Namaz İşte Regaib Kandili (gecesi) namazı kaç rekattır,nasıl kılınır?

Konusu 'Namaz kılmak' forumundadır ve saadet tarafından 28 Şubat 2019 başlatılmıştır.

 1. saadet

  saadet Moderatör

  Regaib Kandili (gecesi) namazı kaç rekattır,nasıl kılınır.

  Regaib Kandili (gecesi) namazı kaç rekattır,nasıl kılınır?


  Regaib gecesi namazı

  Receb Ayının ilk Perşembe’yi Cuma’ya bağlayan Regaip Gecesidir. Ramazân-ı şerîfin karşılayıcısı durumunda olan mübârek aylardan Receb ayının ilk cuma gecesine Regâib Kandilidir. Bu geceye Regâib gecesi denmesinin asıl nedeni şöyledir: Bu gecede Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v.)’e hâs bazı manevi ihsânlar vâki olmasıdır ki bunun şükür ifâdesi olarak Efendimiz (s.a.v.) on iki rekat namâz kılmışlardır. Peygamberimiz (s.a.v.): “Bir kimse Receb’in ilk perşembe gününü oruç tutup o günün gecesinde (akşam ile yatsı arasında) iki rekatta bir selâm vererek on iki rek‘at namâz kılsa (şöyle ki: Her rek‘atta bir Fâtiha, üç Kadir süresi, on iki İhlâs süresi okumak süretiyle namâzdan sonra;ِ

  regaib gecesi namazı.

  2 kere İhlâs süresi okunur

  “Allâhümme salli ‘alâ muhammedin nebiyyi’l- ümmiyyi ve ‘alâ âlihi ve sellim.”


  Türkçe Anlamı:
  Allâh’ım! Ümmî Nebîn Muhammed üzerine, âline ve arkadaşlarına salât eyle. diyerek benim üzerime yetmiş def‘a salevât getirdikten sonra secdeye varsa, secdede 70 kere;


  “Sübbûhun kuddüsun rabbünâ ve rab- bü’l- melâiketi ve’r-rüh.”
  Türkçe Anlamı:
  Ey bizim Rabbimiz, meleklerin ve Cibrîl-i Emînin Rabbi, Seni tüm noksanlıklardan tenzih ederiz.
  dedikten sonra secdeden başını kaldırsa, oturduğu yerde 70 kere;
  regaib gecesi namazı.

  “Rabbi’ğfir ve’rham ve-tecâvez ‘ammâ ta‘lemü inneke ente’l- e‘azzü’l- ekrem.”
  Manası: Rabbim beni affet, bana merhamet et. Bildiğin hatalarımı affet. Şüphesiz Sen çok izzet sahibi ve ikramı en çok olansın.
  dedikten sonra ikinci def‘a secde edip secdede iken birinci def‘a secdede ne okumuşsa aynen onları tekrar eder bitiminde ise secdede Cenab-ı Allâh Teala'dan isteyeceklerini ister, duâ ve niyâzını yaparsa, Cenab-ı Allah'da onun ihtiyâçlarını, dilek ve temennilerini kabül eder.” buyurmuş Peygamberimiz.

  Regaib Kandili (gecesi) namazı kaç rekattır,nasıl kılınır.


  Regaib Kandili (gecesi) Namazı Fazileti

  Bu namâzı kılanlar hakkında Resül Ekrem (s.a.v.) şu mübârek sözlerini beyân buyurmuşlardır:
  “Nefsim kudret elinde olan Allâhü Te‘âlâ-ya kasem ederim ki her hangi bir erkek veyâ kadın ta‘rif edilen bu namâzı kılarsa, Yüce Allâh bütün günâhlarını bağışlar; günâhları denizin köpüğü ve kum taneleri, kum taneleri de dağların ağırlığında ve ağaçların yaprakları kadar çok olsa bile. Bundan başka, kıyâmet günü âilesinden (yedi yüz) kişi hakkında şefâat hakkı verilir. Kendisine: Müjdeler olsun ki, Sen her türlü sıkıntılardan kurtuldun, rahatı buldun, denilir.”