İslamda Çevreyi Korumak

Konusu 'Manevi Hayatımız' forumundadır ve Beyza tarafından 2 Kasım 2013 başlatılmıştır.

 1. Beyza

  Beyza Moderatör

  İslam'da Çevre Temizliğinin Önemi

  Allahu Teala her şeyi yerli yerince yaratmıştır. Kainatta iyi bir düzen, ahenk ve denge vardır.
  İnsana düşen kainattaki bu eşsiz düzeni, ahengi vede dengeyi korumak, bunları bozacak ve tahrip edecek tutum ve davranışlardan sakınmaktır.
  Kainattaki bu eşsiz düzeni Cenab-ı Allah Kur'an’da şöyle belirtmektedir:
  [Şüphesiz biz her şeyi bir ölçüye, bir düzen ve plana göre yarattık.]

  Yeryüzünü düzgün bir şekilde yarattık. Oraya sağlam dağlar yerleştirdik. Orada herşeyi belli bir ölçüde bitirdik. Orada
  sizin için ve rızıklarını sizin vermedikleriniz için geçim yolları yarattık. Her şeyin hazinesi bizim katımızdadır. Biz onlardan anca belli ölçülerde veririz.

  Yüce Allah göğü yükseltti vede ölçüyü ortaya koydu. Ölçüde aşırı gidip dengeyi bozmayın. Tartıyı adaletle yapın, teraziyi eksik tutmayın.

  Çevreyi kirletip evrenin düzenini dahası dengesini bozan insanoğludur. İnsan yaratıkların en şereflisidir, eskilerin ifadesiyle eşref-i mahlukattır. Gökler, yer ve bunlar arasında bulunan her şey insan için yaratılmıştır. Bu husus Kur'an’da çeşitli
  âyet-i kerimelerde şöyle belirtilmektedir:

  Görmüyor musunuz ki Allah göklerde vede yerde bulunan şeyleri size boyun eğdirdi. Üzerinizdeki nimetlerini açık ve gizli olarak tamamlayıp ölçüsüz verdi.]


  Gemiler, emriyle içinde akıp gitsin, siz de lütfundan nasibinizi arayasınız ve şükredesiniz diye denizleri sizin hizmetinize veren Allah'tır. O, göklerde ve yerde ne varsa hepsini kendi tarafından sizin hizmetinize vermiştir. Şüphesiz ki bunda düşünen bir kavim için nice ibretler vardır.

  Gökleri vese yeri yaratan, gökten su indirip onunla size rızık olarak türlü türlü ürünler çıkaran, buyruğu ile denizde akıp gitmesi için gemileri emrinize veren, ırmakları hizmetinize hazırlayan Yüce Allah'tır. Size sürekli faydası olan güneşi ve ayı hizmetinize
  veren, gece ile gündüzü de size hizmet ettiren tekrar Allah'tır.

  Sizin için gökten su indiren Allah'tır. O sudan içersiniz, hayvanlarınızı otlattığınız bitkiler de onunla biter. Allah onunla sizin için ekin, hurma, zeytin, üzümler ayrıca her çeşit meyvelerden bitirir. Şüphesiz ki bunda düşünen bir kavim için büyük bir ibret vardır.

  Görüldüğü gibi gökler, yeryüzü, güneş, ay, gündüz, gece, denizler, yeryüzünde biten ekinler, hurma, zeytin, üzümler vede her
  türlü türlü meyve vede bitkiler insanlar için yaratılmıştır.
  İnsanoğlu, emrine sunulan bu nimetlerden ancak çevreyi koruyarak istifade edebilir, çevreyi kirleterek, tahrip ederek istifade edemez.

  Çevre geniş kapsamlı bir kelimedir. Çevre denilince aklımıza gelen canlı vede cansız varlıklarıyla insanı kuşatan tabii bir yerdir.
  İçerisinde yaşadığımız mekan, meskenimizi çevreleyen bahçe, avlu, cadde, sokaklar ve etrafımızda bulunan ovalar, dağlar,
  denizler dünyamızı kuşatan atmosfer.
  Bütün bunlar çevre kavramının içerisine girer, çevrenin birer parçasıdır.
  Günümüzde tüm dünyada gündemde olup, üzerinde çok fazla konuşulan ve insanoğlunu rahatsız eden en mühim meselelerden biride çevre kirliliğidir.

  Nedir çevre kirliliği? İçerisinde yaşadığımız tabiatın, tabii çevrenin dengesinin çevreden katılan bir takım maddelerle bozulması; toprak ve hava , suların kirlenmesi, insan ve diğer canlılar için zararlı hale gelmesidir.
  Çevre kirliliğinin önlenmesi ayrıca temiz bir çevreye sahip olunması insanlık için, hatta bütün canlılar ve dünyamız için hayati önem arz etmektedir.
  Zira insanoğlu çevreyle içiçedir. Çevremizi iyi korumadığımız vakit hayatımızı sıhhat ve afiyet içerisinde devam ettirmemiz zorlaşmaktadır.
  Çevreyi insanlar kirletmektedir. Dünyamızdaki ayrıca denizlerdeki kirlenmenin ve bozulmanın sebebi insanlardır. Kur'an’da şöyle belirtilmektedir:
  İnsanların kendi elleriyle kazandıkları yüzünden karada ve denizde bozulmalar ortaya çıktı.
   
  Son düzenleyen: Moderatör: 18 Nisan 2019