Soru Kadir gecesinin önemi nedir?

Konusu 'Mübarek Günler ve Geceler' forumundadır ve Lasey tarafından 1 Temmuz 2016 başlatılmıştır.

 1. Lasey

  Lasey Admin

  Kadir gecesinin önemi

  En nurlu ve feyizli geceyi Kadir Gecesinde idrak ederiz. Kur'an-ı Kerimde adı geçen tek ay Ramazan ayıdır ve tek gece de Kadir Gecesidir. Bu bereketli saatlerin şeref ve kıymetini Allah Azze ve celle Sevgili Resulüne haber vermektedir ve bu gecenin faziletine o kadar değer verilmektedir ki, o vakitlerde tecelli edecek rahmetin ve ruhani hadiselerin anlatılması için müstakil bir süre inmiştir. Bu sûre Kadr Süresidir.

  Yine Allah Teala bu gecenin kutsiyetini bildirmek için beş ayetli bir surede üç defa "Leyletü'l-Kadr" ifadesini açıkça zikretmektedir:

  "Şüphesiz, o Kur'an'ı Kadir Gecesinde indirdik. Bilir misin, Kadir Gecesi nedir? Kadir Gecesi bin aydan daha hayırlıdır."

  Ulvi hadiseler de surenin sonunda şöyle ifade buyurulur :

  "O gecede melekler ve Cebrail (aleyhisselam) Rablerinin izni ile her iş için arka arkaya iner. O gece, tan yerinin aydınlanmasına kadar bir selamettir."

  Kadir Gecesinin en önemli özelliği, Kur'an-ı Kerim'in bu mübarek Kadir gecesşmde ilk olarak dünya semasına indirilmesidir. Daha sonra ise ihtiyaca göre ayet ayet ya da sureler halinde vahyin mazharı Resul-i Ekrem (sallallahu aleyhi vesellem)' e Cebrail (aleyhisselam) vasıtasıyla takdim edilmiş olmasıdır.

  Yine bu mübarek Kadir gecesinde insanlığın ebedi refahına neden olacak, ona bereketli bir ömrü kazandıracak bir fırsat verilmektedir ve bu geceyi dua, zikir ve ibadetle geçiren kişi, ancak seksen sene gibi uzun bir ömürde kazanabileceği ecir ve sevabı bir gecede elde etme bahtiyarlığına ermiş olacaktır.

  Bu gecedeki İlahi ziyafete ve Kur'an'ı sofraya başta Kur'an-ı Mübini Resul-i Ekrem (sallallahu aleyhi vesellem)'e vahiy yoluyla getiren Cebrail (aleyhisselam) olmak üzere melekler de inerek şenlendirirler. Kalb ve basireti açık olan müminlere uhrevi alemden manzaralar sergilenir ve meleklerin pey der pey inmesi ile yeryüzü manevi bir tazyike maruz kalır. Dünya adeta onlara dar gelmeye başlar. Mü'minlerin etrafını kuşatarak onlara Rablerinin bağış ve rahmetini müjdelerler. Tan yeri ağarıncaya kadar devam eden bu ulvi tecelli, ümmet-i Muhammed'in gönüllerine engin bir huzur ve saadet dalgası estirir.


  Kadir gecesi bin aydan hayırlıdır denmesinin hikmeti nedir?


  "Bin ay" seksen üç sene dört aylık bir süreye tekabül eder. Geçmişteki salih kişilerin bir ömür boyu kazandıkları manevi mertebeyi bir gece içinde elde etme fırsatıdır. Resul-i Ekrem Efendimiz (sallallahu aleyhi vesellem) sahabilere İsrail oğullarından bir kimsenin Allah yolunda bin ay boyunca silahlı olarak cihat ettiğini anlatmıştı. Sahabiler bunu duyunca şaşırdılar ve kendi amellerini az, gördüler. Bunun üzerine Kadir Suresi indirildi.

  Başka bir rivayette Resul-i Ekrem Efendimiz (sallallahu aleyhi vesellem) Sahabilere İsrail oğullarından dört kişinin seksen sene boyunca hiç günah işlemeden ibadet ettiklerini anlattı. Sahabiler bunu hayretle karşıladı. Cebrail Aleyhisselam geldi, "Ya Muhammed, ümmetin o birkaç kişinin seksen sene ibadetinde hayrete düştüler. Allah sana ondan daha hayırlısını indirmiştir" diyerek Kadir Suresini okudu ve, "İşte bu senin ve ümmetinin hayran kalışından daha hayırlıdır" buyurdu.(1)

  Diğer bir rivayette Resul-i Ekrem Efendimiz (sallallahu aleyhi vesellem)'e bütün ümmetlerin ömürleri gösterilmişti. Kendi ümmetinin ömrünü kısa görünce, ömrü uzun olan ümmetlerin amellerini düşündü. Kendi ümmetinin bu kısa ömürlerinde yaptıkları amellerle onlara ulaşamayacakları endişesi içinde üzüldü. Allah Azze ve celle de Habibine, bu üzüntüsüne mukabil Kadir Gecesini vererek diğer ümmetlerin bin yılından daha hayırlı kıldı. (2)

  Kadir Suresi bu hadiseler üzerine nazil olmuştur. Bu sure, sahabelerin üzüntüsünü hafifleten bir suredir.

  Neden "Kadir" Gecesi?

  Kadir Gecesi hüküm gecesi demektir. Duhan Suresinde açıklandığı üzere İlahi takdire belirtilen hükümler Kadir Gecesinde ayırd edilir. Bu anlamda Kadir Gecesine takdir gecesi diyenler de vardır. Aslında eşyanın, işlerin ve hükümlerin miktar ve zamanları ezelde takdir edildiği için burada söz konusu olan takdir, önceden tespit edilen kader programının yerine getirilmesiyle ilgili planların hazırlanmasıdır. (3)

  "Kadr" kelimesinde "tazyik" anlamı da vardır. Buna göre o gece yeryüzüne o kadar çok melek iner ki, dünya onlara dar gelir.

  Bir hadiste, "O gece yeryüzüne inen meleklerin sayısı çakıl taşlarının sayısından çok daha fazladır" buyurularak buna işaret edilir. (4)

  Kadir Gecesinin Ramazan'ın hangi gecesine rastladığı hususunda pekçok rivayet olmakla birlikte, Ramazan'ın son on gününde aranması tavsiye edilmiştir. Bazı hadis-i Şeriflerden de 27. gecesine denk geldiği bildirilmektedir. "Onu yirmi yedinci gecede arayınız" mealindeki hadis bu hususa işaret etmektedir. (5)

  Bu rivayetlerin ışığında, İslam alimleri Kadir Gecesinin Ramazan'nın yirmi yedinci gecesi olarak kabul etmiş ve böylece Müslümanlar o geceyi Kadir Gecesi niyetiyle ihya edegelmişlerdir.

  Bunun için mü'minler mümkün mertebe, vakit ve imkanları ölçüsünde Kadir Gecesini değerlendirmeye çalışırlar. Uyku ve istirahatle geçirmemeye gayret ederler. Çünkü bu gecede her bir Kur'an harfine otuz bin sevap verilmektedir. Diğer ibadetlerin sevabı da o nispette artış göstermektedir.

  Kadir Gecesini değerlendirmek ve o vaktin feyiz ve bereketinden istifadeyi arttırmak için namaz kılınır, Kur'an okunur, Kur'an tefsirleri mütalaa edilir. Zikredilir, salavat-ı şerife getirilir. Dualar edilir, Allah'a niyaz ve tazarruda bulunulur. Fakir ve kimsesizler doyurulur, bol bol sadaka verilir. Hasılı her vesileyle vakit nurlandırılır. Kadir Gecesinin getireceği büyük kazanç hakkında rivayet edilen hadisler en güzel teşvik mahiyetini taşımaktadır.

  "Kim inanarak, sevabını ancak Allah'tan bekleyerek Kadir Gecesinde kıyam üzere olursa (uyanık kalıp ihya ederse) geçmiş günahları affedilir." (6)

  Bu gecede nasıl dua edelim?

  Bunu da Hazret-i Aişe (radıyallahu anha) vasıtasıyla yine Peygamberimiz (sallallahu aleyhi vesellem)'den, öğrenelim:

  "Dedim ki, 'Ya Resulallah, Kadir Gecesine rastlarsam nasıl dua edeyim?' Resulullah Aleyhissalatü Vesselam;

  "Allahümme inneke afüvvün tuhibbü'l-afve fa'fu anni (Allah'ım, sen affedicisin, affetmeyi seversin, beni de affeyle) dersin.' buyurdu."


  En-Güzel-Kadir-Gecesi-Mesajları-2016-6.

  Kaynaklar:

  1) Hak Dini Kur an Dili. VI/4592.
  2) Muvatta. İtikaf:6.
  3) Duhan Suresi, 3.
  4) Hak Dini Kur'an Dili, IX/5970.
  5) Müsned, II/27.
  6) Buhari, Siyam: 71, İbni Mace, Dua.