İslam'ın Beş Şartı

Konusu 'Dini Sorular Ve Cevapları' forumundadır ve Beyza tarafından 21 Mayıs 2013 başlatılmıştır.

 1. Beyza

  Beyza Moderatör

  İslamın beş şartı nedir

  İslam'ın beş şartı sırasıyla şöyledir:Kelime-i Şahadet getirmek, namaz kılmak, zekât vermek, oruç tutmak ve hacca gitmektir.

  Kelime-i Şahadet getirmek:
  Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammed en abdühü ve resulühü.

  Allah'tan başka ilah olmadığına, Peygamber Efendimiz (s.a.v)'ın O'nun resulü olduğuna şahadet etmek. Bu şahadet İslam'ın anahtarı ve üzerinde kurulduğu temel olan tevhidin (tanıklık etmek) sözlü beyanıdır.

  “La İlahe İllalah”ın manası şudur: bir tek Allah'tan başka gerçekten ibadete layık hiçbir ilah yoktur. O, hak ilahtır. O'ndan başka bütün ilahlar batıldır.

  Namaz kılmak: Bir günlük süre içinde beş vakit namazı kılmaktır. İslam dininde, Allah'ın, verdiği nimetlere şükretmiş olmaları ve kulları üzerindeki hakkını yerine getirmeleri, bu esnada kulun Rabbi ile arasında bir bağ kurarak yalvarıp dua etmesi ve Müslüman kişiyi kötülükten ve hayasızlıktan alıkoyması için farz kıldığı bir ibadettir. İslam dinindeki en önemli ibadetlerdendir, Kur'an'da sık sık bahsolunur.


  Oruç Tutmak: Hicri ayların dokuzuncusu olan Ramazan ayında bütün Müslümanların fecrin başlamasından ki bu sabah namazından güneş batıncaya akşam namazına kadar yemeyi, içmeyi ve şehevi arzuları terk ederek oruç tutmalarıdır. Oruç, yalnız aç ve susuz kalmak değildir. Bir hayvanı veya inanmayan bir kimseyi bir odaya hapsedip aç, susuz bırakmakla oruç tutturulmuş olmaz. Oructan maksat, sabır, şükür, nefs terbiyesidir.


  Zekat vermek: Zekat, sözlükte temizlenmek, artmak anlamına gelir Zekat, İslam dininin belirlediği ölçüye göre zengin sayılan Müslümanların yerine getirmek zorunda oldukları bir ibadettir Dini ölçülere göre zengin sayılanlar, her yıl mallarının veya paralarının kırkta birini (yüzde iki buçuğunu) yoksullara vererek zekat ibadetini yapmış olurlar.

  Hacca gitmek: Hac, dinen zengin olan Müslümanların yapmakla yükümlü oldukları bir ibadettir Hac, usulüne uygun bir şekilde ihrama girmek, zamanında Arafat'ta vakfe yapmak (durmak) ve Kabe'yi tavaf etmektir hac ibadetinin yapılmasını Yüce Allah bize Kuranıkerim’de emretmiştir Hac, hem mal (para) hem de bedenle yapılan bir ibadettir Hac ibadeti ile Yüce Allah'a verdiği nimetler için şükrederiz Ayrıca ona karşı kulluk görevini de yerine getirmiş oluruz.

  Peygamber Efendimiz (s.a.v)'ın Allah'ın Resulü olduğuna şahadet etmek ise; getirdiği haberleri tasdik etmek, emrettiği şeyi yapmak, yasakladığı şeyden kaçınmak, kısacası onun Allah tarafından gönderilmiş bir resul yani kitaplı peygamber olduğunu kabul etmektir.