İslamda adam öldürmek

Konusu 'Dini Sorular Ve Cevapları' forumundadır ve Beyza tarafından 27 Ekim 2013 başlatılmıştır.

 1. Beyza

  Beyza Moderatör


  İslamda adam öldürmek
  islamda haksız yere adam öldürmek

  Peygamber Efendimiz de (s.a.v) bu minvalde şu hususlara dikkat çekmiştir:
  - Kim yarım kelime ile dahi olsa bir mü'minin öldürülmesine yardım ederse kıyamet günü, alnında "Allah'ın rahmetinden mahrumdur." yazılmış şekilde Allah'ın huzuruna çıkar.
  "Allah katında dünyanın yok olması, bir mü'minin haksız yere öldürülmesinden daha hafiftir.
  Bu çerçevede başka bir ayet-i kerimede ise şöyle buyrulmaktadır:
  Kim katil olmayan ve yeryüzünde fesat çıkarmayan bir kişiyi öldürürse sanki bütün insanları öldürmüş gibi olur. Kim de bir adamın hayatını kurtarırsa sanki bütün insanların hayatını kurtarmış olur."
  "Ey insanoğlu! Bütün insanları öldürmeye denk bir günah işleyip de seni bundan kurtaracak bir amelin olduğunu sanıyorsan, Allah'a yemin ederim ki nefsin ve şeytan seni aldatıyor, demektir.
  Bu ayet-i kerimeler, çok açık bir şekilde insanın başkasına zarar vermemesi, yeryüzünde fitne fesat çıkarmaması, insanların güven ve huzurunu sarsacak davranışlardan kaçınması gerektiğini ifade etmektedir.

  Kim bir mü'mini kasden öldürürse onun cezası, içinde ebedî kalmak üzere gireceği cehennemdir. Allah ona gazab etmiş, onu lânetlemiş ve onun için büyük bir azap hazırlamıştır." (Nisa Sûresi, 4/93)
  Görüldüğü gibi ayet-i kerimede haksız yere bir insanı öldürmenin ne kadar büyük bir suç olduğuna dair peş peşe ağır cezalar sıralanmıştır: Ebedî cehennem azabı, Allah'ın gazabı, Allah'ın laneti, büyük azap. Ayetin zahirinden anlaşıldığına göre kâtil de tıpkı kâfirler gibi ebediyen cehennemde kalacaktır. Cumhur-u ulemâ; "Allah şirkin dışında her günahı affeder" (Nisa sûresi, 4/48) ayeti ve Furkan sûresinin 70. ayetine göre katil tövbe ederse kabul edileceğinin bildirilmesi gibi delillere istinaden Allah katile azab ederse de bunun ebediyen olmayacağı tespitini ortaya koymakla birlikte İmam Müslim, İbn Abbas'ın (r.a.) şöyle dediğini rivayet etmektedir: "Bu ayet, bu konuda inen son ayettir ve nesh edilmemiştir. Dolayısıyla Müslüman olduktan sonra bir mü'mini öldüren kişi, ebediyen cehennemde kalacak ve tövbe etse bile tövbesi kabul olmayacaktır.