Kur'an-ı Kerim'de Toplam Kaç Ayet ve Sure Vardır?

Konusu 'Kuran-ı Kerim ayetleri' forumundadır ve Eylül tarafından 12 Ekim 2013 başlatılmıştır.

 1. Eylül

  Eylül Moderatör

  Kur’an-ı Kerim 22 sene, 2 ay, 22 günde inmiştir

  Kitabımız Kur'an-ı Kerim'de toplam 114 sure vardır. Her bir surede ise sayıları değişen farklı ayetler bulunur. Sureler bu ayetlerden meydana gelir.


  Kuran’ın kaç ayet olduğu hususunda alimler arasında ihtilaf vardır. Fakat bu ihtilaf sadece numaralandırma hususundadır. Kuran’ın tümü için her hangi bir ihtilaf mümkün değildir.
  Numaralandırmadaki ihtilaf sebepleri
  Bazı alimler, bir kısım uzun cümleleri iki-üç ayet saymışken, bazısı tek ayet kabul etmiştir. Yine Şafiî alimleri besmele-i şerifi, başında zikredilen sure ile bir bütün olarak saydıkları halde Hanefi alimleri besmeleyi ayrı bir ayet olarak saymışlardır. Sure başlarındaki “yasin, ha mim” gibi huruf-u mukattaa için de benzer durum geçerlidir.
  alimlere göre Kuran’daki ayetlerin sayısı:
  İbn-i Abbas: 6616
  Nafi: 6217
  Şeybe: 6214
  Mısır alimleri: 6226
  Arap dili ve edebiyatında dahi olan belagat alimlerinden Zemahşeri ise; Kuran’ın 6666 ayeti olduğunu söyler.
  Hicri 13. asrın müceddidi son müceddid Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri de 6666 görüşündedir.
  “Kuran’daki ayetlerin toplam adedi 6666 olması ve şu geçen 89’uncu sayfada mezkûr Esma-i Hüsna'nın
  adedi altı rakamıyla alakadar bulunması, ehemmiyetli bir sırra işaret ediyor; şimdilik gizli kaldı.” (Mektubat)
  Büyük imamlardan İbn-i Huzeyme, “En-Nasih ve'l Mensuh” isimli kitabında, “Kuran'ın i’caz-ı adediyeti” bahsini işlerken bu 6666 mevzuunu şöyle açıklamıştır:
  Va’d (söz verme) ayetleri: 1000
  Vaid (ceza ile tehdid etme) ayetleri: 1000
  Emir ayetleri: 1000
  Nehy (yasaklama) ayetleri: 1000
  Haber ve kasas (kıssa) ayetleri: 1000
  Misal ve ibret ayetleri: 1000
  Ahkam (hüküm) ayetleri: 500
  Dua ve tesbih ayetleri: 100
  Nasih ve mensuh (hükmü kaldırılmış) ayetleri: 66 olmakla birlikte toplam 6666 ayet olduğunu bildirmiştir.
  Osmanlı'nın büyük alimlerinden olan Şeyhulislam İbn-i Kemal Hazretleri de bir manzumesinde şöyle der:
  Bilmek istersen eğer sen aded-i ayatı
  Cümlesi altı bin altı yüz altmış altı.
  Binidir vad beyanında anın, bini vaid
  Binidir emr-i ibadet, bini nehy-ü tehdid,
  Bini emsal-ü berdir, bini ahbar-u kasas
  Beş yüz ayatı helal ile harama muhtass.
  Buldu yüz ayeti tesbih-u duada çü rüsuh,
  Altmış altısı dahi ayet-i nasihu mensuh. (M. Asım Köksal, İslam Tarihi)
  Sonuç olarak:
  “Kur'an 6666 ayettir” ifadesi bu bilgilere dayanarak söylenmektedir. Fakat günümüzde Kûfelilerin görüşünün kabul görülmesiyle tüm Kur'an-ı Kerimler 6236 ayettir.