Kadınların hayız ve nifas halleri nelerdir

Konusu 'Dini Sorular Ve Cevapları' forumundadır ve Beyza tarafından 23 Temmuz 2013 başlatılmıştır.

 1. Beyza

  Beyza Moderatör

  Kadınların hayız ve nifas hakkında bilgi

  ayız Nedir?


  Kadınlara mahsus haller denilince, hayız, nifas ve istihaze'den ibaret üç hâl kasdedilir Bunları sırası ile görelim:

  Hayız (regl), kadınların hastalık ve doğum halleri dışında ve belli yaşlar arasında rahimden gelen bir kandır Buna âdet hâli, ay hâli, aybaşı, muayyen hâl gibi adlar da verilir

  Hayız hâli, kadınlara mahsus tabiî bir haldir Vücutta biriken kirli ve zehirli maddeler, hayız kanı ile dışarı atılır; vücut hafifler, sıhhat bulur Bu sebeble hayız hâlinden ürkmeğe, korkmağa, tiksinti duymaya sebeb yoktur Bu durumu normal bir hâl olarak karşılamalı, Allah'ın bir takdiri olarak bakmalıdır Nitekim şu rivâyet de bunu te'yid eder mahiyettedir:

  Âişe validemiz, Peygamberimizle haccettiği sırada kendisinde muayyen hâl olmuş, bu durumda haccı yarım kalacak zannederek ağlamaya başlamıştı Peygamberimiz kendisine:

  - Ne oluyorsun, ay hâli mi gördün? diye sormuş ve ardından şu açıklamayı yapmıştı:

  - Bu, kadınlar tâifesine Allah'ın bir yazısı ve takdîridir Kâbe'yi tavaftan başka hacıların yaptığı herşey'i yap; Kâbe'yi de ay hâlinden kurtulduktan sonra tavâf edersin"

  Ne Zaman Başlar, Kaç Yaşına Kadar Sürer?

  Hayız hâli, en erken 9 yaşında başlar Genç kızlar bu hâlin başlamasıyla bülûğa ermiş olurlar

  Bu hâl, en geç 55 yaşına kadar, her ay belli sürelerle devam edip gelir Bu yaştan sonra da kesilir

  9'dan önce ve 55'ten sonra görülen kanamalar, muayyen halden sayılmazlar Bir hastalıktan gelen istihaze hâli kabûl edilirler

  Nasıl Belli Olur?

  Hayız akıntısı kırmızı, siyah, sarı, bulanık yeşil ve kiremit renklerinde olabilir Pamukta bu renklerden biri görülse, muayyen hâlin başlamış olduğuna hükmedilir Muayyen hâl kesildiğinde ise, gelen akıntı beyaz renktedir ve rahimin tabiî akıntısıdır

  Rahimden gelen akıntının ay hâli sayılabilmesi için kadının hâmile olmaması da şarttır Hâmilelik süresi içinde gelen kan, muayyen halden sayılmaz

  Kaç Gün Sürer?

  Muayyen hal, en az 3 gün, en çok da 10 gün sürer 3 günden (72 saat) az görülen akıntı ile, 10 günden (240 saat) fazla gelen akıntı muayyen halden sayılmaz Bir hastalıktan geldiği kabûl edilir

  Hayız süresi içinde akıntının devamlı olması şart değildir Arasıra kesilebilir Meselâ, bir kadın üç gün dem görse, sonra iki gün akıntı kesilse, sonra yine üç gün daha dem gelse, o kadının hayız müddeti 9 gündür Ve arada akıntısız geçen iki gün de hayız günlerinden sayılır

  İki Ay Hâli Arasında Kalan Temiz Günlerin Süresi Ne Kadardır?

  İki ay hâli arasındaki temizlik süresine "tuhr hâli" denir Bu süre 15 günden az olmaz, daha fazla olabilir Buna göre, 15 günden daha evvel ortaya çıkan akıntılar, ay hâlinden sayılmazlar

  Âdet Günleri Süresi Her Ay Muayyen midir?

  Bâzı kadınların âdet günleri muayyendir Meselâ, her ay 5 veya 7 veya 9 gün âdet görürler

  Bâzılarında ise, âdet günleri sabit değil, aydan aya değişkendir Meselâ, bunlar bir ay 5 gün, bir ay 6 gün âdet görürler Bu halde ihtiyata uygun davranmak gerekir Yani, böyle bir kadın, 6 gün oldu mu yıkanır, namazını kılar Ramazanda ise, orucunu tutar Çünkü, bu altıncı günde görülen kanın hastalık kanı olma ihtimali vardır Ancak bu kadın 6 gün çıkmadan kocasıyla cinsî münasebette bulunamaz Zira bu hal hayız hâli de olabilir

  Âdet Günlerinin Süresinin Değiştiği Nasıl Anlaşılır?

  Bir âdet süresinin değişmiş olması için, o âdet süresine aykırı üst üste iki âdet görülmelidir Meselâ, her ay, devamlı 5 gün âdet gören bir kadın, sonradan üstüste iki defa 4 veya 6 gün âdet görse artık onun âdeti 5 değil, 4 veya 6 gün olmuştur Şu halde mutad olan âdet süresinin değişmesi, üst üste görülen iki ayrı âdet ile olmaktadır

  Mûtad olan hayız müddetinden fazla olan, fazla süresi 10 günü geçmeyen kanamalar da, âdet hâlinden sayılır Bu durumda âdet süresi değişmiş kabûl edilir Meselâ, her ay 7 gün âdet gören bir kadın, sonradan 10 gün görmeye başlasa, 10 günü de hayızlı sayılır Fakat 10 günü geçen kanamalarda, mutad günden fazla olan günler, âdet hâli değil, istihaze hâli kabûl edilir

  Âdet Çağına Giren Bir Kız, Kendisinde İlk Kanamayı Görünce Ne Yapar?
  Âdet görecek çağa gelen bir kız, ilk defa görmeye başladığı âdetten dolayı, hemen namazı orucu terkeder Bu kıza "mübtedie" denir Âdet hâli üç günden az sürerse hayızlı olmadığı anlaşılır Terk ettiği ibâdetleri kaza etmesi gerekir

  İmam-ı A'zam'a göre, âdet tam üç gün devam edip hayız hâli olduğu kesinleşmeden namazı ve orucu terketmek câiz olmaz

  Bir kadının görmekte olduğu âdetini kocasına karşı inkâr etmesi veya vâkıaya muhalif olarak âdet gördüğünü söylemesi helâl olmaz