Kuranı kerimde geçen anlamlı erkek isimleri

Konusu 'Dini islami isimler' forumundadır ve Eylül tarafından 13 Ekim 2013 başlatılmıştır.

 1. Eylül

  Eylül Moderatör

  Âbidin : İbadet edenler kulluk yapanlar.
  Adnan : Üstün insan.
  Affan : Çirkin şeylerden kaçınan, iffetli, namuslu.
  Âgah : Bilgili, basiretli, haberdar, uyanık.
  Âhi : Arkadaş, dost, cömert, yiğit.
  Ahmed : Çok övülmüş, beğenilmiş.
  Alican : Cana yakın, kanı sıcak, candan.
  Âlişan : Şan ve şerefi yüce olan.
  Alişir : Aslan Ali.
  Alpaslan : Korkusuz, yiğit, güçlü, kuvvetli.
  Alper : Cesur asker, yiğit asker.
  Alperen : Hem din adamı hem komutan olan yiğit.
  Altemur : Demirin korlaşmış kırmızı hali.
  Âmir : İmâr eden.
  Ammâr : Bir yeri bakımlı hale getiren.
  Aşkın : Aşmış, ileri, üstün, seçkin.
  Ata : Baba, dede, yaşlı, tecrübeli, bilgili.
  Atalay : Tanınmış, ünlü.
  Atâullah : Allah’ın hediyesi, ihsanı, lütfu.
  Avşar : İşi hemen yapan.
  Aykan : Kanı parlak ve canlı.
  Aykut : Armağan, mükafat, ödül.
  Aytekin : Ay gibi tek ve biricik olan, çok değerli.
  Ayvaz : Koca, eş.

  Babacan : Cana yakın, güvenilir, anlayışlı.
  Baha : Değer, kıymet, zariflik, üstünlük.
  Bahadır : Yiğit, cesur, kahraman.
  Battal : Kahraman, cesur, çok büyük.
  Batu : Güçlü, kudretli.
  Bedir : Dolunay. Ayın ondördü gibi güzel.
  Behcet : Sevinç, güler yüzlü, şirin.
  Behlül : Çok gülen, hayır sahibi, cömert.
  Behnan : İyi huylu, güler yüzlü, herkesçe sevilen.
  Behram : Merih yıldızı.
  Behzat : Soyu güzel, doğuştan asil.
  Bekir : İlk çocuk. Genç, taze.
  Bektaş : Akran, eş.
  Bera : Fazilet, meziyet sahibi.
  Berkan : Şakıyan, parıldayan.
  Berkin : Güçlü, sağlam.
  Beşer : İnsan.
  Beşir : Müjdeleyen. Güler yüzlü.
  Bilal : Su.
  Bilgehan : Derin bilgi sahibi hakan.
  Bişr : Güler yüzlü.
  Buğra : Erkek deve, hindi, aslan.
  Burak : Peygamber efendimizin Miracda bindiği at.
  Burhan : Delil, sağlam delil, hakkı bâtıldan ayıran.
  Bülent : Yüksek, yüce, uzun.

  Cafer : Çay, dere, küçük akarsu.
  Câbir : Cebreden, zorlayan, galip gelen.
  Can: Ruh. Aziz, sevgili. Gönül.
  Candar : Silahlı asker.
  Caner : Can dostu.
  Canib : Yan, taraf, yön.
  Cârullah : Allah’a yakın olan, Allah dostu.
  Celâl : Azamet, şeref, kemal ve ikram sahibi.
  Çelebi : Efendi, görgülü ve ince insan.
  Cem : Hükümdar, şah.
  Cemal : Yüz güzelliği
  Cemaleddin : Dinin güzeli, dinin cemali.
  Cemali : Yüzü güzel olan, güzellik sahibi.
  Cenab : Büyük, şerefli
  Cengiz : Sert ve haşin huylu, gönlü yumuşamaz.
  Cerrah : Ameliyat yapan, operatör.
  Cevat : Çok cömert, eli açık, çok ihsan eden.
  Cevdet : Güzel, kusursuz, cömert, olgun.
  Cevheri : Cevher sahibi.
  Cezmi : Azimli, kararlı.
  Cihad : Din uğrunda düşmanla ve nefsi ile savaşan.
  Cihangir : Cihanın büyük bir bölümünü ele geçiren.
  Civan : Genç, taze, delikanlı.
  Cihanşah : Dünyanın padişahı.
  Cübeyr : Küçük kahraman, küçük yiğit.
  Cüneyt : Küçük asker, askercik.

  Dâhi : Üstün zekalı, son derece zeki, anlayışlı.
  Dâi : Dua eden, duacı, hak dine çağıran.
  Dânâ : Çok bilen, bilgili.
  Daniş : Bilgi, bilme, biliş, ilim.
  Danişmend : Bilgili, âlim.
  Dâver : Doğru ve insaflı olan, âdil hükümdar.
  Derviş : Allah için alçak gönüllüğü kabul eden.
  Dilhan : İçten, gönülden söyleyen.
  Dilaver : Yiğit, yürekli, erkek.
  Doğan : Atılgan ve yiğit.
  Dülger : Marangoz.

  Ecehan : Hanların başı.
  Ecmel : En güzel, en yakışıklı.
  Ecvet : En cömert, varını yoğunu dağıtan. En iyi olan.
  Ede : Ata, büyük kardeş, ağabey.
  Edhem : Kara donlu, yağız at.
  Efe : Batı anadolu yiğidi, zeybek.
  Efken : Atıcı, yıkıcı.
  Eflah : Tamamiyle kurtulan, en çok talihe kavuşan.
  Ekmel : En olgun, mükemmel.
  Ekrem : Çok cömert, iyiliksever, keremi lütfu çok olan.
  Elvan : Renkli, renk renk.
  Emced : Çok şerefli, ve haysiyet sahibi.
  Emir : Bir kavmin, şehrin başı, reisi.
  Emre : Aşık, dost, abi. Beylerbeyi.
  Enes : İnsan.
  Engin : Uçsuz bucaksız deniz.
  Enver : Çok nurlu, çok ışıklı, çok parlak, çok güzel.
  Ercümend : Muhterem, şerefli, itibarlı.
  Erdem : Fazilet.
  Ergün : Sert başlı, oynak ve hızlı giden at.
  Erhan : Yiğit hakan.
  Erkam : Rakamlar, isimler.
  Erkan : Esaslar, direkler, reisler.
  Erkin : Bağımsız hareket eden.
  Erman : Arzusu, isteği olan.
  Erol: Sözünde duran er.
  Ertuğrul : Temiz, yürekli, doğru insan.
  Esat : Çok uğurlu ve mutlu.
  Esed : Aslan, gazanfer, cesur.
  Esved : Siyah, esmer.
  Eşref : En çok şerefli, itibarı en çok yüksek olan.
  Etem : Kusursuz, noksansız.
  Evran : Baht, büyük yılan.
  Eymen : Daha uğurlu, çok talihli, hayırlı. Sağ taraftaki.
  Eyüp : Tevbe eden, hatalarına pişman olan.
  Ezrak : Mavi, gök renkli. Su gibi saf ve temiz olan.

  Fazlı : İyilik, fazilet, erdem, lütuf.
  Fahreddin : Dinin büyüğü, dinde övülmeye layık.
  Fâlih : İsteğine kavuşan, başaran. Çiftçi.
  Faris : Yiğit, mert, binici, at yetiştiricisi.
  Faruk : Hak ile bâtılı ayıran.
  Fasih : Güzel, düzgün ve açık konuşan.
  Fatih : Fetheden, zapteden, aşan.
  Fatin: Zeki, anlayışlı.
  Faysal : Kesin hüküm vereni. Keskin kılıç.
  Fazlullah : Allahü teâlânın lütfu. Üstün ve değerli
  Feda : Kurban olma, gözden çıkarma.
  Fedai : Canını esirgemeyen, can vermeye hazır.
  Feramuz : Şanlı, şerefli, ün kazanmış.
  Feramuş : Hatırdan çıkan, unutulan.
  Ferhan : Sevinçli, neşeli, ferahlı, şen, memnun.
  Ferhat : Sevinç, neşe sahibi.
  Feridüddin : Dinin en üstünü.
  Feridun : Tek, eşi ve benzeri olmayan, kıymetli cevher.
  Ferman : Emir. Padişahların tarafından verilen emir.
  Ferruh : Uğurlu, mübarek, yüzü nurlu, aydın.
  Fettah : Fetheden, her türlü müşkülleri kolaylaştıran.
  Feyyâz : Feyz, bereket ve bolluk veren.
  Feyzullah : Allahü teâlânın feyzi.
  Fuat : Kalb, gönül.
  Furkan : İyi ile kötü, doğru ile yanlış arasındaki farkı gösteren.
  Fuzuli : Fazla, anlamsız, yersiz.

  Gazanfer : Yiğit, aslan gibi cesur.
  Gazi : Savaştan sağ dönen.
  Gevheri : Pırlanta gibi temiz insan.
  Gıyas : Yardım eden.
  Giray: Kırım hanı.
  Gürbüz : Toplu, güçlü dinç erkek.

  Habbab : Seven, sevgili, dost.
  Habil : Yumuşak ve temiz huylu.
  Hacib : Kapıcı, kapıcı başı.
  Hafi : Güler yüzlü, çok ikramcı, gizli.
  Hafid : Torun.
  Hakan : Türk hükümdarı.
  Hakem : Hüküm veren.
  Haki : Hikaye eden, anlatan.
  Hakkı : Doğru olan, irfan sahibi, insaflı.
  Haldun : Devamlı yaşlanıp ihtiyarlamayan.
  Halife : Birinin yerine geçen .
  Halil : Dost, sevgili, samimi dost, içten arkadaş.
  Haluk : İyi ve güzel huylu, geçim ehli, İslama yakışır.
  Hamdullah : Allahü teâlâya hamd eden.
  Hammâd : Çok hamd eden, çok dua eden.
  Hamza : Aslan, heybetli, azametli.
  Han : Hakan veya hakana bağlı hükümdar.
  Hanefi : İstikamet üzere olan.
  Hani : Yumuşaklık ve vakar sahibi.
  Hasan : Güzel, iyi, hoş.
  Haseki : Hükümdarların hizmetlerine tahsis edilen zat.
  Hasibi : Cömert, hayırhah.
  Hasin : Kuvvetli, sağlam, muhafaza eden.
  Hâtem : Mühür, üstü mühürlü yüzük, en son.
  Hattâb : Çok güzel konuşan ve nasihat eden.
  Hatip : Hitabeden, güzel söz söyleyen.
  Hayali : Hayal eden.
  Haydar : Aslan, cesur, yiğit, kahraman.
  Hayrani : Hayran olan.
  Hayreddin: Dinde hayırlı kimse, dinin hayırlısı.
  Haşim : Ezen, parçalayan. Hürmet ve ikram eden.
  Haşmet : Heybet ve ihtişam sahibi. Tevazu gösteren.
  Hazım : ihtiyatlı, basiretli, gözü açık, hazımlı.
  Hızır : Yeşil.
  Hicabi : Mahcup, utangaç, hayalı, edepli, terbiyeli, iffetli.
  Hilmi : Yumuşak huylu, sabırlı, vakarlı, sakin.
  Himmet : Lütfeden, gayret eden.
  Hişam : Haya eden, utanan.
  Hud : Büyük, çok hürmet eden.
  Hulusi : Halis, saf, samimi, candan, içi temiz.
  Hurşid : Güneş.
  Huzeyfe : Küçük testici, çömlekçi çırağı.
  Hüccet : Senet, vesika, delil.
  Hüdâvendigâr : Hükümdar, sultan, âmir, hâkim.
  Hüdayi : Hüdânın kulu.
  Hümayun : Mübarek, mutlu, padişaha olan.
  Hüsameddin : Dinin keskin kılıcı.
  Hüseyin : Küçük güzel.
  Hüsrev : Padişah, hükümdar, sultan.

  İhsan : Hakkından fazlasını veren.
  İhvan : Sadık, samimi, candan dost.
  İkrime : Kerem sahibi, cömert.
  İlhami : İlham sahibi.
  İlker: İlk erkek çocuk.
  İmadeddin : Din direği, devleti ayakta tutan.
  İmam : Nümune, rehber, önder, başkan.
  İnayetullah : Allah’ın lütfu, ihsanı.
  İslam : Müslüman, Hakka teslim olan.
  İsmâil (İb): Allahü teâlâya çok ibadet eden.
  İzzet : Değer, şeref, kudret, hürmet ve ikram sahibi.

  Kaan: Kağan. Hanların hanı, şahinşah.
  Kabil : Kabul eden, önde olan.
  Kadem : Ayak, adım.
  Kâdir : Tükenmez güç ve kudret sahibi.
  Kadîr: Çok güçlü, çok kudretli.
  Kadı : Hüküm, karar ve hakimlik.
  Kalender : Dünyadan el etek çekip boş dolaşan derviş.
  Kamran : İsteğine kavuşmuş, mutlu, bahtiyar.
  Kasım: Taksim eden, bahşeden.
  Kâzım : Öfkesini, gazabını yenen.
  Keleş: Güzel yakışıklı, bahadır.
  Kemal : Olgunluk, bilgi ve fazilet sahibi.
  Keramet : Kerem, ihsan, evliyada görülen harika.
  Kerami : Soylu, şerefli.
  Kerem : Asalet, izzet ve şeref sahibi. Cömert, eli açık.
  Keremşah : Çok cömert, çok eli açık, çok soylu.
  Key : Büyük hükümdar, padişah.
  Keşşaf : Keşfeden, sırları çözen, gizlileri açığa çıkaran.
  Kılıç: İki yüzü keskin eski bir silah.
  Kıymet : Değer, baha, bedel, onur, itibar, makbul oluş.
  Kiram : Soyu temiz olanlar, şerefli ve cömert olanlar.
  Korkut: Büyük dolu tanesi.
  Kuddusi : Mukaddes, ulvi, pak.
   
 2. Eylül

  Eylül Moderatör

  Levent : Bahriyeli. Boylu poslu, yakışıklı.
  Levni : Renkli, boyalı.

  Mahdum : Hizmet edilen, evlat.
  Mahmud : Övülmüş, medhedilmiş, sena edilmiş.
  Mahmur : Sarhoş, uykulu, baygın gözlü.
  Murat : İstek, arzu, maksat. Seçilen
  Mazhar : Nail olan, şereflenen, bir iyiliğe kavuşan.
  Memun : Korkusuz, tehlikesiz, sağlam, emin.
  Mecdeddin : Dinin büyüğü.
  Mecnun : Deli, divâne, delice seven.
  Medeni: Şehirli, bilgili ve görgülü.
  Mert : Sözünün eri, yiğit, bahadır.
  Mestan : Mest olmuş, bayılmış.
  Metin : Sağlam, dayanıklı.
  Mir : Amir, kumandan, bey, vali, hükümdar.
  Miraç : Merdiven, yükselen, yükseklere çıkan .
  Mirkelam : Kibar konuşan, hoş sohbet, sohbet adamı.
  Mirza : Hükümdar soyundan gelen, beyzade.
  Misbah : Lamba.
  Mithat : Methetme, övme.
  Muammer : Uzun ömürlü, ömür süren, yaşayan, talihli.
  Muaz : Sığınan, korunan, sarılan.
  Muhammed : Yerde ve gökte çok övülen.
  Muharrem : Haram kılınmış, dinen yasak edilmiş.
  Muhtar : Seçilmiş, seçkin.
  Muhterem : Saygıdeğer, sayın, kıymetli, şerefli.
  Muhteşem : Göz kamaştıracak büyüklükte veya güzellikte olan.
  Muhyiddin : Dini ihya eden.
  Muktedi : İktida eden, tâbi olan, uyan.
  Muktedir : iktidarlı, gücü yeten.
  Muktefi : İktifa eden, izinden takip eden, örnek tutan, birine uyan.
  Muslih : Islah eden, düzelten.
  Mustafa : Saf hale getirilmiş, süzülmüş, güzide.
  Mutahhar : Temizlenmiş, mübarek.
  Mutasım : Günahtan çekinen, eliyle tutan, yapışan.
  Muteber : Kadri bilinen, kıymeti takdir edilen.
  Mutemed : Kendisine itimat edilen, güvenilen.
  Mutlu: Halinden, memnun, mesut, bahtiyar.
  Muttalib : Talep eden, isteyen.
  Mübarek : Bereketli, feyizli, uğurlu, hayırlı.
  Mübeşşir : Müjdeci, hayırlı haber verip sevindiren.
  Müjdat : İyi haber, müjdeli haber.
  Mükerrem : Şerefli, muhterem, hürmete erişmiş.
  Mülayim : Yumuşak huylu, medenice hareket eden.
  Mümtaz : İmtiyazlı, üstün tutulmuş, seçkin, seçilmiş.
  Müren : Akarsu, nehir, ırmak.
  Mürsel : Gönderilmiş, yollanmış, nebi.
  Müşir : İşaret eden, yol gösteren, mareşal.
  Müzdad : Artmış, çoğalmış, uzun.

  Nabi : Haberci, haber veren.
  Namdar : Meşhur namlı, ünlü, tanınmış.
  Nasreddin : Dine yardım eden.
  Nebi : Haberci, haber getiren, peygamber.
  Necat : Kurtuluşa, selamete eren.
  Necati : Kurtulan, felah bulan.
  Neccar : Dülger, marangoz, doğramacı.
  Necdet : Kahraman, yiğit, efe.
  Necih : Başarılı, galip, muzaffer.
  Necmi : Yıldız
  Nefi : Kazançlı, kârlı.
  Nejat : Soy nesil, nesep, tabiat.
  Nesimi : Hoş ve mülayim.
  Nevzat : Yeni doğmuş çocuk.
  Neşet Yetişen, ileri gelen, doğan.
  Neşat : Sevinç, neşe, keyif.
  Nihat : Tabiat, huy, yaratılış, bünye, karakter.
  Nijad : Soy.
  Niyazi : Yalvaran, yakaran, dua eden.
  Nizam : Düzen, usul, tertip, yol,kaide, sıra, dizi.
  Numan : Refah, konfor.
  Nuaym : Hayat güzelliği, refah.
  Nusret : Yardım, başarı, üstünlük, zafer, galebe, fetih.
  Nüzhet : Neşe, sevinç, eğlence, temizlik, ferahlık.

  Oğuz : Doğru, sağlam, güçlü, genç.
  Oğuzhan : Oğuzların hükümdarı.
  Okan : Anlayışlı, kavrayışlı.
  Oktay : Hiddetli, kızgın, sinirli.
  Orhan : Şehrin hakimi.
  Ozan : Halk şairi, geveze.

  Öktem : Gösterişli, korkusuz, güçlü.
  Ömer : Diri, canlı, yaşayan hayat süren
  Önder : Lider, şef, reis.
  Peyami : Haberci.
  Raci : Rica eden, yalvaran, ümitli, dileyen.
  Racih : Üstün, kıymetli, faziletli ve itibarı fazla olan. Tercihli.
  Rafet : Merhamet etme, acıma, esirgeme.
  Ramazan : Çok sıcak olan, günahları yakan.
  Ramiz : İşaret koyan, işaretle konuşan.
  Rauf : Pek esirgeyen, çok merhamet eden.
  Recai : Rica eden, dua eden, Allahü teâlâya yalvaran.
  Recep : Mübarek, muazzam, muhterem; kıymetli.
  Refah : Bolluk, rahatlık, her türlü sıkıntıdan kurtulma.
  Re'fet : Acıyan, merhamet eden.
  Reha : Kurtuluş, halas.
  Reis : Baş, başkan.
  Resül : Yeni bir kitap ile gönderilen peygamber.
  Reşat : Hak yolunda yürüme, doğru yol.
  Reşid : Akıllı, iyi ve olgun.
  Rifat : Yükseklik, yücelik, büyük rütbe.
  Rüçhan : Üstün olan.
  Rıdvan : Razı, memnun. Cennetin kapısındaki melek.
  Rıza : Kadere razı olan. Tasavvufta iradenin yok edilmesiyle elde edilen makam.
  Sadeddin : Dinin mübarek kişisi.
  Sadullah : Allahü teâlânın saadeti.
  Sadun : Uğurlu olan, uğur getiren.
  Safa : Saf, berrak, temiz, kedersiz, gönlü şen.
  Saffet : Saf, halis, temiz. Hile ve dubaradan uzak olan.
  Saffan : Saf, halis.
  Salahaddin : Dine bağlı, dini düzgün.
  Sâman : Servet sahibi, zengin, rahat, dinç, düzenli.
  Sedat : Doğru ve haklı
  Selami : Barış, huzur ve selamet sahibi.
  Selçuk: Sel gibi akan.
  Selman : Barışçı, sulhçu.
  Serdar : Asker başı, kumandan, komutan, reis.
  Serhat : Sınır boyundaki asker.
  Sertaç : Başa konan taç.
  Server : Baş, reis, seyyid, bir topluluğun ileri geleni.
  Sevban : Elbiseli, giyinmiş, kuşanmış.
  Seyfi : Kılıç kuşanmış, asker.
  Seyfullah : Allah’ın kılıcı, askeri.
  Seymen : Çiftlik bekçisi.
  Seyyid : Efendi, bey, Peygamber efendimizin torunu Hazret-i Hüseyin’in soyundan gelenler.
  Sezgin : Sezen sezici, duygulu, hassas.
  Sinan : Mızrak, süngü.
  Sirac : Lamba, ışık, güneş, ay.
  Siraceddin : Dinin kandili.
  Siyami : Oruçlu, kendini kötülüklerden men eden.
  Soner : Bir işte son yardımı yapan. Son olması istenen.
  Sunullah : Allah’ın kudreti, meydana getirdiği varlığı.
  Şaban : Aralık, fasıla.
  Şabi : Cemaat ehli.
  Şadan : Sevinçli, keyifli, neşeli, bahtiyar.
  Şahap : Alev, ateş parçası, akan yıldız.
  Şahinalp: Şahin gibi yiğit.
  Şahsüvar : Usta binici, çok iyi ata binen.
  Şâfi : Şefaat eden, şifa veren.
  Şarani : Saçı gür
  Şecaeddin : Dinin kahramanı, dinin yiğidi.
  Şehlevent : Uzun boylu, yakışıklı genç.
  Şemseddin : Dinin güneşi.
  Şemsi : Güneş gibi parlayan.
  Şerafeddin : Dinin şereflisi.
  Şeref : Asil, yüksek, şanlı, şöhretli atalara sahip olmak.
  Şevket : Büyüklük, kudret ve kuvvetten doğan haşmet.
  Şevki : Şevkli, neşeli, istekli.
  Şeyban : Saçlarına ak düşmüş, ihtiyar, yaşlı.
  Şihab : Cesur, parlak yıldız, kıvılcım.
  Şihabeddin : Dinin parlak yaldızı.
  Şinasi : Tanıyan, tanıyıcı, bilen, anlayan.
  Şir : Aslan.
  Taceddin : Dinin tacı.
  Taci : Taçlı.
  Tahsin : Kale gibi sağlamlaştırma.
  Taki : Günahtan kaçınan, dinine bağlı.
  Talat : Yüz, çehre, dindar.
  Talha : Bir zamk ağacı.
  Tamer : Tam erkek.
  Taner : Şafak gibi canlı erkek.
  Tanju : Türk hükümdarı [Çinlilerce]
  Tarkan : Dağınık, perişan.
  Tarık : Sabah yıldızı, parlak yıldız.
  Tayfur : Uçan, yükselen.
  Taylan : Uzun boylu.
  Tayyar : Uçan, uçucu uçma kabiliyeti olan.
  Tekin : Uğurlu, hayırlı.
  Temel : Asıl, esas.
  Tevfik : Uygun getirme, Allah’ın yardımına kavuşma.
  Timur : Demir gibi sağlam.
  Timurtaş : Demir ve taş gibi sağlam.
  Tufan : Afet, felaket, çok şiddetli yağmur.
  Turan : Cesur atılgan, yiğit.
  Turanşah : Cesur Türk hükümdarı.
  Turgay : Küçük kuş, sığırcık.
  Turgut : Belde, yerleşme merkezi, mesken.
  Ubeydullah : Kulcağız, kölecik.
  Üsame : Bir aslan cinsi.
  Vakkas : Savaşçı, okçu.
  Vakur : Ağırbaşlı, temkinli.
  Vakıf : Duran, ayakta duran.
  Vâlâ : Yüksek, yüce.
  Vecdi : İlahi aşka dalan, vecde gelen, kendinden geçen.
  Vecit : Vecde gelen, İlahi cezbe ile bayılan.
  Vecihi : Bir kavmin büyüğü.
  Vedat : Sevgi ve dostluk gösteren.
  Vefa : Sözünde duran, dostluğunu devam ettiren.
  Veli : Ermiş.
  Yahya : Canlı, hayat süren.
  Yaver : Yardım edici, imdada koşan.
  Yavuz : Yaman, korkusuz.
  Yekta : Tek, eşsiz, benzersiz.
  Zafer : Maksada ulaşma, barışma, düşmanı yenme.
  Zâfir : Zafer kazanan, üstün gelen.
  Zamir : Yürek, iç, vicdan.
  Zekai : Çabuk anlayışlı, keskin zekalı.
  Zekeriyya : Erkek zat.
  Zeyd : Artan, çoğalan.
  Zeynel : Süslü.
  Ziver : Süs, ziynet ehli.
  Ziya : Işık, aydınlık, nur.
  Ziyad : Fazlalık, çokluk, bolluk.
  Zübeyr : Akıllı.