Kuranda 114 Mübarek Surenin Fazileti!

Konusu 'Dini bilgiler' forumundadır ve Adile tarafından 11 Ekim 2013 başlatılmıştır.

 1. Adile

  Adile Admin

  114 Mübarek Süre'nin Fazileti!114 surenin kazancı,114 surenin insanlığın kurtuluşu
  FATİHA ŞERİFENİN BAZI SIRLARI:kim Fatiha süresini ”iyyake nesteıyn” ne kadar ve sürei ihlası sonuna kadar okuduktan sonra ”Allahümmecma beyni ve beyne haceti kema cama’te beyne esmaikeve sıfatike ya zel celali ve ikram duasını 3 kere okursa Allah ‘ın izniyle dileği yerine gelir ve bu kişinin duasıda makbuldür.
  İki rekatlık namazın her rekatında 7 şer Fatiha üçer ihlas okuyarak namaz kılan kimsenin dileyi bi iznillah hasıl olur
  KURANI KERİMİN [114] SURESİNDEKİ SIRLAR:
  BAKARA SURESİ:tehlıke anında ve duanın kabul olması için elif,lam,mim ayeti okunur
  ALİ İMRAN SURESİ:borçtan kurtulmak zengin olmak için 3 defa okunur
  NİSA SURESİ:Akrabalar arasındaki anlaşmazlığı kaldırmak için ortadan kaldırılır
  MAİDE SURESİ:her türlü zarardan korunmak için 7 defa okunur
  ENAM SURESİ:istek ve dileğin olması için 7 defa okunur
  A’RAF SURESİ:dünya ve ahiret mutluluğu için okunur
  ENFAL SURESİ:Bu mubarek süre zindandan iftira ve musibetten kurtulmak için 7 defa okunur
  TEVBE SURESİ:Her çeşit şerden kurtulmak için 7 defa okunur ,yazılır,asılırsa oyere hırsız giremez
  YUNUS SURESİ:Bu mubarek süreyi tşıyan kimsenin düşmanı hezimete uğrar
  HUD SURESİ:Zalimden intıkan için 3 defa okunur
  YUSUF SURESİ:izzet ve saadete nail olup , bahtın açıkması için okunur
  RA’D SURESİ: Düşmanın kahrı için okunur
  İBRAHİM SURESİ:Ahlakın güzelleşmesi için 10 defa okunur
  HİCR SURESİ:TICARETİN KAZANÇLI OLMASI İÇİN 10 DEFA OKUNUR
  NAHL SURESİ:Azgınlıgın ve fesadın kaklması için 10 defa okunur
  İSRA SURESİ:hilecilerin şerrinde korunmak için


  KEHF SURESİ:Bu mubarek sureyı okuyan her türlü fitne ve musibetten korunur
  MERYEM SURESİ:Bu sureyi 41 defa okuyan fakırlıkten kurtulur
  TAHA SURESİ:BU MUBAREK SUREYİ 21 DEFA OKUYANIN KISMETİ AÇILIR
  ENBİYA SURESİ:her turlu tehlıkeye karşı okunur
  HAC SURESİ:mahşerin dehşetinden emin olmak için okunur
  MÜMİN SURESİ:bu süreyi okuyan kimseler imani itikadı yönden düzelir ,imanın keKotu Soz Yasak ..ine ereler
  NUR SURESİ:bu sureyi okuyan vesveseden kurtulur keKotu Soz Yasak ..i imane veyakine ererler
  FURKAN SURESİ.Düşmanın perişan olması için okunur
  ŞUARA SURESİ:Zarardan korunmak için okunur
  NEML SURESİ:bu süreyi okuyan kimse düşmanlarının şerrinden kurtulur
  KASAS SURESİ:Azap ve esarretten kurtulmak için okunur
  ANKEBUT SURESİ:bunalan kimse okursa şifa bulur
  RUM SURESİ.Düşmana galip olmak için okunur
  LOKMAN SURESİ.Dahili hastalıklara karşı 7 defa okunur
  SECDE SURESİ:yazılarak bir şişeiçine konursa evin bir kenasrında saklanırsa her turlu afattan emin olunur mülk suresıyle okunursa kabır azabını def eder
  AHZAB SURESİ:nasip ve kısmetin açılması için 7 defa okunur
  SEBE SURESİ:bu sureyi okuyan kimse cin şerrinden emin olur
  FATIR SURESİ:bu mubarek sure celile yi okuyan kımse mahlukat tarafından sevilir
  YASİN SURESİ:bu mubarek sureyi 70 defa okuyan her muradına nail olur
  SAFFAT SURESİ:bu sureyi okuyanların rızgı çogalır darlık çekmezler
  SAD SURESİ:Bu sureyi okuyan zarar verici hayvanların şerrinden emin olur
  ZÜMER SURESİ:halk içinde aziz olmak için okunur
  MÜ MİN SURESİ:kötü insanın şerrınden emin olmak için 10 defa okunur
  FUSSILET SURESİ:bu sureyi okuyan kimse yolculuktaki her turlu tehlıkaden emin olur
  ŞURA SURESİ:Bu sureyi okuyan hasmını mağlup eder
  ZUHRUF SURESİ:Yedi defa okuyan muradına nail olur
  DUHAN SURESİ:3 Defa okuyan her dileyini elde eder
  CASİYE SURESİ:iftıradan kurtulmak için okunur
  AHKAF SURESİ:bu sureyi okuyan cin şerrinden emin olur
  MUHAMMED SURESİ:zarardan kurtulup saadete nail olmak için okunur
  FETİH SURESİ:Bu sureyi 7 defa okuyan kimse her müşkülünü halledip her muradına nail olur
  HUCURAT SURESİ:hastalıgın şifa bulması için 7 defa okunur
  KAF SURESİ:cuma geceleri okuyan ahiret saadetine nail olur
  ZARİYAT SURESİ:Yetmiş defa okuyan kıtlık yuzu görmez
  TUR SURESİ:bu sureyi okuyan hakka yaklaşır dertlerden kurtulur
  NECM SURESİ:21 defa okuyan her muradına nail olur
  KAMER SURESİ:70 Defa okuyan zalımın şerrınden kurtulur
  RAHMAN SURESİ:hyır kapılarının açılması için 70 defa okunur
  VAKIA SURESİ:bu sureyi 41 defa okuyan fakırlık çekmez kazancı bereketlı olur


  HADİD SURESİ:ruhi bunalımdan kurtulmak için 75 defa okunur
  MUCADALE SURESİ:bu sure bi avuç topraga 3 defa okunarak düşman tarafına saçılırsa düşmanı hezımete uğrar
  HAŞR SURESİ:40 gun 40 defa okuyan her muradına nail olur
  MUHTEHINE SURESİ:bu sureyi okuyanlar haramdan korunur borçlu ise borcunu kolaylıkla öder
  SAF SURESİ:70 Defa okuyan aile huzursuzlugundan kurtulur
  CUMA SURESİ:helalınden evlenmek isteyen 18 defa okursa nasibi açılır
  MUNAFIKUN SURESİ:nifaktan kurtulmak ve şerre hedef olmak için 7 defa okunur
  TAĞABÜN SURESİ:Nefes darlıgına karşı suya 7 defa okunarak içilmelıdır
  TALAK SURESİ:3 defa okuyan refıkası ile guzel geçinir
  TAHRİM SURESİ:21 defa okuyanın düşmanı dost olur
  MULK SURESİ:44 defa okuyan her beladan kurtulu kabır azabı çekmez
  KALEM SURESİ:şerden kurtulmak her murada nail olmak için 71 defa okunur .
  ELHAKKA SURESİ:Ahıret mutluluguna ermek için 71 defa okunur
  MEARİC SURESİ:Zfere ermek için 180 defa okunur
  NUH SURESİ:1000 defa okuyan kımse düşmanını kahreder
  CİN SURESİ:Bu süreyi 7 defa okuyan kimse nazardan evhamdan şifaya kavuşur
  MUZEMMIL SURESİ:40 defa okuyan kişinin rızgı ummadıgı yerden gelir
  MÜDESSİR SURESİ:bu sureyi okuyan nefsi embaresinden kurtulur
  KIYAME SURESİ:cuma gunu okuyan kımse ahıret saadetıne nail olur
  INSAN SURESİ:70 defa okuyan kotu ahlaktan kurtulur ,Hak dostlarının zumresıne nail olur
  MURSELAT SURESİ:7 defa okuyan goz hastalıgına yakalanmaz
  NEBE SURESİ:ikindiden sora okuyan dunya ve ahıret saadetıne nail olur
  NAZİAT SURESİ: bu suretyi her gece okuyan son nefesını kelıme şahedet ile kapar
  ABESE SURESİ:yakına ermek için 7 defa okunur
  TEKVIR SURESI:müşküllerin hallı için 7 defa okunur
  İNFİTAR SURESİ:her murat için 21 defa okunur
  MUTAFİFFİN SURESİ:aglayan çocugu susturmak için 7 defa okunur
  İNŞIKAK SURESİ:dogumun kolay olması için 7 defa okunur
  BURUC SURESİ:Fitneci ve hasetcilerin şerrinden kurtulmak için 10 defa okunur
  TARIK SURESİ:cinlerin şerinden kurtulmak için 3 defa okunur
  A’LA SURESİ:3 defa okuyan seferden selametle döner
  ĞAŞİYE SURESİ:vucuttakı her turlu yelin izalesi için 3 defa okunur
  FECİR SURESİ:belanın uzaklaşması için 7 defa okunur
  BELED SURESİ:kıyamette hesabın kolay geçmesi için 7 defa okunur
  ŞEMS SURESİ:her turlu beladan korunmak için 41 defa okunur
  LEYL SURESİ:180 defa okuyan fakırlıkten kurtulur
  DUHA SURESİ:OKUMAYA DEVAM EDENLER RUHİ BUNALIMDAN SIKINTIDA KURTULUR
  İNŞİRAH SURESİkumaya devam edenler ruhi bunalım sıkıntıdan kurtulur
  TİN SURESİ:7 defa okuyan kimse kotu ahlaktan kurtulur
  ALAK SURESİ:7 defa okuyan kımsenın sozu gecerlı olur
  KADİR SURESİ:her müşkülün hallı için 21 defa okunur
  ZİLZAL SURESİ:40 bin defa okuyan düşmanını helak eder
  ADİYAT SURESİ:3 defa ıkuyan nazardan korunur
  KARİA SURESİ:her işin intızamı için 100 defa okunur
  TEKASUR SURESİ:dunyavi uhrevi musibetlerden kurtulmak için gunde 3 defa okunur
  ASR SURESİ:İÇ HASTALIKLARIN ŞİFASI İÇİN YAZILARAK SUYU İÇİLİR 70 defada okunur
  HÜMEZE SURESİ:insanların zemmındenden ve iftırasından kurtulmak için 21 defa okunur
  FİL SURESİ:AKŞAMLA YATSI 1000 DEFA OKUYAN KIMSE HER TURL MURADINA NAİL OLUR
  KURAYŞ SURESİ:zengin guzel ahlak için ve musıbetlerden korunmak için 7 defa okunur
  MAUN SURESİ:41 Defa okuyan hz muhammedi ruyasında goror
  KEVSER SURESİ:100 defa okuyan muradına nail olur resulu ekremi ruyasında gorur

  KAFIRUN SURESİ:YATARKEN OKUYAN İMANINI ŞEYTANDAN KORUR

  NASR SURESİ:her muradın halli için 1000 defa okunur
  TEBBET SURESİ:düşmanın helaki için 1000 defa okunur
  İHLAS SURESİ:100 DEFA OKUYAN KAMIL BİR İMANA ,10 DEFA OKUYANIN KİMSENİN AMELİNE GUNAH YAZILMAZ ,1000 DEFA OKUYANIN VUCUDU KABIRDE ÇURUMEZ ,ONBİNDEFA OKUYAN HER MURADINA NAİL OLUR
  FELAK SURESİ:sihri tesirsiz hale getirmek,ve şeytan korunmak için 41 defa okunur
  NAS SURESİ:cin şerrinden ve evhamdan korunmak için 21defa okunur.
  BEYYINE SURESİ:bu sureyi vird edinerek devamlı okuyanlar kamil insanların makamına ererler
   
  Son düzenleme: 16 Kasım 2013
  Cuel bunu beğendi.