İstanbulun Fethi Nedenleri ve Sonuçları

Konusu 'Osmanlı Tarihi' forumundadır ve Eylül tarafından 24 Ekim 2013 başlatılmıştır.

 1. Eylül

  Eylül Moderatör

  İstanbul'un Fethinin Nedenleri

  1. Osmanlı Devleti'nin Rumeli ve Anadolu'daki topraklarını birleştirme düşüncesi,

  2. Bizans'ın, Avrupa'yı Türklere karşı her fırsatta kışkırtması ve Haçlı seferlerinin düzenlenmesine yol açması,

  3. Bizans'ın, Anadolu beyliklerini Osmanlı Devleti'ne karşı kışkırtması. Osmanlı şehzadelerini isyan etmeleri için kışkırtması. Bu nedenle Anadolu Türk siyasal birliği ve Osmanlı Devleti'nin güvenliği açısından tehdit oluşturması,

  4. Bizans'ın konumundan dolayı, Türk ordularının Rumeli'den Anadolu'ya, Anadolu'dan Rumeli'ye geçerken çeşitli zorluklarla karşılaşması,

  5. Ekonomik yönden gelişmek isteyen Osmanlı Devleti'nin İstanbul'u alarak kara ve deniz ticaret yollarına egemen olmak istemesi,

  6. İstanbul'un alınması durumunda, Avrupa devletlerinin Türkleri Balkanlardan atma ümidinin kırılacak olması.

  Kısaca; II.Mehmet, Batı dünyasına üstünlük sağlamak, Anadolu ve Rumeli topraklarının güvenliğini ve bütünlüğünü sağlamak, İslam dünyasında itibar kazanmak, Türk ekonomisini canlandırmak gibi amaçlarla İstanbul'un fethi için hazırlıklara başladı.

  İstanbul'un Fethinin Sonuçları

  İstanbul'un fethi hem Türk hem de dünya tarihi açısından önemli sonuçlara yol açtı.

  Bu sonuçlar;

  - Bizans imparatorluğu sona erdi.

  - Avrupa, Türklere karşı Hristiyanlığın doğu kalesi olan İstanbul'u kaybetti. Böylece Osmanlı Devleti Avrupa'ya karşı siyası bir üstünlük kazanmış oldu.

  - Osmanlı Devleti'nin Rumeli ve Anadolu toprakları arasında bütünlük sağlandı.

  - Avrupalıların, Türkleri Balkanlardan çıkarma ümidi kalmadı. Türkler için Balkanlarda daha güvenle yerleşme imkanı doğdu.

  - Türk ordularının doğuda ve batıda daha güvenle ilerlemesi sağlandı.
  - Osmanlı Devleti'nin başkenti Edirne'den İstanbul'a taşındı.

  - II.Mehmet Fatih unvanını aldı.

  - Osmanlı Devleti'nin Kuruluş Devri sona ererek Yükselme Devri başladı.

  - Osmanlıların İslam dünyasında saygınlığı arttı.

  - Hristiyanlığın Ortodoks Mezhebi "Ortodoks Patrikliği" Osmanlı himayesine alınarak din ve vicdan özgürlüğü sağlandı.

  - Karadeniz ile Akdeniz arasındaki ticaret yolunun denetimi, Türklerin eline geçti. Böylece Osmanlı ekonomisi güçlendi. Türk deniz ticareti gelişti.

  - Ticaret yollarının Türklerin eline geçmesi üzerine Avrupalılar doğuya giden yeni yollar aramaya başladı. Avrupalıların doğu ülkelerine giden yeni yol arayışları Coğrafi Keşiflere neden oldu.

  Büyük topların, surları yıktığı görüldü. Topun savaşlardaki önemi arttı. Bu durum, Avrupa'da feodalite rejiminin yıkılmasını kralların güçlenmesini sağladı.