Kuranda geçen bebek isimleri

Konusu 'Dini islami isimler' forumundadır ve Beyza tarafından 19 Ekim 2013 başlatılmıştır.

 1. Beyza

  Beyza Moderatör

  Kuranda geçen bebek isimleri ve anlamları


  ACAR- Cesur, becerikli

  ACER- Hz.İsmail’in "r.a" annesi

  AFRA-Ayin onüçüncü Gecesi, afra binti ubeyde;sahabe hanımlarından

  AHSEN- "r.a" Daha güzel, çok güzel, en güzel. Erkek ve kadın adı

  AKAY- Dolunay

  ALGAN- Fetheden , alan

  ALYADUA- Gökyüzünün yakarışı

  ARDA- Birinci Hükümdar yada kumandan asası. ikinci İşaret olarak yere dikilen çubuk. üçüncü Meriç ırmağının Edirne yöresindeki önemli bir kolu. dördüncü Uygur yazılarında geçen çok eski bir Türk adı. beşinci Sonra gelen.

  AYŞIL- Ay gibi ışıl ışıl

  AZRA- Yine iffete tekabül eden, namuslu ve tertemiz kadın anlamındadır.


  Kuranda Geçen Erkek – Kız Çocuk İsimleri Ve Anlamları B

  BARAN- Yağmur

  BELİNAY- Cennette peygamber ciceği

  BENGİSU- Ebedilik,ölümsüzlük veren su

  BEREN- Birinci Güçlü, kuvvetli. ikinci Akıllı

  BERFİN- kardan yapılmış,tertemiz

  BERRA- Doğru sözlü, hayır işleyen kimse.[Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.]

  BERRE- Manası temizleyicidir

  BETUL- O’nun nefsani kirlenmelere karşın korunmuşluğunu, iffetli ve onuruna düşkün olduğu anlamlamında.

  BÜŞRA: Mutluluk getiren haber
  BUĞLEM- Cenneti müjdeleyen melek

  BURAK- Hz. Muhammed’in (s.a.v) Miraç’ta bindiği efsanevi ata verilen isim.


  Kuranda Geçen Erkek – Kız Çocuk İsimleri Ve Anlamları C


  CEYLİN- Cennetin kapısı,ve cennete açılan kapı.


  Kuranda Geçen Erkek – Kız Çocuk İsimleri Ve Anlamları D
  DALAN- Birincisi Biçim. ikinci ince, narin, zarif.

  DALYA-Yıldız çiçeği.

  DİDAR-Birinci Yüz, çehre. ikinci Görme, görüşme. üçüncü Görüş kuvveti. dördüncü Açık meydanda

  DİREM- Birinci Akça, para. ikinci Gümüş para

  DUHA- Birinci Kuşluk vakti. ikinci Kur’an-ı Kerim’de 93. surenin ismi. (Kız ve erkek adı olarak kullanılır.)


  Kuranda Geçen Erkek – Kız Çocuk İsimleri Ve Anlamları E

  EBRAR-Birinci Hayır sahipleri.İkinci İyiler, dindarlar, özü sözü doğru olanlar. (Şeş Ebrar: Altı hayır sahibi, Hz. Ebu Bekir, Hz. Ömer, Hz. Osman, Hz. Ali, Hz. Hasan, Hz. Hüseyin.)

  ECHER-Birincisi Son derece güzel kadın. İkincisi Gündüz iyi görmeyen karmaşık gözlü.

  ECİR- Birincisi Bir iş ya da emek karşılığı verilen şey.İkincisi Sevap.Üçüncüsü Aziz sevgili.

  ECRİN- ALLAH’IN hediyesi anlamını taşımaktadır.

  EFGAN-Figan, ağlayıp inleme, feryat.

  EFSA- cennet ırmaklarından birinin adı,sihirbaz

  ELYESA-Kur’an-ı Kerim’de adı geçen bir peygamber

  EMİN-Birincisi Korkusuz kimse. İkincisi Emniyette olan. Üçüncüsü İnanan, güvenen. Dördüncüsü inanılır, güvenilir.Beşincisi Şüpheye düşmeyen, kati olarak bilen. Altıncısı Emanet olarak idare edilen dairelerin başı.Yedincisi (Hz. Muhammed "s.a.v" ve Cebrail’in adı.

  EMİR- Birincisi Bir kavmin, bir şehrin başı. İkincisi Büyük bir hanedana mensup kimse. Üçüncüsü Peygamberimizin soyundan gelen. Dördüncüsü Kumandan. Beşincisi Abbasi devletinde başkomutan. Altıncısı Osmanlı devletinde beylerbeyi ve Tanzimat’tan sonra sivil paşalığın ilk derecesi.

  EMRE- Aşık, dost, Beylerbeyi, Büyük erkek kardeş.

  ENER- En yiğit, en kahraman kişi

  ENSAR- Birincisi Yardımcılar, muavinler, müdafiler, koruyucular. İkincisi Medine’ye hicretle Mekkeli muhacirlere yardım eden, Medineli müslümanlara verilen ad. Kur’an-ı Kerim’de çok geçen kelimelerden birisidir.ERAY- Ay gibi parlak, temiz erkek.

  ERÇİN- Merdiven, basamak. – Erkek ve kadın adı olarak kullanılır

  ERVA- Birincisi Çok güzel genç. İkincisi Son derece cesur ve yiğit adam.

  ERVA- Temiz ahlakli kiz

  ESLEM- Allah’a tesim olmak anlamında canım.değerlendirebilirsin."hem kız hem erkek için olabiliyor"

  ESREFUNNISA-Kadınların en şereflisi, hanımların en onurlusu anlamına gelir.

  EYÜB- Birincisi Sabırlı. İkincisi Dönen, pişman olan, günahlarına tevbe eden demektir. Kur’an’da adı geçen peygamberlerden. Güzel sabır sahibi. Allah’ın imtihanına güzellikle sabredip mükafat ve ihsana ulaşmıştır.

  EZGÜ- Makam, hava. ( Erkek ve kadın adı olarak kullanılır).

  EZRA-Birincisi Pek fasih, sözü düzgün adam. İkincisi Beyaz kulaklı siyah at.

  EZRAK- Mavi gözlü. Gök rengi saf ve temiz su. – Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.


  Kuranda Geçen Erkek – Kız Çocuk İsimleri Ve Anlamları F

  FERMA- Birincisi Emreden, buyuran. İkincisi Amir. – Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.

  FEYZAN- Çok bereketli,çok verimli

  FÜSUN- Büyü sihir. Şaşırtıcı güzelliğe sahip, hayret verici derecede güzel.


  Kuranda Geçen Erkek – Kız Çocuk İsimleri Ve Anlamları G
  GİZEM- Sır karşılığı olarak kullanılan uydurma bir kelime.

  GONCA- Birincisi Henüz açılmamış gül, tomurcuk. İkincisi Sevgilinin ağzı.

  GÖĞEM- Halk dilinde yeşile çalan mor. (Erkek ve kadın adı olarak kullanılır).

  GÜRHAN- Birincisi Hanlar hanı. İkincisi Kara-Hitay prenslerine verilen unvan

  GÜRKAN- Bol kan. Genç, taze, gelişmiş, serpilmiş.


  Kuranda Geçen Erkek – Kız Çocuk İsimleri Ve Anlamları H
  HÜMA- Birincisi Devlet kuşu. İkincisi Saadet, mutluluk


  Kuranda Geçen Erkek – Kız Çocuk İsimleri Ve Anlamları İ

  İCLAL- Kudretli büyüklük

  İLTEBER- Eski Türklerde vali, kumandan anlamlarında unvan.

  İREM- Birincisi Cennet bahçesi. İkincisi Ok veya kurşun atılan nişan tahtası.Üçüncüsü Cenk denilen musiki aleti ve bunu icad edenin adı. Dördüncüsü Ad kavmi zamanında, Şeddad tarafından cennete benzetilme amacıyla yapılan bahçe olup, Şam’da veya Yemen’de bulunduğu söylenir. – Erkek ve kadın adı olarak kullanılır

  İREM- Cennet.


  Kuranda Geçen Erkek – Kız Çocuk İsimleri Ve Anlamları K

  KAAN-Birincisi Çin ve Moğol imparatorlarına verilen isim. İkincisi Hakan, hükümdar.

  kadın adı olarak kullanılır
  KANSU- Birincisi Çin’in kuzey batısında önemli bir sınır kenti. İkincisi Çin’de müslümanların en çok bulunduğu eyalet.

  KARİN- Birincisi Yakın.İkincisi Nail olan. Üçüncüsü Hısım komşu. Dördüncüsü Mabeynci

  KATRE- Damla. Damlayan şey

  KAYHAN- Sert, güçlü sesli okuyucu, kayayı bile delecek güçte sesi olan okuyucu.

  KAYRA- Tanrı yardımı; Tanrı’dan ya da büyük bir kimseden Gelen iyilik, kayırma, yardım, destek

  KAYRAL- Kayrılan, himaye edilen (kimse)

  KEREM- Cömertlik, soyluluk büyüklük

  KEVSER-Cennette bulunduğuna inanılan kutsal su

  KORAY- İyice kor rengine gelen ay.

  KORÇAN- Ateşli, canlı, hareketli.

  KÜBRA- Birincisi. Büyük olan Ekber’in müennesi. İkincisi Hadicetü’l-Kübra: Hz. Peygamberin ilk hanımı.

  KUMRU-Güvercinlerden, uzunca kuyruklu boynunun yanlarında benekler bulunan ve güvercinlerden daha küçük olan boz renkli kuş.


  Kuranda Geçen Erkek – Kız Çocuk İsimleri Ve Anlamları M

  MARZIYE- Allah’ın kendisinden razı olduğu, Rabb’ine varmaya hazırlanmış kişi anlamındadır. Bunun diğer bir formu olan isim ise Raziye’dir ki, Allah’tan razı olmuş kişi, Allah’ın kaderine razı olan kadın anlamına gelir.

  MERİH- Dünya’dan sonra güneşe en yakın olan gezegen

  MERT- Sözünün eri, sözünde duran

  MİNA- Liman

  MİRAY- Ayın ilk günleri.


  Kuranda Geçen Erkek – Kız Çocuk İsimleri Ve Anlamları N

  NİSA- Kuranı kerimin 4. suresi anlamı kadın


  Kuranda Geçen Erkek – Kız Çocuk İsimleri Ve Anlamları O

  OGÜN- Anımsanan belirli bir günde doğan. – Erkek ve kadın adı olarak kullanılır

  OĞUZ- Birincisi Mübarek, saf ve iyi yaratılışlı. İkincisi Genç, sağlam, güçlü. Üçüncüsü Anlayışı kıt, bön. Dördüncüsü Köylü. Tosun. Beşincisi Türk efsanelerinde geçen büyük bir kahraman. Büyük bir Türk boyu olarak kullanılır
  ONUR- Şeref, haysiyet, izzet-i nefs
  ORHUN- Birincisi Orta Asya’da bir ırmak. İkincisi Orta Asya Türklerinin kullandığı en eski yazı. Üçüncüsü Yüksek, yüce Hun anlamında

  OYTUN- Birincisi Kutsal, mübarek. İkincisi Beğenilen, güzel yer. Alçak yer, ova. (Erkek ve kadın adı olarak kullanılır).
  OZGAN-Öne geçen, kazanan, başarılı.

  Kuranda Geçen Erkek – Kız Çocuk İsimleri Ve Anlamları R

  RANA- Güzel göze hoş gelen

  RAVZA- Suyu yeşilliği bol olan yer bahçe.


  Kuranda Geçen Erkek – Kız Çocuk İsimleri Ve Anlamları S

  SARA- Birincisi Prenses. İkincisi Hz. İbrahim’in hanımı. Üçüncüsü Halis, katkısız, temiz

  SARE- af temiz

  SARP- Birincisi Çetin, sert, şiddetli. İkincisi Dik, çıkılması ve geçilmesi zor.

  SARPER- Sert, güçlü erkek.

  SEDEF- Birincisi Bazı deniz hayvanlarının "midye, istiridye gibi" sert, beyaz ve parlak kabuğu. İkincisi Bu kabuktan yapılmış veya süslenmiş eşya.

  SEDEN- Uyanık, tetikte, gözü açık olan

  ŞEHBAL- Kuş kanadının en uzun tüyü

  SELEN- Sel gibi coşkun, taşkın kimse. – Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.

  SELİKA- Güzel konuşma ve yazma kabiliyeti. – Erkek ve kadın adı olarak kullanılır

  SELVA- bİRİNCİSİ Bal. İkincisi Büyük bıldırcın. Tih çölünde bulundukları sürece, israiloğullarına Allah tarafından kudret helvasıyla birlikte, karınlarını doyurmak için gönderilen kuş. Üçüncüsü "İsp." Ekvator da sık balta girmemiş orman

  SEMA- Birincisi İşitme, duyma. Musiki dinleme. İkincisi Gökyüzü. Üçüncüsü Felek.

  SENA- Birincisi Övgü ile ilgili. İkincisi Şimşek parıltısı Üçüncüsü Şükretme

  SERTAÇ- Baştacı, çok sevilen, sayılan.

  SERTAP- İnatçı, direngen.

  SEVDE- Ka. Siyah, esmer, esmer güzeli. Mü’minlerin annelerinden birisi Hz. sevde.

  SEVİL- Her zaman sevilen, beğenilen biri olma temennisi

  ŞEVVAL- Hicri takvime göre yılın 10. ayı, ilk üç günü şeker bayramıdır. ( Erkek ve kadın adı olarak kullanılır).

  ŞEYMA- Birincisi Bedeninde ben veya benzer bir izi olanlar. İkincisi Hz. Peygamber’in süt kardeşi

  SEYYIDETUNNISA- Kadınların efendisi.

  SEZER- Duyar, hisseder, anlar. (Erkek ve kadın adı olarak kullanılır).

  SORGUN- Birincisi Bir tür söğüt ağacı.İkincisi Sıtkı, sert. Üçüncüsü Çok uzun ve güzel saç.

  SOYHAN- Han soyundan gelen.

  SUDEN- peygamber efendimizin cennette en çok sevdiği ağacın ismi

  SÜSEN- Birincisi Çiçekleri iri, güzel görünüşlü ve kokulu bir süs bitkisi. 2. Zambak.suresinin 3. ayetinde insanın ahseni takvim üzere yaratıldığı beyan edilmiştir..


  Kuranda Geçen Erkek – Kız Çocuk İsimleri Ve Anlamları T

  TAHIRE- Hz. Fatıma’nın tertemiz olduğunu anlatan isimlerinden biri. Bu isimle, Fatıma’nın Peygamberimiz’den bir parça olduğu bilgisine atıf yapılır.

  TUANA- Cennete düşen ilk yağmur damlası.


  Kuranda Geçen Erkek – Kız Çocuk İsimleri Ve Anlamları U

  UMUT- Ummak, beklemek, ümit etmek.


  Kuranda Geçen Erkek – Kız Çocuk İsimleri Ve Anlamları Y

  YAREN- Dost,arkadaş

  YIGIT- Güçlü, cesur.
   
 2. Beyza

  Beyza Moderatör


  Kuranda Geçen Erkek – Kız Çocuk İsimleri Ve Anlamları Z

  ZEHRA- En yaygın ismidir. Gül yüzlü, parlak yüzlü, çiçek simalı anlamlarına gelir. O, Efendimiz’in kokladığı bir çiçek gibidir adeta.

  ZEKIYE- Bu isim O’nun arı duru hale getirilmiş hanımlığını anlatır.

  ZİNNUR-Nur saçan

  ZİŞAN- Birincisi Şanlı, şerefli. İkincisi Canlı. Üçüncüsü Bir tür lale. Erkek ve kadın adı olarak kullanılır

  ZİŞAN- Onurlu şerefli

  ZÜMRA- Güzel iyi ahlaklı,zeki bilgili kadın