İsm-i A'zam Duası

Konusu 'Dua hazinesi' forumundadır ve Beyza tarafından 2 Kasım 2013 başlatılmıştır.

 1. Beyza

  Beyza Moderatör

  İsm-i A’zam Duası nedir, nasıl okunur? Ne manaya gelir?

  Duaların Hikayesi - İsm-i A’zam duası

  Efendimiz (s.a.s.) İsm-i A'zam duasıyla ilgili neler söylemiştir? Bu dua hangi zamanlarda okunmalıdır?
  Peygamber efendimiz, “Allahümme innî es-elüke bienne lekelhamde lâ ilâhe illâ ente yâ hannân, yâ mennân, yâ bedîassemâvâti vel erdı, yâ zel-celâli vel-ikrâm” (67/1) okuyan kişiye buyurdu ki:

  “İsm-i a'zâmla dilekte bulundun, bununla duâ edilince, o duâ kabûl olur ve bu duâ ile bir dilekte bulununca, dileği yerine gelir”

  Başka bir zaman da, İsm-i a'zâm, "Ve ilâhüküm ilâhün vahid, lâ ilâhe illâ hüverrahmânürrahîm" âyeti ile "Allahü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm" âyeti içindedir” (67/1) buyurdu

  Hazret-i Ali’nin bildirdiği ism-i a’zam duâsı var “Bu duâya sımsıkı sarılın Çünkü o Arş-ı a'zamın hazinelerinden bir hazinedir” buyurduğu duâ şöyle:

  "Allahümme innî es'elüke yâ âlimel hafiyye, ve yâ men-is-semâu bikudretihi mebniyye, ve yâ men-il-erdu biizzetihi mudhıyye, ve yâ men-iş-şemsü vel-kameru binûri celâlihi müşrika ve mudıyye ve yâ mukbilen alâ külli nefsin mü'minetin zekiyye ve yâ müsekkine ra'b-el-hâifîne ve ehl-et-takıyye, yâ men havaicul-halki indehü makdıyye, yâ men necâ Yûsüfe min rıkk-il-ubûdiyye, yâ men leyse lehü bevvâbün yûnâdî velâ sâhibun yağşa ve lâ vezîrun yu'tî ve lâ gayruhu rabbün yud'a ve lâ yezdadu alâ kesretil-havaici illâ keremen ve cûden ve sallallahu alâ Muhammedin ve âlihi ve a'tini süâli inneke alâ külli şey'in kadîr" (67/1)

  Duâya, e'ûzü besmele, Allahü teâlâya hamdü senâ ve Resûlüne salâtü selâm ile başlamalıdır! Peygamber efendimiz, duâya başlarken, “Sübhâne Rabbiyel aliyyil a'lel vehhâb” derdi Allahü teâlâ, salevât-ı şerîfeyi kabûl eder Duânın başı ve sonu kabûl olunca ortasının kabûl olmaması düşünülmez

  Peygamber efendimiz, “Allahü teâlâya günah işlemiyen dil ile duâ edin” buyurdu Böyle bir dilin nasıl bulunacağı suâl edilince, “Birbirinize duâ edin! Çünkü ne sen onun, ne de o senin dilinle günah işlemiştir” buyurdu Yine buyurdu ki:” Duânın kabûl olması için iki şey lâzımdır Duâyı ihlâs ile yapmalıdır Yediği ve giydiği helâldan olmalıdır “

  İSM-İ AZAM

  Lâ ilâhe illâ ente yâ hannân, yâ mennân, yâ bedias semâvâti vel ardı yâ zel celâli vel ikrâm.

  Dua kitaplarında “Cuma günü hangi vakitte bu dua okunarak duada bulunulursa, maşrıkla mağrib arasında ne istenirse istensin, duası kabul olunur.” denilmektedir.