Soru Kevser suresinin iniş sebebi

Konusu 'Kuran-ı Kerim ayetleri' forumundadır ve Lasey tarafından 9 Ocak 2017 başlatılmıştır.

 1. Lasey

  Lasey Admin

  Kevser suresinin iniş sebebi

  Kevser, çokluk anlamına gelen “kesret”ten türetilmiş sıfat ya da bir isimdir ve çokluğu olağanüstü olan, yani “pek çok”, “fazlasıyla çok” şey demektir.

  “(Rasulüm!) Şüphesiz Biz Sana ‘Kevser’i Verdik. O Halde Sen De Rabbin İçin Namaz Kil Ve Kurban Kes. Asil Soyu (Ve Sonu) Kesik Olan, Sana Kizip Kin Besleyendir.” (Kevser Suresi)

  Kevser suresi üç ayet olup, Mekke’de inmiştir. Adını ilk ayetteki “Kevser” (çok hayır)’dan almıştır. Bu sure-i celilede; Kevser, namaz, kurban ve çocuk hakkında Resul-i Ekrem Efendimiz (s.a.v.)’i teselli vardır. (Kuşeyri, Letaifü’l-İşarat)

  Bu mübarek sure, bütün alemler yüzü suyu hürmetine yaratılan Resul-i Ekrem Efendimiz (s.a.v.)’in nail olduğu nimetleri ve O’nun iki kudsi vazifesini bildiriyor. Ve o Allah Rasulüne düşmanlık edenlerin her türlü mahrumiyete mahkum olduklarını ortaya koyarak haber veriyor. (Ömer Nasuhi Bilmen, Kur’an-ı Kerim’in Türkçe Meal-i alisi ve Tefsiri)

  Celaleddin es-Süyuti’nin “Esbabü’n-Nüzul” adlı eserinde bildirildiği şekliyle ilk ayet-i kerimenin inişi şöyle vuku bulmuştur: Resul-i Ekrem Efendimiz'in (s.a.v) oğlu İbrahim vefat ettiğinde Kureyşliler; “Muhammed’in soyu kesildi!” dediler. Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v) buna öfkelendi ve bunun üzerine O’nu teselli etmek için, “(Rasulüm!) Şüphesiz biz sana ‘Kevser’i verdik.” ayeti nazil oldu.

  ‘(Rasulüm!) Şüphesiz biz sana ‘Kevser’i verdik’


  Kevser, çokluk anlamına gelen “kesret”ten türetilmiş sıfat veya bir isimdir ve çokluğu olağanüstü olan, yani “pek çok”, “fazlasıyla çok” şey demektir. (Elmalılı Hamdi Yazır, Hak Dini, Kur’an Dili

  Ayet-i celilenin beyanına göre, veren Allah Azze ve celle, verilen de ‘Kevser’ adıyla anılmaktadır. Dolayısıyla verilen hayır Allah Azze ve celle katında sabit, yani ebedi ve sonsuz bir çokluk ifade eder. Bu hakikatler göz önüne alındığında, Kevser ifadesinden ilk anlaşılması gereken anlamının, “hayr-ı kesir” yani “çok, pek çok hayır” demek olacağında şüphe edilemez.