Kanunu Sultan Süleyman Sözleri

Konusu 'İslami dini sözler' forumundadır ve Beyza tarafından 11 Ekim 2013 başlatılmıştır.

 1. Beyza

  Beyza Moderatör

  Bana dildârın cefası hoş gelir
  Nitekim gayre vefâsı hoş gelir

  Derdi ile hoş geçer dil dilberin
  Derd sanma kim devâsı hoş gelir

  Zahm-ı peykânı kızıl güldür bana
  Bülbülüm hâr-ı belâsı hoş gelir

  Yâreme merhem durur çün zahm-ı dost
  Cânıma tîr-i belâsı hoş gelir
  Ey Muhibbî âleme şâh olmadan

  Dilberin olmak gedâsı hoş gelir
  Pâdişâh-ı aşkam u dil defter u dîvân bana

  Derd u mihnet sözlerin yazdum yeter unvan bana
  İnlerem tanbur-veş bagrum delindi ney gibi
  Bezm-i gamda mesken oldı kûşe-i hicran bana
  Buseye bir can nedür bin can virürdüm can ile

  Yarım ağız buse ikrar eylese yarum bana
  Öldürür gerçi ki gamzen aşıka virmez aman

  Leblerün İsi-nefes her lahza virür can bana
  Yanayum pervane veş şem-i cemali nurına Şem-i hüsne çün Muhibbi didi dilber yan bana

  Nitekim Kanuni Sultan Süleyman‘ın söylediği sözlerde bunları ıspatlamaktadır.

  Canı mı var kimsenün eyleye canan ile bahs
  Bendeye layık mıdur kim ide sultan ile bahs

  İtdügi cevr ü cefa bana vefadan yeg gelür
  Kıymet-i derdi bilen ider mi derman ile bahs

  Ben de yakdum meclis-i gamda bu gönlüm şemini
  Eyledüm ta subha dek şem-i şebistan ile bahs

  Ruhlarını bag-ara gördükde didüm misli yok
  Oldı mülzem itdügümde ben gülistân ile bahs

  Şir-i pür-suzun görüp tahsin ide Husrev dahi
  Ey Muhibbi eyle şimdengirü Selman ile bahs
   
  Son düzenleyen: Moderatör: 7 Ekim 2018