Kadının İslamdaki Yeri

Konusu 'Dini sohbetler' forumundadır ve Adile tarafından 19 Ekim 2013 başlatılmıştır.

 1. Adile

  Adile Admin

  Kadının islamdaki yeri ve önemi

  Dinimizde kadına pek büyük bir mevki vede şerefli bir makam vermiştir.

  Allah (c.c) bir ayet-i kerime de “Ana-babanıza öf bile demeyin” [İsra Sûresi, 28] buyurmuştur.

  Peygamber Efendimiz (s.a.v) şöyle buyurmuştur; “Cennet anaların ayakları altındadır,” [Suyûtî, el-Camiü’s-sağir, 3642] kadınlara çok büyük bir makam vermiştir. Bu münasebetle, İslâm’da kadın-erkek eşitliği olmadığı şeklindeki itirazlara kısaca temas edelim:

  Allah (c.c) sonsuz hikmetler sahibidir. Mahlukatını, hikmetinin iktizasına göre, istediği gibi yaratır.
  Bazısına diğerinden farklı kabiliyetler ve meziyetler verir.
  Hiçbir mahlukun, bu hüküm ve iradeye müdahale etmeye hakkı yoktur.

  Allah, erkekler ile kadınları her yönden eşit yaratmamıştır.

  Bu iki cinsi her cihetle eşit kılmaya çalışmak ancak fıtratı değişmekle mümkündür, bu ise muhaldir. Erkeğin ve kadının mahiyetleri bir çok cihetle farklılık gösterir. Hüküm çoğunluğa göre verilir kaidesinden hareketle şöyle diyebiliriz:

  Erkekler, “güç ve kuvvette, teşebbüs kabiliyetinde, cesarette”,

  Kadınlar ise, “şefkatte, hassasiyette, vefa ve sadakatte” daha ileridirler.

  Gerek kadının gerek erkeğin birbirinden üstün tarafları vardır. Aile çatısı altında, her iki tarafın üstün meziyetleri birleştirilir ve böylelikle ailenin ihtiyaçları yanında, saadeti de temin edilmiş olur.

  Erkeklerin güç ve kuvvet yönünden daha ileri olmaları sebebiyle, Allah (c.c) ailenin sorumluluğunu, birinci derecede, erkeklere yüklemiştir.

  Efendimiz (Aleyhi salatu vesselam), Veda Hutbesinde insanlık tarihinin temel sorunlarından biri olan, kadın haklarının korunması ve gözetilmesi konusunda şöyle buyurmaktadır:

  “ Ey İnsanlar! Kadınların haklarını gözetmenizi ve bu konuda Allah'ın koyduğu ölçülere hassasiyetle uymayı tavsiye ederim. Siz kadınları, Allah'ın emâneti olarak aldınız. Onları, Allah adına söz vererek helâl edindiniz. Sizin kadınlar üzerinde hakkınız, onların da sizin üzerinizde hakları vardır… Sizin kadınlar üzerindeki hakkınız: namusunuzu korumaları, hoşlanmadığınız kimseleri izniniz olmadıkça evinize almamalarıdır. Kadınların sizin üzerinizdeki hakları: Her ülkenin kendi geleneğine uygun şekilde onların rızıklarını ve giyimlerini temin etmenizdir.” (“Tirmizî, Rada’ 12 1163); Ebû Dâvûd, Menasik 57 1905); İbn Mâce, Nikah 3: 1851)