islamın bir şiarı,Sünnet Olmak

Konusu 'Peygamber Efendimizin sünnetleri' forumundadır ve Abdullah tarafından 12 Haziran 2012 başlatılmıştır.

 1. Abdullah

  Abdullah Süper Moderatör Süper Moderatör Admin Kayıtlı Üye

  Sünnet olmak

  Sünnet olmak Peygamber Efendimiz sav en büyük sünnetidir

  Sünnet tarihin başlangıcından beri insanların bilip, islam dini gelinceye kadar yapageldikler eski bir ameliyedir. Hz. İbrahim’in (a.s) yüce Allah’ın emriyle ilk sünnet olan kimse olarak bilinmesi, bu işin ne kadar eski bir uygulama olduğunu ortaya koymaktadır.
  Ebu Hüreyre’den (r.a) rivayet edildiğine göre Rasulullah (s.a.v) şöyle buyurmuştur:

  “Şu beş şey fıtrat gereğidir: Sünnet olmak, kasıkları tıraş etmek, tırnakları kesmek, koltuk altını temizlemek, bıyıkları kırpmak.” (Buhari, Müslim) Peygamberimiz (s.a.v) bir diğer hadislerinde ise şöyle buyuruyorlar: “Dört şey var ki, bunlar peygamberlerin sünnetlerindendir. Sünnet oimak, güzel koku sürünmek, misvak kullanmak ve evlenmek.” (Tirmizi)

  “Sünnet olma” fiili her ne kadar öteki sünnetler arasında sayılıyorsa da alimlerden pek çoğuna göre vaciptir. Çünkü sünnet olmak hem dinin ve hem dindarlığın şiarıdır. Müslümanın gayrimüslimden ayırt edilmesi buna bağlıdır. Hatta Müslümanlıkta sünnet olduğunu bilmeyen gayrimüslim dahi yoktur. Sünnet olmanın önemine atfen İslam alimleri demişlerdir ki: İman edip Müslüman olan biri, İslam’dan önceki adetlere uyarak tıraş etmeyip bıraktığı kılları kesmesi, İslam’a göre kendine çeki düzen vermesi ve sünnet olması vaciptir. Çünkü bu hususta Rasulullah’ın sarih emri vardır ve emir de vücubu gerektirir.

  Useym İbn Kesir, babası yoluyla dedesinden şöyle nakletmektedir: Dedesi Rasulullah’ın (s.a.v) yanına gelerek, “Ben Müslüman oldum!” der. Bunun üzerine Efendimiz (s.a.v) ;

  “Üstünden (başından ve bedeninden) küfür kıllarını at ve sünnet ol” buyurur. (Ebu Davud)

  Rasulullah’ın (s.a.v) yeni Müslüman olan bu zata “Üstünden küfür kıllarını at” buyurması, o kimsede bazı kafirlerin, alameti farikası olarak uzattıkları saçlarının kesilmesi gereğine işarettir. Çünkü bazı bölgelerdeki gayrimüslimler başlarını değişik bir biçimde tıraş ederlerdi. Ve kendilerine has bir alamet olarak başlarının bir yerindeki saçları uzatırlardı. Yine Efendimizin (s.a.v) ona sünnet olmasını emretmesi de bu işin islam’ın ve Müslümanlığın bir şiarı olmasından dolayıdır.