Kısa hadisi şerifler

Konusu 'Hz.Muhammedin hadisleri' forumundadır ve Beyza tarafından 14 Ocak 2014 başlatılmıştır.

 1. Beyza

  Beyza Moderatör

  Kısa hadisler

  Allahım, huşu duymaz bir kalpten, dinlenmeyen bir duadan, doymak bilmeyen bir nefisten, faydası olmayan bir ilimden sana sığınırım.
  Ravi: Tirmizi

  “alim (ilmi) öğrenip onunla amel etmediği zaman, insanları aydınlatan fakat kendisini yakan mum gibi olur.” (Hadis-i
  Şerif, Suyuti, el-Camiu’s-Sağir)

  Avret yerinizi açmayınız (yani yalnız iken de açmayınız). Çünkü yanınızdan hiç ayrılmayan kimseler (melekler) vardır. Onlardan utanınız ve onlara saygılı olunuz. (Hadis-i şerif Eşi'at-ül-Lemeat)

  Gözü ama (görmeyen) kimse kör değildir. Asıl ama basireti kör olan kişidir. (Hadis-i şerif-Deylemi)

  Tövbe; haram işledikten sonra, pişman olup, Allahü tealadan korkmak, bir daha yapmamaya azm etmektir. (Hadis-i şerif-Berika)

  Kibriya, üstünlük ve azamet bana mahsustur. Bu ikisinde bana ortak olanı Cehennem'e atarım, hiç acımam. (Hadis-i Kudsi-Ebu Davud)

  (Kıyamet günü) Allahü teala buyurur ki: "İzzetim, kibriyam, azametim ve celalim hakkı için yemin ederim ki ben "La ilahe illallah" diyenleri (Cehennem'den) muhakkak çıkaracağım. (Hadis-i şerif-Müslim)

  İlim üçtür: ayet-i Muhkeme, Sünnet-i Kaime (Hadis-i şerif) ve Faridat-ı adile (Kitaba ve sünnete uygun ilim, yani icma ve kıyas). (Hadis-i şerif-Ebu Davud)

  Kur'an-ı kerimdeki ayetlerin en üstünü Bekara suresinde bulunan ayet-el-kürsi'dir. Bu ayet, bir evde okunduğu zaman, şeytan muhakkak oradan uzaklaşır. (Hadis-i şerif-Tirmizi)

  Farz namazlardan sonra ayet-el-kürsi okuyan kimse ile Cennet arasında ölümden başka mani yoktur. (Hadis-i şerif-Ruh-ul-Beyan)

  Kim dilencilik kapısını açarsa, Allahü teala dünyada ve ahirette ona fakirlik kapısını açar. Kim Allahü tealanın rızasını kasdederek atiyye kapısını açarsa, Cenab-ı Hak ona hem dünya, hem ahiret seadeti ihsan eder. (Hadis-i şerif-Sünen-i Ebu Davud)

  Kötülüklerin en kötüsü, Allahü tealaya inanmamak (ateist olmak) tır. (Hadis-i şerif-Berika)

  Zamanların en hayırlısı benim asrımdır. Ondan sonra kıymetli olan, benim asrımdan sonra gelen asırdır. Daha sonra kıymetlisi, onlardan sonra gelen asrın müslümanlarıdır. Bunlardan sonra, yalancılık yayılır. Şahid olmaları istenmediği halde, yalancı şahidlik yapılır.
  (Hadis-i şerif-Buhari)

  Kim Asr suresini okursa, Allahü teala onun günahlarını affeder. Hakkı ve sabrı tavsiye edenlerden olur. (Hadis-i şerif-Envar-ut-Tenzil ve Esrar-üt-Te'vil)

  Mü'minin kerem ve iyiliği, dini; şeref ve asaleti, güzel huyu; mürüvvet ve insanlığı ise aklıdır. (Hadis-i şerif-İbn-i Hibban)

  Her şeyin kaynağı vardır. Takvanın (Allahü tealadan korkarak haramlardan, günahlardan sakınmanın) kaynağı ariflerin kalbleridir. (Hadis-i şerif-Künuz-ül-Hakaik)

  Kıyamet günü eshabımdan herbiri, kabirlerinden kalkarken, vefat ettiği memleketin bütün mü'minlerinin önlerine düşerek ve onları nur ve ışık saçarak Arasat meydanına götürür. (Hadis-i şerif-Tirmizi)

  Arefe gününe hürmet ediniz!Çünkü Arefe, Allahü tealanın kıymet verdiği bir gündür. (Hadis-i şerif-Riyad-un-Nasihin)

  Bir kimse kıyamette mizana getirilir. Sonra herbirinin büyüklüğü, gözün görebileceği uzunlukta olan doksan dokuz amel defteri getirilir. Bu defterlerde o kimsenin iyilik ve kötülükleri yazılıdır... (Hadis-i şerif-Eş-Şeria)

  “Kul, yalan söylediği zaman ağzından çıkan pis koku sebebiyle üzerindeki melekler ondan bir mil uzaklaşır.” (Hadis-i
  Şerif, Sünen-i Tirmizi)

  “Kulun günahı çok olup da ona keffaret olacak ameli bulunmazsa günahlarına keffaret olması için Allahü Teala onu
  hüzün ile mübtela kılar. (Hadis-i Şerif, Heysemi, Mecmeu’z-Zevaid)

  “Biriniz hasta ziyaretine gittiğinde ‘Ya Rabbi! Bu kuluna şifa bahşet.’ diye dua etsin.” (Hadis-i Şerif, Sünen-i Ebu
  Davud)

  “Biriniz din kardeşini ziyaret edip yanında oturduğu zaman ondan izin almadan yanından kalkmasın.” (Hadis-i Şerif,
  Kenzü’l-Ummal)

  “Yaşlı Müslümana ikramda bulunmak, Allah’a hürmet ve tazimdendir.” (Hadis-i Şerif, Sünen-i Ebu Davud)

  “Günahlar açıktan işlenip çoğaldığı zaman zelzele ve felaketler meydana gelir, idareciler emrindekilere zulmettiği
  zaman yağmurlar azalır, kıtlık meydana gelir.” (Hadis-i Şerif, Deylemi, Müsnedü’l-Firdevs)

  “Müjdeleyiniz, nefret ettirmeyiniz. Kolaylaştırınız, zorlaştırmayınız.” (Hadis-i Şerif, Müttefekun aleyh)

  “Ağzınızı (yalan, gıybet ve diğer bütün kirlerden) temizleyiniz. Zira o, Kur’an’ın (okunduğu, geçtiği) yoludur.”
  (Hadis-i Şerif, Beyhaki, Şuabu’l-iman)

  “Çörek otunda ölümden başka her derde şifa vardır.” (Hadis-i Şerif, Müttefekun aleyh: Sahih-i Buhari ve Müslim)

  “Allah yolunda infak eden, harcamada bulunan kimseye yedi yüz kat sevab yazılır.” (Hadis-i Şerif, Sünen-i Tirmizi)

  “Allah’ım, şu dört şeyden sana sığınırım: Fayda vermeyen ilimden, korkmayan kalpten, doymayan nefisten, kabul
  olunmayan duadan.” (Hadis-i Şerif, Sünen-i Nesai)

  “Satarken, alırken, alacağını isterken ve borcunu öderken kolaylık gösteren kimseye Allahü Teala rahmet etsin.”
  (Hadis-i Şerif, Sahih-i Buhari)

  “Ekmeğe hürmet ediniz. Muhakkak o, yerin ve göğün bereketindendir. Kim sofradan düşen ekmek kırıntılarını yerse
  günahları mağfiret olunur.” (Hadis-i Şerif, Feyzü’l-Kadir)

  “Kardeşinin yüzüne tebessüm etmen senin için sadakadır.” (Hadis-i Şerif, Sünen-i Tirmizi)

  “Kim Allah rızası için Medine’de beni ziyaret ederse, ona kıyamet günü şahit ve şefaatçi olurum.” (Hadis-i Şerif,
  Beyhaki, Şuabu’l-iman)

  “Allahü Teala ümmetimden bir kimseye hayır murad ederse onun kalbine ashabımın sevgisini verir.” (Hadis-i Şerif,
  Deylemi, Müsnedü’l- Firdevs)

  “Alimlere uyunuz. Zira onlar dünyanın (doğru yolu gösteren) ışıkları, ahiretin kandilleridir.” (Hadis-i İerif,
  Suyuti, el-Camiu’s-Sağir)

  “Muhakkak (kamil) alimler, peygamberlerin varisleridir.” (Hadis-i Şerif, Sünen-i Tirmizi)

  “‹İlim öğreniniz. İlim için huzur ve sükun ile vakar da öğreniniz. Kendisinden ilim öğrendiğiniz kimseye karşı
  mütevazi olunuz.” (Hadis-i Şerif, Taberani, el-Mu’cemü’l-Evsat)


  Muhammed aleyhisselam; "Ümmetimin iki kötü huya yakalanmalarından korkuyorum. Bunlar nefse uymak ve ölümü unutup, dünya arkasından koşmaktır" buyurdu. (Hadis-i şerif-Berika)

  Ahde vefasızlığın yaygın hal aldığı bir millette cinayet çok olur...
  (Hadis-i şerif-Müsned-i Ebu Ya'la, Beyheki, El-Müstedrek)

  Ey ümmetim! Beni Peygamber olarak gönderen Allahü tealaya yemin ederim ki, fakir akrabası varken, başkalarına verilen zekatı Allahü teala kabul etmez. (Hadis-i şerif-Et-Tergib vet-Terhib)

  Akıl, sahibini iyiliğe götürür, kötülükten alıkor. Aklı olgunlaşmadıkça kişinin dini doğru ve imanı kamil (olgun) olmaz. (Hadis-i şerif-İhya)

  Akıllı kimse, nefsine uymaz ve ibadet yapar. Ahmak olan nefsine uyar, sonra Allah'ın rahmetini bekler.
  (Hadis-i şerif-Berika)

  "Siz iffetli (namuslu) olunuz ki, hanımlarınız da iffetli olsunlar. Anne babanıza iyilik ediniz ki, çocuklarınız da size iyilik etsinler. Hadis-i Şerif (Taberani)."

  İnsanları memnun etmek için malınız yetmez. Ancak güleryüz ve güzel ahlakla onları memnun edebilirsiniz.
  (Hadis-i şerif-Sünen-i Ebu Davud)

  Allahü tealanın en sevdiği şey, güzel ahlaktır. (Hadis-i şerif - Ahlak-ı Celali)
  İçinizde en sevdiğim kimse, ahlakı en güzel olanınızdır.
  (Hadis-i şerif-Edeb-ül-müfred)

  Kendinden uzaklaşanlara yaklaşmak, zulm edenleri afv etmek, kendini mahrum edenlere ihsan (iyilik) etmek, güzel huylu olmaktır. (Hadis-i şerif-Berika)

  Musa bin İmran (aleyhisselam) ; "Ya Rabbi! Kullarının en kıymetlisi kimdir?" dediğinde, gücü yettiği zaman affedendir, buyuruldu. (Hadis-i şerif-Beyheki)

  Üç kişi vardır, Kıyamet günü Allah Teala hazretleri onlara konuşmaz, nazar etmez, günahlardan da arındırmaz, onlara elim bir azab vardır: - Zina eden yaşlı, - Yalan söyleyen devlet reisi, - Büyüklenen fakir ( Ravi: Müslim, İman 172 )

  Bir kadın, eve hapsettiği bir kedi yüzünden cehenneme gitti. Kediyi hapsederek yiyecek vermemiş, yeryüzünün haşaratından yemeye de salmamıştı. ( Ravi: Buhari )

  Kimse kimseyi fasıklıkla itham etmesin. Buna hakkı yoktur. Aynı şekilde küfürle de itham etmesin. Şayet küfür ithamında bulunur da, itham edilen böyle bir sıfatın sahibi değilse, bu sıfat muhakkak itham eden kimseye döner
  ( Ravi: Buhari Edep:44 )

  Kim, Ramazan orucunu, inanarak ve sevabını Allah’tan bekleyerek tutarsa onun, geçmiş günahları affedilir.
  ( Ravi: Buhari, İman 28)

  Kim bir hastayı veya Allah için sevdiği kardeşini ziyaret ederse, bir melek ona şöyle nida eder: Ne iyi yaptın, yürüdüğün yol ne hoş, cennette kendine bir köşk hazırladın ( Ravi: Tirmizi, Süne )

  Masrafta iktisat, geçimin yarısıdır. İnsanlara dostluk ve muhabbet aklın yarısıdır. ilmi soruda naziklik, samimilik ve güzellik bilginin yarısıdır. ( Ravi: Taberani )

  Bir kimse bir müslümanın kanının akmasına bir kelimenin ucuyla bile yardım etse, kıyamette alnına ' Allah'ın rahmetinden payı yoktur ' diye yazılır. Ravi: Hz.İbni Ömer (R.a.) ( Ramuz El-Ehadis )


  Kıyamet günü, Allah öncekileri ve sonrakileri birleştirip topladığı zaman her vefasız için, onu tanıtan bir bayrak dikilir ve: "Bu falan (oğlu falanın) vefasızlığıdır" denilir. ( Ravi: Buhari, Edeb, 99 )

  Her kim Allah'ın rızasını nazara almadan insanların gönlünü kazanmak için iş yaparsa, Allah da onu insanların eline bırakır. Böylece felakete sürüklenir. ( Ravi: Tirmizi, Zühd 65 )