sıkı sıkıya bağlanmış olmalarıdır.

  Şeyh Abdulaziz Er-Reşid, Et Tenbihat es Sunniyye adlı kitabında bu nedeni şöyle açıklar:
  “Sünnete bağlı olmaları, ona özen göstermeleri, onu okuyup anlamaya çalışmaları ve her şeyde ona başvurmalarıdır.
  Muhammed (A.S)’ın minnetine mensup oldukları için kendilerine ehli sünnet denmiştir.”

  Bazı alimler ehli sünnet için “bundan başka isimleri olmayanlar” demişlerdir. Bidat ehli olanların aksine ehli sünnetin kendilerini nisbet edebilecekleri başka bir isimleri yoktur.
  Ehli bidat, Kaderiye, Murcie, Cehmiye, Neccariye, Rafizilik ve Haricilik gibi bir sürü isim alırlar.

  Cemeat sözü ile sahabiler ve kıyamet gününe kadar onların yolundan gidecek olanlar kastedilmektedir. Bunlar, sayıları az muhalifleri çok olsalar dahi hak yoldan ayrılmayacaklardır.

  “Şükredin. Kullarımdan şükreden azdır!” (SEBE 13)

  “Onların çoğu, ancak ortak koşarak Allah’a iman ederler.” (YUSUF 106)

  “Yeryüzünde bulunanların çoğuna uyacak olursan, seni Allah’ın yolundan saptırırlar.” (ENAM 116 )

  Yukarıdaki ayetler, sapık yolda olan çoğunluğa itibar edilmeyeceğini söylüyor.
  Ahirette peygamberler ve ümmetlerin den bahseden şu hadisi de burada anmadan geçemeyeceğim.
  “Bazı peygamberler yanlarında 1 ya da 2 adamla, bazı peygamberler de yanında kimse olmadan geleceklerdir.”

  Yine başka bir hadiste:
  “Benim ümmetimden bir taife (topluluk) kıyamete kadar hak yolda mansur olacaktır.” (AHMED B. HANBEL)

  Ehli sünnet vel cemaatin en bariz özelliği ise nassı (kitap-sünnet) akla yeğ tutmalarıdır.

  O halde bu fırkalar neden müslüman fırkalar olarak kabul edilmektedirler?

  İslam ismi, bu tür fırkaların da kendilerini İslam’a mensup saydıkları için kapsamaktadır. Oysaki onlar İslâmı anlama yolunda aklı, tevili ve müteşabihatı kullanmışlardır ki bu da
  onların en bariz özelliğidir.

  Feth-ul Bari adlı hadis kitabında Muhammed (A.S) Huzeyfe (R.A)’ye fitne ehlini ve müslümanların bir emirinin olmama durumunda yapması gereken şeyi şöyle açıklıyor:

  Bütün fırkaları ölüm gelinceye kadar bir ağacın kökünü dişler halde kalman gerekse bile terk et.”

  Kitabın sahibi İbnul Hacer şöyle der:
  “Dine, kitaba ve sünnete aykırı bir dayanak ve kök uydurup; dinin gerçek aslını da feri bir konuma getirenler bu hadisle yerilmektedirler.” (FETHUL BARİ13/37)