İslamda Hastaya Bakmak

Konusu 'Dini sohbetler' forumundadır ve Adile tarafından 19 Ekim 2013 başlatılmıştır.

 1. Adile

  Adile Admin

  Dinimizde Hastaya Bakmak
  Rabbimiz hastalara bakmamızı emrediyor,
  Anne, baba veya yakın akrabalar hastalandıklarında veya yaşlandıklarında her bir evladın üzerine borç olan bir vazifesi onlara samimi bir hürmet ayrıca beklentisiz bir hizmette bulunup onların kalplerini hoşnud ederek hayır dualarını almaktır.
  Bundan dolayı, hastalanan anne, baba, akraba vede ehl-i iman ihtiyarlara bakmanın, islamiyetin gereği olduğunu belirten Bediüzzaman Hazretleri hasta yakınlarına Hastalar Risalesinde şöyle nasihat eder: “İhtiyarlara bakmak ise; hem azim sevab almakla beraber, o ihtiyarların ve bilhassa baba ve anne olsalar, dualarını almak ve kalblerini hoşnud etmek ve vefakarane hizmet etmek hem bu dünyadaki saadete, hem ahiretin saadetine medar olduğu rivayet-i sahiha ile ve çok vukûat-ı tarihiye ile sabittir. İhtiyar baba ayrıca annesine tam itaat eden bahtiyar bir evlad, evladından aynı vaz‘iyeti gördüğü gibi; bedbahtbir evlad eğer ebeveynini rencide etse, azab-ı uhreviden başka, dünyada çok felaketlerle cezasını gördüğü, çok vukuat ile sabittir.
  Evet ihtiyarlara, ma‘sûmlara ve yalnız akrabasına bakmak değil; belki ehl-i iman (madem sırr-ı iman ile uhuvvet-i hakikiye var) onlara rast gelse, muhterem hasta ihtiyar ona muhtac olsa, rûh u canla ona hizmet etmek İslamiyet’in muktezasıdır.”

  HASTA BAKICILARA MÜJDELER
  Hastanın tedavisinde doktor kadar ilaç kadar önemli olan bir nokta da hiç kuşkusuz hasta bakıcıların tutumudur. Onların şefkatlerinin ayrıca ilgi derecelerinin hastanın moralinin düzelmesinde çok büyük etkileri vardır. Öyle ki hasta bakıcıların hastaya karşı gösterecekleri güler yüzün, ihtimamın, itinanın hasta üzerinde tarif edilmez güzel neticeler doğurduğu tıbbi bir gerçektir.
  Bu konuda hasta bakıcılara: “Sizin önünüzde mühim bir ticaret-i uhreviye var. Şevk ve gayretle o ticareti kazanınız.” tavsiyesinde bulunan Bediüzzaman Hazretleri, hastalara Allah rızası için bakmanın mühim bir sevap vesilesi olduğunu belirtir.