Kabenin Yapılışı Hakkında Bilgi

Konusu 'Dini bilgiler' forumundadır ve Lasey tarafından 25 Ocak 2019 başlatılmıştır.

 1. Lasey

  Lasey Admin


  Kabenin Yapılışı Hakkında Bilgi

  kabenin-yapilisi.


  Nakledildiğine göre Kabe’nin temeli vardı, İbrahim (aleyhisselam) o temel üzerine Kabe’yi yaptı.

  Rivayete göre Allah Teala, Kabe’nin yerine cennetten bir kızıl yakut indirdi. Onun doğuya ve batıya açılan, zümrütten iki kapısı vardı. Hak Teala, Hz. Adem’e (aleyhisselam), “Meleklerin arşı tavaf ettikleri gibi, insanlarda bunu tavaf etsinler” buyurdu. Bunun üzerine Hz. Adem Hindistan’dan yürüyerek Mekke’ye, Kabe’nin bulunduğu yere geldi. Burada kendisini melekler karşılayıp, “Ey Adem! Haccın kabul olsun. Senden bin yıl önce biz bu ‘beyt’i tavaf ettik’ dediler.

  Daha sonra Nuh Tufanı esnasında o yakuttan binayı yedinci kat göğe çıkardılar, adı Beytülma’mur idi. İşte İbrahim’in (aleyhisselam) inşa ettiği Kabe’nin temeli o evden kalmadır.

  Ondan sonra Cenab-ı Hak İbrahim’e (aleyhisselam), kendisine Cebrail’in (aleyhisselam) öğrettiği şekilde Kabe’yi yapmasını emretti. Ondan sonra dört dağdan, Tûrisîna’dan, Tûrizeytâ’dan, Cudi dağından ve Hira dağından taş getirip yaptılar. İnşaat bitince Hz. Cebrail Hacerülesved’ i getirdi.

  Bazıları şöyle der: Ebukubeys dağı yarıldı, Hacerülesved onun içinden çıktı. Önceleri ak yakuttu, müşrikler ona dokundukları için kapkara oldu.

  Bazıları şöyle der: İbrahim (aleyhisselam) binayı yaparken İsmail de (aleyhisselam) taş taşıyordu. Kabe’nin yapımı bitince Hak Teala şöyle buyurdu: Ey İbrahim! Halkı, Kabe’ye çağır. İbrahim (aleyhisselam), “Ya Rabbi! Benim sesimi onlara kim işittirir? deyince, Cenab-ı Hak, “Çağırmak senden, işittirmek benden” buyurdu.

  Fezailü’ l-A’mal’de, Ebu Zer’den şöyle nakledilir: Peygamber’imizden şöyle işittim: Hak Teala, İbrahim’e (aleyhisselam) emretti, o da insanları Hakk’a davet için Ebukubeys dağına çıktı ve şöyle seslendi: Ey Âdemoğulları! Hak Teala, beytini haccetmeyi size farz kıldı, gelin haccedin. Yüce Allah, İbrahim’e (aleyhisselam) şöyle buyurdu: Yerleri ve gökleri yaratmadan önce şöyle yazdım: Bir kimse evinden Kabe’yi ziyaret niyetiyle çıksa her adımına on hasenat veririm ve on günahını bağışlarım. Eğer o yolculukta ölürse cennetliktir, diye hükmederim. Eğer ben onların günahını affedip rahmet etmeyecek olursam kim onlara rahmet eder?”

  Hazreti Âli (kerremallahu vechehu) şöyle demiştir: Hazreti İbrahim’den (aleyhisselam) sonra Kabe üç kere yıkıldı. Ondan sonra Kureyş, Hz. Muhammed Mustafa (sallallahu aleyhi vesellem) ile birlikte Kabe’yi yaptılar. Tamirat bitince, Hacerülesved’ i yerine koyma konusunda görüş ayrılığı belirdi. Peygamber Efendimiz’e, “Ya Muhammed! Gel bizim aramızda hakem ol” dediler. Hz. Muhammed Mustafa (sallallahu aleyhi vesselam), “Bir örtü getirin” buyurdu. Getirilen örtünün ortasına o taşı koyup kavmin ileri gelenlerine kaldırmalarını söyledi. Kaldırdılar ve Hz. Peygamber alıp Hacerülesved’i yerine koydu. Herkes işin bu şekilde tatlıya bağlanmasından memnun oldu.