Kuranda adı geçen Melekler

Konusu 'Dini islami isimler' forumundadır ve Eylül tarafından 13 Ekim 2013 başlatılmıştır.

 1. Eylül

  Eylül Moderatör

  Cebrâîl
  4 büyük melekten birinin ismi olup, peygamberlere vahiy getirmekle görevlidir Kur’an’da bu meleğin ismi Cibrîl, Rûhu’l-Kudüs, Ruhu’l-Emîn, Ruh ve Resul şeklinde geçmektedir Bütün peygamberlere vahyi getiren Cebrâil’dir Kur’an’a göre o, karşı konulmayacak bir güce, üstün vede kesin bilgilere sahip, Allah nezdinde çok itibarı olan ve diğer meleklerin kendisine itaat ettiği şerefli bir elçidir Yenilmez bir kuvvet ve Allah nezdinde büyük bir makam sahibi olduğu ifâde edilmiştir: “O (Kur’an), şüphesiz değerli, güçlü ve arşın sahibi (Allah’ın) katında itibarlı bir elçinin Cebrâil’in getirdiği sözdür” (Tekvir, 81/19-20)

  Mikail'in
  4 büyük melekten biri olup, tabiat olaylarını düzenlemekle görevlendirmiştir Kelime olarak, “Allah’ın küçük ve sevgili kulu” anlamına gelen Mikail Kur’an’ın bir yerinde Cebrail ile birlikte geçmektedir: “Her kim, Allah’a, meleklerine, peygamberlerine, Cebrail’e vede Mikâîl’e düşman olursa bilsin ki Allah da inkar edenlerin düşmanıdır” (Bakara, 2/98)

  İsrafil
  Allah’ın emri ile kıyamet kopacağı zaman sûra üflemekle görevlendirilen İsrafil, 4 büyük melekten biridir Bir hadiste İsrâfil, sahib-i karn (sûr’un sahibi, borunun sahibi) olarak isimlendirilmiştir (Tirmizî, Kıyamet, 8) İsrafil sûr’u iki defa üfleyecektir Birinci defa üfürdüğünde göklerde ve yerde bulunan her şey yok olacaktır: “Sûr’a üfürüleceği ve Allah’ın dilediği kimselerden başka, göklerdeki herkesin, yerdeki herkesin korkuya kapılacağı günü hatırla Hepsi de boyunlarını bükerek O’na gelirler” (Neml 27/87); “Sûr’a bir defa üfürülünce, yeryüzü ve dağlar kaldırılıp birbirine bir çarptırılınca, işte o gün olacak olmuş (kıyamet kopmuş)tur” (Hakka, 69/13-15) İkinci defa üfürdüğünde, bütün insanlar tekrar dirilecek ve mahşer yerinde toplanmak üzere sevk edileceklerdir: “Sûr’a üfürülür Bir de bakarsın kabirlerden çıkmış Rablerine doğru akın akın gitmektedirler” (Yasin, 36/51)


  Azrail
  4 büyük melekten birinin ismi olup, insanların canını olmakla görevlidir.
  Bu melek Kur’an ve sahih hadislerde, Azrâîl ismiyle değil, melekü’l-mevt (ölüm meleği) şeklinde geçmektedir “De ki: Sizin için görevlendirilen ölüm meleği canınızı alacak, sonra Rabbinize döndürüleceksiniz” (Secde 32/11) Her insanın canını almakla görevli bir ölüm meleği vardır Azrâîl bu meleklerin başıdır: “Nihayet birinize ölüm geldiği vakit (görevli) elçilerimiz onun canını alır ve onlar görevlerinde kusur etmezler” (En’**, 6/61, A’raf, 7/37)

  DİĞER MELEKLER

  Kirâmen Kâtibin
  Her insanın sağında ve solunda bulunan iki meleğin adıdır Sağdaki melek sevapları soldaki melek ise günahları tesbit etmekle görevlidir Bunlara ayrıca Hafaza Melekleri de denir Kıyamet gününde insanların lehinde veya aleyhinde şahitlikte yapacaklardır

  Münker ve Nekir Melekleri

  Ölümden sonra kabirde sorgu ile görevli meleklerdir Bunlar kabirde Rabbin kim? Peygamberin kim? Kitabın ne? Dinin ne? Kıblen neresi? Gibi sorular soracaklardır
  Hamale-i arş Melekleri : Arşı taşıyan meleklerdir
  Mukarrabun ve İlliyyun Melekleri: Allah’ı devamlı tesbih eden meleklerdir.

  HADİSLERDE İSMİ GEÇEN DİĞER MELEKLER

  *İnsanın kalbine doğru ve gerçekleri ilham eden melekler
  *Namaz kılan insanla birlikte “amin” deyen melekler
  *Her gün namazlarda mü’minlerle beraber olan melekler
  *Yeryüzünde Allah’ı zikreden, Kur’an okuyan müslümanları ziyaret eden melekler
  *Özellikle alimleri ve ilim meclislerini ziyaret eden melekler