Karınca duası okunuşu ve anlamı

Konusu 'Dua hazinesi' forumundadır ve Eylül tarafından 8 Şubat 2014 başlatılmıştır.

 1. Eylül

  Eylül Moderatör

  Karınca duası okunuşu anlamı

  Karınca Duasının Arapça Okunuşu Şöyledir:
  karinca-duası.
  Karınca Duasının Türkçe Okunuşu:


  "Allahûmme ya rabbi ve cebrâîle ve mikâîle ve isrâfîle ve azrâîle ve ibrâhîme ve ismâile ve ishâka ve yakûbe ve munzilel berekâti vet tevrâti vez zebûri vel incîli vel furkâni ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azîm lâ ilâhe illallâhul melikul hakkul mubîn muhammedun resûlullâhi sâdikul va’dil emîn yâ rabbi yâ rabbi yâ hayyu yâ kayyûmu yâ zel celâli vel ikrâm. es’eluke yâ rabbel arşil azîm en yerzukanî rızkan helâlen tayyiben bi rahmetike yâ erhamer râhimîn. Debernuş, Şazenuş, Kefeştatiyuş, Kitmîr, Yemlîha, Mekselina, Mislina, Mernuş."

  Karınca Duasını Anlamı:

  Hz. Süleyman devridir Kuraklık ve kıtlık her yeri kavurmaktadır. Hz. Süleyman mü’min bir toplulukla beraber, şehrin dışına, yağmur duasına yönelmiştir. Yolda bir karınca dikkatini çeker. Zavallı hayvan sırtüstü yatmış, ayaklarını göğe doğru uzatmış, debelenip dua etmektedir. Karıncanın duasına kulak kabartır, Hz. Süleyman. karınca demektedir ki: “Allah’ım bizi Sen var ettin. Ve Senin rahmetin olmadan biz yaşayamayız Ya, bize su verirsin ya da bizi helak edersin. Emir, ferman Senindir.”
  Gözleri yaşarır, peygamberin. Ve az sonra Cebrail’in getirdiği bir haberle de coşar, taşar, ağlamaya başlar..Cebrail, o karıncanın duasının kabul edildiği haberini getirmiştir.”
  Peygamber yanındaki topluluğa döner: “Dönün” der “Siz başkasının duasıyla sulanacaksınız.”