İslam'da Evlilik Ayetler

Konusu 'Kuran-ı Kerim ayetleri' forumundadır ve Adile tarafından 6 Kasım 2013 başlatılmıştır.

 1. Adile

  Adile Admin

  Kuran'da Evlilik İle ilgili Ayetler

  Yine onu [kadını üçüncü defa] boşarsa, [kadın] onun dışında bir başka kocayla nikahlanmadıkça ona helal olmaz. Eğer [bu koca da] onu boşarsa, onlar [ilk koca ile karısı] Allah'ın sınırlarını ayakta tutacaklarını sanıyorlarsa, tekrar birbirlerine dönmelerinde ikisi için günah yoktur. İşte bunlar, Allah'ın sınırlarıdır; bilen bir topluluk için bunları [böyle] açıklar.
  [Bakara Suresi / 230]


  Müşrik kadınları, iman edinceye kadar nikahlamayın; iman eden bir cariye, -hoşunuza gitse de- müşrik bir kadından daha hayırlıdır. Müşrik erkekleri de iman edinceye kadar nikahlamayın; iman eden bir köle, -hoşunuza gitse de- müşrik bir erkekten daha hayırlıdır. Onlar, ateşe çağırırlar, Allah ise kendi izniyle cennete ve mağfirete çağırır. O, insanlara ayetlerini açıklar. Umulur ki öğüt alıp-düşünürler.
  [Bakara Suresi / 221]


  [İddeti bekleyen] Kadınları nikahlamak istediğinizi [onlara] sezdirmenizde ya da böyle bir isteği gönlünüzde saklamanızda sizin için bir sakınca yoktur. Gerçekte Allah, sizin onları [kalbinizden geçirip] anacağınızı bilir. Sakın bilinen [meşru] sözler dışında onlarla gizlice vaadleşmeyin; bekleme süresi tamamlanıncaya kadar nikah bağını bağlamaya kesin karar vermeyin. Ve bilin ki, elbette Allah kalbinizden geçeni bilmektedir. Artık ondan kaçının. Ve bilin ki, şüphesiz Allah bağışlayandır, [kullara] yumuşak davranandır.
  [Bakara Suresi / 235]

  Kadınları boşadığınızda, bekleme sürelerini de tamamlamışlarsa -birbirleriyle maruf [bilinen meşru biçimde] anlaştıkları takdirde- onlara, kendilerini kocalarına nikahlamalarına engel çıkarmayın. İşte, içinizde Allah'a ve ahiret gününe iman edenlere bununla [böyle] öğüt verilir. Bu, sizin için daha hayırlı ve daha temizdir. Allah, bilir de siz bilmezsiniz.
  [Bakara Suresi / 232]


  Eğer yetim [kız]lar konusunda adaleti yerine getiremeyeceğinizden korkarsanız, bu durumda, [onlarla değil] size helal olan [başka] kadınlardan ikişer, üçer, dörder olmak üzere nikahlayın. Şayet adaleti sağlayamayacağınızdan korkarsanız, o zaman bir [eş] ya da sağ ellerinizin malik olduğu [cariye] ile [yetinin]. Bu sapmamanıza daha yakındır.
  [Nisa Suresi / 3]

  Yetimleri, nikaha erişecekleri çağa kadar deneyin; şayet kendilerinde bir [rüşd] olgunlaşma gördünüz mü, hemen onlara mallarını verin. Büyüyecekler diye israf ile çarçabuk yemeyin. Zengin olan iffetli olmaya çalışsın, yoksul olan da artık maruf [ihtiyaca ve örfe uygun] bir şekilde yesin. Mallarını kendilerine verdiğiniz zaman, onlara karşı şahid bulundurun. Hesap görücü olarak Allah yeter.
  [Nisa Suresi / 6]


  Ey iman edenler, kadınlara zorla mirasçı olmaya kalkışmanız helal değildir. Apaçık olan 'çirkin bir hayasızlık' yapmadıkları sürece, onlara verdiklerinizin bir kısmını gidermeniz [kendinize almanız] için onlara baskı yapmanız da [helal değildir.] Onlarla güzellikle geçinin. Şayet onlardan hoşlanmadınızsa, belki, bir şey hoşunuza gitmez, ama Allah onda çok hayır kılar.
  [Nisa Suresi / 19]


  Kadınlardan babalarınızın nikahladıklarını nikahlamayın. Ancak [cahiliyede] geçen geçmiştir. Çünkü bu, 'çirkin bir hayasızlık' ve 'öfke duyulan bir iğrençliktir.' Ne kötü bir yoldu o!...
  [Nisa Suresi / 22]


  İçinizden özgür mü'min kadınları nikahlamaya güç yetiremeyenler, o zaman sağ ellerinizin malik olduğu inanmış cariyelerinizden [alsın.] Allah sizin imanınızı en iyi bilendir. Öyleyse onları, fuhuşta bulunmayan, iffetli ve gizlice dostlar edinmemişler olarak velilerinin izniyle nikahlayın. Onlara ücretlerini [mehirlerini] maruf [güzel ve örfe uygun] bir şekilde verin. Evlendikten sonra, fuhuş yapacak olurlarsa, özgür kadınlar üzerindeki cezanın yarısı[nı uygulayın.] Bu, sizden günaha sapmaktan endişe edip korkanlar içindir. Sabrederseniz sizin için daha hayırlıdır. Allah, bağışlayandır, esirgeyendir.
  [Nisa Suresi / 25]


  Allah'ın, bazısını bazısına üstün kılması ve onların kendi mallarından harcaması nedeniyle erkekler, kadınlar üzerinde 'sorumlu gözeticidir.' Saliha kadınlar, gönülden Yüce Allah'a, itaat edenler, Allah nasıl koruduysa görünmeyeni koruyanlardır. Nüşuzundan korktuğunuz kadınlara [önce] öğüt verin, [sonra onları] yataklarda yalnız bırakın, [bu da yetmezse hafifçe] vurun. Size itaat ederlerse aleyhlerinde bir yol aramayın. Doğrusu Allah yücedir, büyüktür.
  [Nisa Suresi / 34]


  [Kadın ile kocanın] Aralarının açılmasından korkarsanız, bu durumda erkeğin ailesinden bir hakem, kadının da ailesinden bir hakem gönderin. Bunlar, [arayı] düzeltmek isterlerse, Allah da aralarında başarı sağlar. Şüphesiz, Allah, bilendir, haberdar olandır.
  [Nisa Suresi / 35]


  Kadınlar konusunda senden fetva isterler. De ki: "Onlara ilişkin fetvayı size Allah veriyor. [Bu fetva,] Kendilerine yazılan [hakları veya miras]ı vermediğiniz ve kendilerini nikahlamayı istediğiniz yetim kadınlar ve zayıf çocuklar [hakkında] ile yetimlere karşı adaleti ayakta tutmanız konusunda size Kitap'ta okunmakta olanlardır. Hayır adına her ne yaparsanız, şüphesiz Allah onu bilir.
  [Nisa Suresi / 127]


  Eğer bir kadın, kocasının nüşuzundan veya ondan yüz çevirip uzaklaşmasından korkarsa, barış ile aralarını bulup düzeltmekte ikisi için sakınca yoktur. Barış daha hayırlıdır. Nefisler ise 'kıskançlığa ve bencil tutkulara' hazır [elverişli] kılınmıştır. Eğer iyilik yapar ve sakınırsanız, şüphesiz, Allah, yaptıklarınızdan haberi olandır.
  [Nisa Suresi / 128]


  Kadınlar arasında adaleti sağlamaya -ne kadar özen gösterseniz de- güç yetiremezsiniz. Öyleyse, büsbütün [birine] eğilim [sevgi ve ilgi] gösterip de öbürünü askıdaymış gibi bırakmayın. Eğer arayı düzeltir ve sakınırsanız, şüphesiz, Allah, bağışlayandır, esirgeyendir.
  [Nisa Suresi / 129]


  Bugün size temiz olan şeyler helal kılındı. [Kendilerine] Kitap verilenlerin yemeği size helal, sizin de yemeğiniz onlara helaldir. Mü'minlerden özgür ve iffetli kadınlar ile sizden önce [kendilerine] kitap verilenlerden özgür ve iffetli kadınlar da, namuslu, fuhuşta bulunmayan ve gizlice dostlar edinmemişler olarak -onlara ücretlerini [mehirlerini] ödediğiniz takdirde- size [helal kılındı.] Kim imanı tanımayıp küfre saparsa, elbette onun yaptığı boşa çıkmıştır. O ahirette hüsrana uğrayanlardandır.
  [Maide Suresi / 5]


  Zina eden erkek, zina eden ya da müşrik olan bir kadından başkasını nikahlayamaz; zina eden kadını da zina eden ya da müşrik olan bir erkekten başkası nikahlayamaz. Bu, mü'minlere haram kılınmıştır.
  [Nur Suresi / 3]


  İçinizde evli olmayanları, kölelerinizden ve cariyelerinizden salih olanları evlendirin. Eğer fakir iseler Allah, kendi fazlından onları zengin eder. Allah geniş [nimet sahibi]dir, bilendir.
  [Nur Suresi / 32]