Dua Kuran Hatminden Sonra Okunan Dua

Konusu 'Dua hazinesi' forumundadır ve Adile tarafından 22 Ekim 2013 başlatılmıştır.

 1. Adile

  Adile Admin


  Her hatimden sonra toplu şekilde dua etmek şart değildir. Hatim için şart olan belli bir dua da yoktur. Kur'an-ı Kerim okumanın kednisi bir ibadet olduğu gibi dua da bir ibadettir. Dua da ne için ve de ne amaçla dua ettiğini ve Yüce Allah'tan ne istediğini şuurlu olarak bilmek gerekir. Hatim duası olarak hazırlanmış dualardan birini seçip sizler için yazıyoruz.

  Hamd, alemlerin Rabbi olan Alah’a, [iyi] sonuç müttekîlere mahsustur. Zalimlerden başkasına husumet yoktur, Salat-ü selam, Efendimiz Muhammed [aleyhi’s-salât-ü ve’s-selâm]’in, alinin ve ashabının üzerine olsun.

  Ey Rabbimiz! [Okunan şu hatmi] bizden kabul buyur. Şüphesiz hakkıyla İşiten, layıkıyla bilen sensin.

  Ey Mevlamız! Tevbemizi kabul eyle, Çünkü tevbeleri en çok kabul eden ve hakkıyla esirgeyen sensin, Ya Rabbi! Bize hidayet eyle, hakka ve doğru yola ulaşmaya muvaffâk eyle. Kur’an-ı Kerim’in bereketi ve Peygamber [-i ahir zaman] hürmetine [duamızı kabul eyle]!

  Ey Kerim ve Rahim olan [Rabbimiz]! Günahlarımızı fazlın ve kereminle bağışlayan Allahımız! Bizi Kur’an-ın zineti ile süsle. Kur’an’ın kerametini ikram eyle. Kur’an’ın şerefiyle yücelt, bize Kur’an-ın hil’atini giydir. Bizi Kur’an’ın şefaati ile cennetle şereflendir. Dünyanın her belasından ve ahıret azablarından Kur’an-ı Kerim hürmetine bize afiyet ihsan eyle.

  Ey esirgeyen ve merhamet eden [Rabbimiz]! Muhammed ümmetinin hepsini rahmetine eriştir.

  Ey Allah’ım! Kur'an'ı Kerim'i bize dünyada arkadaş, kabir de yoldaş, kıyamet gününde şefaatçi ve sırat üzerinde bir nur kıl. Cennete ulaşıncaya kadar refikimiz; ateşten perde, hayırların tamamına delil ve önder kıl.

  Ey Kerim olan [Halikımız]! Fazlınla [duamızı kabul buyur]. Ey Allah’ım! Bizi Kur’an-ın önderliği ile hidayete ulaştır, ateşlerden koru, Kur’an-ın fazileti ile, derecelerimizi yücelt, Kur’an-ı Kerim okunması sebebiyle, kusurlarımızı örtüver.

  Ey fazl-u ihsan sahibi bulunan [Allah'ım]! Duamızı kabul buyur! Ya Allah! Kalblerimizi pak eyle, ayıplarımızı setreyle, hastalarımıza şifa ver, borçlarımıza ödeme [kolaylığı] ihsan eyle. Yüzlerimizi ak eyle, derecelerimizi yücelt, atalarımı za rahmet, analarımıza mağfiret eyle. Dinimizi ve dünyamızı ıslah eyle.

  Düşmanlarımızın toparlanmasına perişanlık ver. Ehlimizi, mallarımızı, şehirlerimizi afetlerden, hastalıklardan ve belalardan koru. Ayaklarımızı [doğru yolda] sabit kıl ve inkarcı topluluklara karşı bize yardım eyle. Kur'an-ı Kerim'in hurmetine dileklerimizi kabul eyle.

  Ya İlahi! Okuduğumuz hatmin sevabını ve nurunu evvela, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa [sallellah-ü aleyh-i ve sellem]'in ruhuna, bütün enbiyanın ruhlarına eriştiriver. Allah’ın rahmeti, selamı ve rızası onların tamamı üzerine ve bu zatların hanedanı, çocukları, hanımları, ashabı ve de onlara tabi olanların ruhları ile onların zürriyetlerinin hepsi üzerine olsun.

  Bir de analarımızın, babalarımızın, erkek ve kız kardeşlerimizin, evladımızın, akrabamızın, sevdiklerimizin, sadık dostlarımızın, hocalarımızın ve üstadlarımızın hocalarının, meşayihlerimizin, üzerimizde hakları bulunan kimselerin, erkek ve de kadın mü’minlerden hayatta olan ve vefat etmiş bulunan kimselerin ruhlarına rahmet ve selamet ihsan eyle!

  Ya Rabbi! Bizler dahi merhumların halleriyle hallendiğimiz vakitte, bizlere selamet-i iman nasibi müyesser eyle. Nefeslerimiz tükenip vadelerimiz geldiği zaman, ol kelime-i münciye'i mübareke ki buyurun, [Eşhedü El-La İlahe İllellah Ve Eşhedü Enne Muhammeden Abdühu Ve Rasulüh] diyerek çene kapamak nasib eyle.

  İki cihanımızı da mamur eyle. Her türlü musibetten bizleri muhafaza eyle.

  Ya Rabbi! Günahlarımızı affeyle. Kusurlarımızı mağfiret eyle. Hatalarımızı mahfeyle. Ayıplarımızı setreyle.

  Aşkını muhabbetini feyzini, bereketini, rahmetini hikmetini, sevgini ve korkunu gönlümüze kalbimize sen yağdır ya Rabbi!

  Ya Rabbi! Bizler sana nasıl dua edeceğimiz bilemiyoruz, Ya Rabbi! Bizler seni asla meth-ü sena edemiyoruz. Sen kendini nasıl övdüysen öylesin. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa [sallellah-ü aleyh-i ve sellem] sana nasıl dua ettiyse öyle dua ediyoruz, kabul eyle Ya Rabbi!

  Acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, ihtiyarlığın düşkünlüğünden, cimrilikte, fakirlikten, borçlu düşmekten, gururdan, kibirden, riyadan, nemimeden [laf taşımaktan], hasetten, iftiradan, iftiraya düşmekten, kötü ahlaktan, ağlamayan-ürpermeyen kalpten, gözden, gönülden, büyük küçük bütün günahlardan, gizli aşıkar bilip bilemediğimiz bütün şirklerden, gecenin karanlığından, fayda vermeyen ilimden ve de aklımıza gelmeyen bütün çirkin işlerden sana sığınıyoruz. Nefsimizi ve de neslimizi sen muhafaza buyur ya Rabbi!

  Ya Rabbi! Dünyanın her bir köşesinde özellikle, İslam ülkeleründe ve Türkiyemizde acı ve açlık çeken müslümanlara sen imdad eyle. Devletimizi vatanımızı sen koru.

  Beşeriyyeti iman nuru ile münevver eyle ya Rabbi!

  Ey hacetleri eda, duaları kabul eden ve esirgeyenlerin en merhametlisi bulunan [Rabbimiz]! Bizim dileklerimizi de kabul buyur. Selam, peygamberler üzerine; Hamd, alemlerin Rabbi olan Allah-ü Teala üzerine olsun!.. “EL-FaTİHAHA”