İstanbul'un fethi ve sonuçları

Konusu 'Osmanlı Tarihi' forumundadır ve Adile tarafından 21 Ekim 2013 başlatılmıştır.

 1. Adile

  Adile Admin

  İstanbul’un fethi Türk vede Dünya tarihinde çok önemli sonuçları da beraberinde getirmiştir. Fatih Sultan Mehmet, İstanbul’un fethinden sonra batıdaki hakimiyeti pekiştirmek, sınırları genişletmek, İslam dinini en uzak yerlere kadar yaymak ve Hristiyan birliğini bozmak amacı ile Avrupa üzerine birçok seferler düzenledi. Sırbistan [1454,1459], Mora, Eflak [1462], Boğdan [1476], Bosna-Hersek, Arnavutluk, Venedik [1463-1479], İtalya [1480] vede Macaristan seferiyle Osmanlı İ mparatorluğu Avrupa’daki hakimiyetini pekiştirdi.

  Sırbistan Krallığı harfiyen ortadan kaldırılmış vede Osmanlı sancağı haline getirilmiştir. Mora harfiyen fethedildi, Eflak Osmanlı eyaleti yapılmış, Bosna tekrar Osmanlı hakimiyetine alınmıştır, Arnavutluk ele geçirildi. Onaltı sene süren Osmanlı-Venedik Deniz Savaşları sonunda Venedik barış imzalamayı kabul etmiştir. İtalya’ya yapılan sefer sırasında Roma’nın fethi açısından çok önemli bir merkez olan Otranto fethedildi ancak Fatih Sultan Mehmet’ in ölümü üzerine kaybedildi

  1.Türk Tarihi Açısından Sonuçları
  Anadolu ve Rumeli arasındaki toprak bütünlüğü sağlanmııştır.
  Başkent Edirne’den İstanbul’a taşınmıştır.
  Osmanlı Devleti Kuruluş Dönemi’ni tamamladı, Yükselme Dönemi’ne geçti, imparatorluk aşamasına ulaşmıştır.
  Osmanlı Devleti’nin İslam dünyasındaki saygınlığı arttırılmıştır.
  Karadeniz ticareti Osmanlıların eline geçmiştir.
  İkinci Mehmet “Fatih” unvanını alınmıştır.
  Avrupalıların Türkleri Balkanlardan çıkarma umutları kalmadı. Osmanlıların Avrupa’daki ilerlemeleri kolaylaştı.

  2. Dünya Tarihi Açısından İstanbul'un Fethinin Sonuçları
  Asya ile Avrupa arasındaki önemli kara ve deniz ticaret yolları, İstanbul Boğazı ve Karadeniz ticaret yolu Osmanlıların denetimine geçmiştir. Bu durum Avrupalıların Coğrafi Keşifleri başlatmalarında etkili oldu.
  Bizans İmparatorluğu [Doğu Roma İmp.] yıkılmıştır.
  İstanbul’dan kaçan bilginler İtalya’ya gitmişler, bu da Rönesans ve Reform hareketlerine zemin hazırladı.
  Kale ve surların toplarla yıkılabileceği anlaşıldı, bu durum Avrupa’da feodalitenin [derebeyliğin] zayıflamasında ve krallıkların güçlenmesinde etkili olmuştur.
  Venedik-Ceneviz ticareti olumsuz yönde etkilendi.
  Ortaçağ sona erdi, Yeniçağ başlamıştır.