Kadir Gecesi hakkındaki rivayetler nasıl anlaşılmalıdır?

Konusu 'Hz.Muhammedin hadisleri' forumundadır ve Eylül tarafından 11 Aralık 2012 başlatılmıştır.

  1. Eylül

    Eylül Moderatör

    Kadir Gecesi

    Kadir Gecesi Kur’an’da belirtildiğine göre, içersinde kadir gecesi bulunmayan bin aydan daha hayırlıdır. Kur’an Ramazan ayında (Bakara 2/185) ve bu gecede indirilmiştir (Kadir 97/1). Kadir gecesinin Ramazan ayında olduğu kesindir. Ancak hangi güne tekabül ettiği konusunda faklı rivayetler vardır. Zirr b. Hubeyş anlatıyor: “Ubey b. Ka’b (r.a.)’a; İbn Mes’ud (r.a.)’un, “Bütün sene geceleri kalkan kimse kadir gecesine tesadüf edebilir.” sözünü hatırlattığımda, bana şu cevabı verdi: “Kendisinden başka ilah olmayan Yüce Allah’a yemin olsun ki, kadir gecesi Ramazan ayındadır. Rasulüllah bize, o geceyi değerlendirmemizi emretmiştir. Bunun emaresi, o gecenin sabahında güneşin beyaz ve ışınları gözü almayacak şekilde doğmasıdır” (Müslim, Salatü’l-Müsafirin, 25, H. No: 762). Abdullah b. Ömer’den gelen bir rivayette Hz. Peygamber, “Kadir Gecesi’ni aramak isteyen yirmi yedinci gecede arasın” (Ahmed b. Hanbel, Müsned, II, 27) buyurmuş, böylece yirmi yedinci geceyi ibadet ve zikirle uyanık olarak geçirmemizi tavsiye etmiştir. Kadir Gecesi’nin Ramazan ayının 27. gecesinde olduğu (Müslim, Sıyam, 40 H. No: 2834) genel kabul görmüş olmakla birlikte, Ramazanın son on gününün tek gecelerinde (Müslim, Sıyam, 40, H. No: 2829) veya son yedi gecesinde aranması ile ilgili farklı rivayetler de vardır (Müslim, Sıyam, 219 H. No: 2821). Dolayısıyla Ramazanın son gecelerini Kadir Gecesi’ymiş gibi değerlendirmek gerekir. Bununla birlikte asırlardır bütün İslam ülkelerinde Kadir Gecesi Ramazanın 27. gecesinde kutlanmaktadır.